Webartikelen archiefpagina

september 2022

Een combinatie van de aminozuren glycine en cysteïne - in de vorm van acetylcysteïne (NAC) - heeft een opvallend afremmend effect op verouderingsprocessen. Dat valt af te leiden uit een recent mini-onderzoek in de vorm van een dubbelblinde RCT. Het supplement, GlyNAC genoemd, kan onder meer een deficiëntie van glutathion corrigeren: het helpt de lichaamscellen om de optimale hoeveelheid van deze ‘master oxidant’ aan te maken. Ook andere opvallende gezondheidseffecten treden op. Wordt dit de aangewezen weg naar healthy aging?

september 2022

Vrouwen die tijdens de zwangerschap extra vitamine D innemen, helpen het risico van hun baby's op het ontstaan van eczeem in het eerste jaar te verlagen. Het geven van borstvoeding lijkt het effect te versterken.

september 2022

Volgens een studie waaraan Chinese studenten meededen, gaat vitamine C de schadelijke effecten van luchtvervuiling tegen. De studenten verbleven op een campus in Shijiazhuang, een stad die hard te lijden heeft onder luchtvervuiling door de industrie. Vitamine C deed de bloeddruk lichtjes dalen, ondanks de jonge leeftijd en goede gezondheid van deze deelnemersgroep. Verder werd naar vijftien markers gekeken.

september 2022

Ernstig zieke COVID-patiënten die met lithium behandeld worden, hoeven minder lang in het ziekenhuis te verblijven en hebben minder vaak intensieve zorg nodig. Dat blijkt uit een Spaanse studie met dertig deelnemers die lithiumcarbonaat-tabletten kregen of normale zorg (corticosteroïden). De studie was onderbemand om statistisch zinvolle conclusies te trekken, maar er werden nog andere metingen verricht die voor het gebruik van lithium pleiten.

september 2022

Consumptie van azijn gaat gepaard met een daling in body mass index, totaal cholesterol, LDL-cholesterol, nuchtere bloedglucose en HbA1c. Dat is de conclusie van een meta-analyse uitgevoerd door Iraanse onderzoekers. Op vetmassa, triglyceriden, HDL-cholesterol en insulinegevoeligheid had azijn geen invloed.

september 2022

Bij Chinese volwassenen verhoogt co-enzym Q10 over een periode van 24 weken adiponectine en verlaagt het resistine. Die veranderingen staan bovendien in verband met het glucose- en lipidemetabolisme. Co-enzym Q10 had ook een gunstige invloed op glucose, insuline, triglyceride, LDL-cholesterol en ApoA-I/ApoB. Dat bleek uit een studie met 101 deelnemers met dyslipidemie.

september 2022

Catechinen uit groene thee kunnen de symptomen van verkoudheid onderdrukken. Dat blijkt uit een Japans onderzoek met honderd gezonde vrijwilligers. In de catechinegroep liepen deelnemers gemiddeld 9 dagen rond met een loopneus, in de controlegroep waren dat er 23. Deelnemers uit de catechinegroep hadden gemiddeld vier dagen een verstopte neus, in de placebogroep waren dat er veertien. Ook was er sprake van minder hoofdpijn.

september 2022

Het lijdt geen twijfel dat lichaamsbeweging essentieel is voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Echter nieuw onderzoek laat zien dat lichamelijke activiteit zich anders manifesteert bij jongens dan bij meisjes. Bij meisjes leidt meer lichamelijke activiteit niet tot minder lichaamsvet. En bij jongens is hun vetpercentage bepalend voor de mate van lichamelijke activiteit.

september 2022

Patiënten met leververvetting varen wel bij het nemen van een vitamine E-supplement. Volgens Pakistaanse onderzoekers is suppletie van delta-tocoferol iets zinvoller dan suppletie van alfatocoferol, de vitamine E-vorm die het gemakkelijkst verkrijgbaar is als supplement. Ze deden de proef bij 100 patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis die een jaar lang een van die vitamine E-vormen namen.

september 2022

Tot op heden is er geen bewijs dat de gevonden associatie tussen vitamine D-deficiëntie en dementie causaal van aard is, maar een recent Australisch onderzoek maakt dat wel waarschijnlijker. Voor het eveneens onderzochte associatieve verband tussen een tekort en het optreden van een beroerte werd geen causaliteit gevonden. In de prospectieve studie werden gegevens uit de Britse Biobank gebruikt van enkele honderdduizenden personen.

Pagina's