april 2018

Het serumniveau van urinezuur stijgt ongeacht iemand een appel, een glas appelsap of een glas fructose tot zich neemt. Onderzoek uit Nieuw-Zeeland toonde dit aan bij 50 proefpersonen die hetzij 205 g (of 410 g) appels aten, hetzij 170 ml (of 340 ml) appelsap dronken. Die porties appels en appelsap bevatten dezelfde hoeveelheden fructose met name 13 g (of 26 g).

Injecties met een ozonoplossing zijn even doeltreffend om artrose aan de knie te behandelen als injecties met hyaluronzuur. Dat is de conclusie van Iraanse artsen die de behandelingen bij 174 deelnemers uittestten. De WOMAC-score daalde van 40,8 naar 20,4 in de ozongroep en van 38,5 naar 17,1 in de hyaluronzuurgroep. Deze effecten werden zes maanden na de injecties opgemeten.

Wanneer je de hand van je lijdende geliefde vastneemt, synchroniseren hartritme, ademhaling en zelfs hersengolven van jullie beiden. Dat beweren onderzoekers van de universiteit van Colorado en Haifa die hun resultaten in het wetenschappelijk vakblad PNAS kwijt konden. Empathie verlicht het lijden van de partner en daarbij synchroniseren de hersengolven. Het onderzoek toont daarbij het belang van aanraking.

Trefwoorden

Zo'n 270 miljoen kinderen krijgen twee keer per jaar capsules met 200.000 eenheden vitamine A, een dosis die 100 keer hoger ligt dan de aanbevolen inname. Het programma werd in de jaren zeventig opgestart en heeft voor een belangrijke daling in kindersterfte gezorgd. Dat programma heeft vandaag geen zin meer, beweren drie onderzoekers in het British Medical Journal. Drie andere onderzoekers pleiten wel om het programma te behouden.

Trefwoorden

Sinusitislijders zijn niet gebaat met een spray die colloïdaal zilver bevat. Die teleurstelling ondervonden Canadese artsen in een klinische studie met 20 deelnemers die al jarenlang kampten met (rino)sinusitis. De deelnemers hadden minstens vijf jaar last van sinusitis en bij de helft van hen had dat onder meer te maken met allergie. Reguliere behandelingen faalden bij hen en de meeste patiënten overwogen chirurgie. Voor meting werd een subjectieve schaal (SNOT-22) en een endoscopische score gebruikt. De studie kan anekdotisch gebruik van colloïdaal dus niet bevestigen.

Net zoals vorig jaar wordt in de VS alweer een daling in de levensverwachting genoteerd. Zeker niet onverwacht, maar wel alarmerend. In 1960 waren de VS koploper en leefde de gemiddelde Amerikaan 2,4 jaar langer dan het gemiddelde van alle ontwikkelde landen. Sinds 2012 is de levensverwachting er gestagneerd.

Trefwoorden

We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat zware metalen, onder meer uit tandvullingen, meespelen in de ontwikkeling van fibromyalgie en systemische auto-immuunstoornissen. Dat besluiten Noorse en Iraanse onderzoekers in Environmental Research in een literatuurstudie die als uitgangspunt delayed-type hypersensitivity of vertraagd-type-overgevoeligheid had. Contactdermatitis is het meest bekende voorbeeld van vertraagd-type-overgevoeligheid en nikkelallergie is het meest voorkomende type van contactdermatitis. Ook kwik, goud, palladium en chroom(VI) lokken vaak allergische reacties uit. De onderzoekers voeren aan dat deze metalen voor andere problemen kunnen zorgen.

Sucralose, een veel gebruikte, caloriearme zoetstof, stimuleert cellen om glucose op te nemen en om vet op te slaan. Dat konden Amerkaanse onderzoekers uit Washington afleiden uit een reeks in-vitro-experimenten. Ook bij obese proefpersonen die regelmatig zoetstoffen consumeren, vonden de onderzoekers aanwijzingen dat de activiteit van 'glucosetransporteurs' in de cel toegenomen is.

Mannen ouder dan 65 hebben geen baat bij een eiwitrijk dieet als het gaat om hun spiermassa te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Brigham and Women's Hospital onder leiding van Shalender Bhasin. Vele experts raden senioren aan om meer eiwitten te eten, dit om verlies van spiermassa tegen te gaan. Daarvoor bestaat dus geen bewijs. De resultaten van het onderzoek verschenen in JAMA Internal Medicine.

Een optimale ontwikkeling van cognitieve functies wordt niet alleen belemmerd door een verkeerd voedingspatroon, ook andere factoren spelen een rol. Eén daarvan is luchtvervuiling, die volgens recent onderzoek blijkt bij te dragen aan een verstoorde hersenontwikkeling. De studie werd verricht op basis van gegevens uit het bevolkingsonderzoek Generation R in Rotterdam (2002–2006) waarvoor zwangere vrouwen en hun kinderen worden gevolgd. De resultaten werden dit jaar gepubliceerd in vakblad Biological Psychiatry.

Een gezaghebbende meta-analyse die in The Lancet verscheen, heeft antidepressiva doeltreffend bevonden. Achttien onderzoekers uit diverse landen hadden gegevens van 522 klinische studies rond 21 antidepressiva verzameld, met een totaal van 116.000 deelnemers. Antidepressiva verhogen de kans op remissie en de kans op een halvering van (de Hamiltonscore voor) depressie. Enkele Britse media waren vol lof over deze resultaten. Volgens de Telegraph moeten nog eens één miljoen meer Britten antidepressiva nemen. De Sun kopte op de frontpagina 'Pop more happy pills'. Voor analisten zoals James McCormack en Christina Korownyk geeft de meta-analyse echter geen antwoord op enkele cruciale vragen.

Rauwe broccolikiemen verbeteren de stoelgang bij volwassenen die last hebben van constipatie. Japanse onderzoekers kwamen dit te weten door een groep geconstipeerde volwassenen elke dag 20 gram broccolikiemen te laten eten en een andere groep 20 gram alfalfakiemen. Beide kiemen bevatten vezels en hebben een gelijkaardige voedzaamheid voor wat betreft vitaminen en mineralen. Broccolikiemen bevatten wel hoge hoeveelheden glucosinolaten (440 mg per 100 g), die in de darmen omgezet worden naar de bioactieve stof sulforafaan.

Knoflooksupplement verlaagt significant de nuchtere suikerspiegel, fructosamine en Hb1Ac bij patiënten met diabetes type 2. Dat besluit een Chinese meta-analyse van negen studies over een totaal van 768 patiënten. Bovendien verlaagt knoflook totaal cholesterol, LDL en triglyceriden in het bloed, en verhoogt knoflook de HDL-cholesterol.

Het ayurvedische kruid Withania somnifera normaliseert TSH, T3 en T4 in het serum van mannen en vrouwen die aan een zogenaamde 'trage schildklier' lijden. Een Indiase studie boekte dit resultaat bij 50 deelnemers met TSH tussen 4,5 en 10 µIU/L, die gedurende acht 600 mg wortelextract of placebo namen. Bijwerkingen waren beperkt en mild. De resultaten sluiten aan bij de verwachtingen die rond withania gecreëerd zijn, die volgens verkennende experimenten over stressverlagende eigenschappen beschikt.

Aan zwangere vrouwen wordt in Nederland geadviseerd om als aanvulling op de voeding dagelijks een supplement te gebruiken met 10 microgram vitamine D. Er bestaan echter al langer aanwijzingen dat deze dosis aan de lage kant is. Zo bleek uit Brits onderzoek (2016) dat een deel van de zwangeren zelfs bij dagelijkse suppletie met 25 microgram - dus 2,5 maal de Nederlandse norm - onder de minimumgrens blijft.

In wetenschappelijke studies worden van een lichte consumptie van alcohol soms gunstige effecten gezien op het cognitief functioneren. Zodra er meer wordt gedronken, beginnen echter al snel de schadelijke effecten te overheersen en kunnen hersenstructuren worden aangetast. Er wordt vanuit gegaan dat een alcoholinname van meer dan 21 glazen per week al een risicofactor is voor het ontwikkelen van cognitieve stoornissen. Deze stoornissen kunnen zich onder meer uiten in de aantasting van geheugen, waarneming, aandacht, concentratie of organisatievermogen en kunnen een voorbode zijn van dementie.

Trefwoorden

Carnosine heeft een resem van gunstige effecten bij diabetespatiënten. Met name verlaagt het de vetmassa, nuchtere bloedglucose, HbA1c, triglyceriden en de ontstekingsmerker TNFα. Een toename van vetvrije massa werd ook genoteerd door de Iraanse onderzoeksgroep, die aan 54 type 2-diabetespatiënten tweemaal 500 mg L-carnosine per dag voorschreef, of placebo. Vetvrije massa suggereert toename van spierweefsel. Het niveau van carboxymethyllysine en pentosidine, twee markers voor AGE's, ging ook omlaag.

Italiaanse onderzoekers hebben de impact van een vegetarisch voedingspatroon vergeleken met die van mediterrane voeding. Het vegetarische voedingspatroon verlaagde significant het LDL-cholesterolniveau, terwijl het mediterrane significant het triglycerideniveau verlaagde. Beide voedingspatronen verlaagden het lichaamsgewicht na drie maanden.

Een hoge dosis silymarine is geschikt om patiënten met vergevorderde hepatitis C te behandelen. Vergeleken met 420 mg/d heeft een dosis van 1050 mg/d bijkomende effecten op leverfunctie en levenskwaliteit. Dat blijkt uit een studie met 62 Egyptische patiënten met gedecompenseerde hepatitis. Geen ernstige bijwerkingen konden worden vastgesteld.

Een paper in The BMJ rapporteert een direct verband tussen consumptie van industrieel verwerkte (ultra-processed) voeding en kanker. Tien procent meer industriële voeding zou het kankerrisico met 10 % doen toenemen. Franse onderzoekers deden deze vaststelling door gebruik te maken van het Franse NutriNet-Santé-cohort, dat over consumptiegegevens van 3300 verschillende voedingsmiddelen beschikt, afkomstig van meer dan 100.000 deelnemers. De vraag is nu welk aspect van industriële voeding hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

Het dagelijks consumeren van curcumine zorgt voor een verbetering van stemming en geheugen bij mensen met milde geheugenklachten. Dat blijkt uit een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek van de universiteit van Californië, waarbij 40 volwassenen (51-84 jaar) met milde leeftijdsgerelateerde geheugenklachten gedurende 18 maanden ofwel een placebo of twee maal daags 90 mg van een goed opneembare vorm van curcumine kregen voorgeschreven. De resultaten werden gepubliceerd in The American Journal of Geriatric Psychiatry.