Voedingsgeneeskunde

AT&A wordt Voedingsgeneeskunde

logoArts Therapeut & Apotheker verandert vanaf 2016 van naam: voortaan zal het Voedingsgeneeskunde heten. Deze titel sluit veel beter aan bij wat we zijn: hét platform voor Voedings­geneeskunde voor gezondheids­professionals in Nederland. Inhoudelijk verandert er niet zoveel: ook andere miskende therapieën blijven aan bod komen. De bladformule wijzigt lichtjes: er komen meer actuele onderwerpen in, meer interviews, minder lange en beter leesbare teksten. Ook de lay-out wordt opgefrist om de lees­baar­heid te vergroten.

Laatste editie

Voedingsgeneeskunde jg 22 nr. 6 (2021)
Voedingsgeneeskunde, jaargang 22 (2021), nummer 6

Dossier: Kanker

Vorige edities

Voedingsgeneeskunde jg 22 nr. 5 (2021)
Voedingsgeneeskunde jg 22 nr. 4 (2021)
Voedingsgeneeskunde jg 22 nr. 3 (2021)
Voedingsgeneeskunde jg 22 nr. 2 (2021)