december 2012

Een aantal interessante waarnemingen wijzen op het preventief effect van gewichtsverlies en gewichtsbehoud bij borstkanker. Gewichtsverlies van 15 kg vermindert het risico op borstkanker met gemiddeld 20 %. In Japan daalt het risico met liefst 65 % bij vrouwen die meer dan vijf kilogram verliezen wanneer ze volwassen zijn. Inwoners van Okinawa - wier inwoners hoge leeftijden halen - hebben minder borstkanker en eten minder calorieën, vergeleken met de Japanse bevolking. Merk op dat borstkanker in Japan 4 tot 5 keer minder voorkomt dan bij ons. Het lijkt dus een redelijke aanname dat gewichtsverlies en gewichtsbehoud bijdraagt tot een betere bescherming tegen borstkanker.

We worden constant belaagd door onrustwekkend nieuws. We zijn op de hoogte van natuurrampen, oorlogen, economische crisis, (on)menselijk leed enzovoort. Bij sommige mensen wekt dit niet alleen een gedurig gevoel van onveiligheid op, maar ook een buitensporige gevoel van angst (gegeneraliseerde angststoornis).

Onderzoekers van de universiteit van Caen, onder leiding van Gilles Eric Séralini en Joël Spiroux, voederden gedurende twee jaar ratten met GGO-maïs. De ratten kregen frequentere en grotere tumoren dan de ratten die gewone maïs kregen. Hun onderzoek leidde tot veel kritiek, maar kreeg vanuit totaal andere hoek ook steun.

Trefwoorden

Er bestaan veel varianten op de acupunctuur van de
traditionele Chinese geneeskunde. Hydro-acupunctuur is een
behandeling waarbij een medicijn in vloeibare vorm in een
acupunctuurpunt geïnjecteerd wordt. Vaak worden hiervoor
homeopathische of fytotherapeutische medicijnen gebruikt, soms
wordt gewoon een zoutoplossing geïnjecteerd. Een voorbeeld van
deze werkwijze is de injectie van Salvia
milthoriza
-extract in de 6PE van de onderarm, wat de
circulatie moet verbeteren. Een cortisonoplossing wordt in de rug
(13BL) gespoten om de ontgifting van medicinaal cortison bij
astma te ondersteunen.

Ook op hoge leeftijd blijft goede voeding belangrijk voor de
hersenen. De Oregon brain aging study onderzocht bij een
oudere populatie (gemiddelde leeftijd 87 jaar, waarvan 62 %
vrouwen) de relatie tussen nutriëntbiomarkers, cognitieve
prestaties en MRI-beelden. (Het gebruik van biomarkers in het
bloed is betrouwbaarder dan rapportage van eetgewoonten door de
deelnemers.)

Dat een zeer groot deel van ons immuunsysteem samenhangt met
onze darmflora is bekend. Maar nu heeft Dunn (North Carolina
state university)
een vergelijkbaar systeem gedetecteerd in
de navel …

Trefwoorden

Epidemiologische studies toonden vroeger al aan dat een laag
vitamine D-niveau gecorreleerd is aan een verlaagde longfunctie
bij gezonde volwassenen, maar ook aan het risico op en de ernst
van astma bij kinderen. Er is tevens een trend tussen hogere
circulerende 25(OH)D3-niveaus gedurende de zwangerschap en een
verlaagd risico op respiratoire infecties bij de kinderen.

Trefwoorden

Het is bekend dat meer zon en meer vitamine D in belangrijke
mate de kankerincidentie bepalen, dat kankerpatiënten een lager
vitamine D-niveau hebben dan de gemiddelde gezonde mens, én dat
vitamine D-tekort het risico op kanker verhoogt. Voor
kankerpatiënten is vitamine D dus essentieel voor de
overlevingsduur. Nieuwe bevindingen maken het verhaal nog
ernstiger.

Trefwoorden

Een recente review van 11 studies meldt dat kurkuma niet alleen de groei van kankercellen kan stoppen (werking via verscheidene pathways aangetoond, onafhankelijk van p53); tevens werd met kurkuma een reductie van hersentumoren met een ongelooflijke 81,8 % bereikt (glioblastoma in dierproeven). Ook werd aangetoond dat kurkuma in combinatie met chemo synergistische effecten vertoont. Tevens werd vastgesteld dat de werking van gezonde hersencellen niet aangetast werd, en kon er geen weefsel-, metabole, oxidatieve of hematologische schade aangetoond worden.

Tal van studies tonen hetzelfde aan voor borstkanker.

Trefwoorden

Op het 1e Landelijk voedingsgeneeskundig congres vertelde dr. Frank van Berkum over zijn ervaringen met diabetespatiënten. Frank van Berkum is internist, gespecialiseerd in overgewicht en gewichtsgerelateerde aandoeningen en auteur van het 'Dr. Frank dieet'.

Trefwoorden

Muziektherapie verhoogt het testosteronniveau bij
alzheimerpatiënten, dat bleek uit een studie uitgevoerd aan de
universiteit van Nara (Japan). Ook problematisch alzheimergedrag
verminderde, zoals het weglopen van huis en verdwalen. Belangrijk
in deze opzet was dat 'muziek' en 'therapeut' afzonderlijk getest
werden. De combinatie van muziek en therapeut ('muziektherapie')
had het sterkste endocrien effect van de drie behandelingen, nl.
op 17β-oestradiol en testosteron.