december 2014

Supplementen met probiotica vormen een interessante piste in de behandeling van coeliakie. Coeliakie-kinderen die dagelijks Bifidobacteruim longum (CECT 7347, 109 cfu) nemen, hebben na drie maanden minder ontstekingen dan kinderen die een placebo nemen. Ook daalde de aanwezigheid van Bacteroides fragilis, een bacterie die metalloproteasen produceert welke het darmepitheel kunnen aantasten. Alle kinderen volgden uiteraard een glutenvrij dieet.

Trefwoorden

De jager-verzamelaar die zo'n 7000 jaar geleden op deze planeet leefde, had sterke botten, veel sterker dan de moderne mens. Zelfs de primitieve landbouwer, die 1000 jaar later op dezelfde plek vertoefde, had beduidend lichtere botten. Toen al was het gemiddelde verlies aan botmassa vergelijkbaar met wat iemand aan botmassa verliest na drie maanden gewichtsloos in de ruimte geleefd te hebben.

Lycopeensuppletie kan storingen aan het endotheel bij hartpatiënten opheffen. De universiteit van Cambridge deed die vaststelling bij hartpatiënten die al statines, bloeddrukverlagers en bloedverdunners namen. Ondanks al die medicatie hebben patiënten nog altijd problemen aan hun endotheel. Het endotheel is het binnenste laagje van de bloedvaten en stuurt mee de bloeddruk, bloedstolling en ontstekingsreacties aan.

Vele longkankerpatiënten lijken niet te beseffen dat hun ziekte ongeneeslijk is. Volgens een studie van het Dana-Farber Cancer Institute (Boston) zag 69 % van de longkankerpatiënten en 81 % van darmkankerpatiënten niet in dat ze een palliatieve therapie kregen (Weeks 2012). In een editorial van de New England Journal of Medicine schrijven Thomas J. Smith en Dan L. Longo dat oncologen hun patiënten beter moeten informeren (Smith 2013).

Trefwoorden

De VS is een van de weinige landen waar reclame gemaakt mag worden voor een geneesmiddel bij het grote publiek, rechtstreeks bij de consument dus. Reclame werkt steeds met duidelijke boodschappen: waar het in de wetenschap er genuanceerd eraan toe gaat, kentde reclamewereld enkel duidelijke antwoorden op moeilijke wetenschappelijke kwesties.
Depressie wordt herleid naar een neurobiologisch probleem (iets met een serotoninetekort), waarop de wetenschap – zo weten advertenties – een ideale oplossing heeft (SSRI, of iets dat serotoninetekort in de hersenen tegenwerkt). Zowel de rol van neurobiologie als het aandeel van serotonine in depressie worden sterk betwist door de wetenschap. Een SSRI verhoogt onmiddellijk serotonine in de hersenen, toch duurt het ettelijke maanden vooraleer een SSRI in werking treedt ...

Recente studies betwisten zelfs de doeltreffendheid van SSRI's. Gemiddeld werken ze niet veel beter dan een placebo.

In België en Nederland mag geen reclame gemaakt worden, toch niet rechtstreeks aan de consument. Maar gelijkaardige initiatieven doen zich wel voor.
Bewustmakingscampagnes worden op touw gezet, patiëntverenigingen hebben vaak hetzelfde doel. Bv. in België liep lange tijd de campagne 'een op de drie mannen boven de veertig heeft last van erectiestoornissen. Wacht niet, en praat erover met uw arts.' Waar de cijfers vandaan kwamen, was niet duidelijk, evenmin in hoeverre de erectiestoornis een medisch probleem was. Wel was duidelijk wie er achter de campagne zat: een producent voor erectiepillen.

Depressie is op een gelijkaardige manier gemedicaliseerd geraakt. In de jaren vijftig had niemand ervan gehoord; nu is het een hype. Medicalisering bracht nieuwe problemen met zich mee: verslaving, het boetseren van persoonlijkheid en mogelijk een verhoogd risico op zelfmoord.

Zuid-Koreaanse artsen hebben het effect van moxibustie ('moxa') gemeten bij 212 patiënten met milde knieartrose. Volgensde gebruikte meetschalen daalden de pijnscores en scores voor invaliditeit. Vier weken moxibustie (drie keer per week) hielp de patiënten beter bij het gaan zitten en terug rechtstaan. Nadeel was wel dat 47 % van de patiënten minstens één brandwonde eraan overhield.

Trefwoorden

Koffie en thee helpen depressie te vermijden, dat blijkt uit een aantal bevolkingsstudies. Ook analyse van de grootschalige bevolkingsstudie NIH-AARP Diet and health study bevestigt dit: koffiedrinkers hebben 14 % minder risico op depressieve symptomen dan koffieonthouders. Maar wat gebeurt er als we de zoetstof die mensen aan een kopje koffie toevoegen, meetellen?

Avocado stimuleert de opname van carotenen, die door het lichaam benut kunnen worden als vitamine A. Een portie verse avocado zorgt voor een 2,4 hogere opname van bètacaroteen uit tomatensaus, vergeleken met een maaltijd met enkel uit de tomatensaus. Een tweede experiment toonde dat de opname van alfacaroteen en bètacaroteen uit rauwe peentjes respectievelijk 6,6 en 4,8 keer hoger was wanneer guacamole aan de maaltijd met peentjes toegevoegd werd.

Gosja-jinki-gan (Eng. goshajinkiga), een Japanse kruidenremedie, biedt diabetici bijkomende bescherming tegen neuropathie, een veel voorkomende complicatie van diabetes. Dat konden Japanse artsen vaststellen in een studie met 332 type 2-diabetespatiënten die vijf jaar lang gevolgd werden. Alle patiënten volgden ook conventionele therapie. De studie toonde nog andere heilzame effecten van gosja-jinki-gan.

Een supplement met co-enzym Q10 als hoofdcomponent bevordert het herstel van gehoorschade. Bij vrijwilligers die 30 maanden lang het supplement hadden genomen, herstelde het gehoor na 31 minuten nadat ze experimenteel blootgesteld werden aan lawaai. Aan het begin van de studie was dat nog 37 minuten. Het supplement verlaagde ook het aantal klachten van tinnitus.

De hersenen reageren anders op fructose dan op glucose. Onderzoekers van de Keck School of Medicine van de universiteit van Zuid-Californië deden hersenscans bij jonge mannen en vrouwen die beelden van lekkere voedingsmiddelen (bv. chocoladecake) bekeken. Ze moesten de beelden bekijken vlak nadat ze een drank met glucose of fructose hadden gedronken. Fructose zorgde voor een hogere activering van hersengebieden betrokken in eetlust en wekten een groter hongergevoel op.

Bij de start van het griepvaccinatieseizoen verschijnt er een studie die er toch wel een eigenaardig licht op werpt: in februari was er blijkbaar een onverklaarde griepuitbraak op een Amerikaanse mijnenveger.

Trefwoorden

Een recente studie bevestigt de uitkomst van vroeger onderzoek: matige consumptie van (rode) wijn beschermt de cognitie bij het ouder worden en verlaagt het risico op dementie.

Trefwoorden

De gebruikelijke farmaca hebben slechts beperkte effectiviteit ter controle van de symptomen van major deppressive disorder (MDD), en zijn op termijn geassocieerd aan ernstige neveneffecten. Curcuminoïden daarentegen zijn zeer veilige, multifunctionele fytofarmaceuticals waarvan in preklinische studies met diermodellen aangetoond werd dat ze diverse symptomen van depressie kunnen verlichten.

Trefwoorden

Astma is een zeer lastige en soms zelfs levensbedreigende ziekte, en de regulier gebruikte medicatie heeft ernstige neveneffecten. Een recente studie (die vroegere dierstudies bevestigt) opent de weg voor nieuwe alternatieven: het bijvoegen van curcuminesupplementen aan de door de patiënten gebruikte medicatie gaf een significante verbetering van de astmasymptomen (luchtwegobstructie, wheezing, hoesten, beklemdheid, minder frequent gebruik van inhalator) én van longparameters (FEV1, CRP ...). Geciteerd wordt ook de grote veiligheid van de curcumine en de afwezigheid van neveneffecten.

Trefwoorden

Meervoudig onverzadigde vetzuren spelen een kritische rol in de ontwikkeling van humane hersenen, en dit blijkt voornamelijk te gelden voor DHA.

Een verrassende studie, gepresenteerd op het internationaal congres van de European respiratory society
(8 sep 2014) stelt dat blootstelling van zuigelingen aan dierenhuid gedurende de eerste maanden beschermt tegen allergie en astma.

Trefwoorden

De incidentie van ADHD-diagnose schiet steeds verder omhoog, evenals de consumptie van ADHD-farmaca. Het CDC in de VS noteert in 2011 - 2012 een stijging van 42 % (een miljoen méér kinderen) gediagnosticeerde ADHD-kinderen tegenover de cijfers van 2003 - 2004. Waarvan 69 % − of 3,5 miljoen kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar − medicatie slikt.

Trefwoorden

Een recente review zet nog eens mooi op een rijtje wat de combinatie van voldoende beweging en gezonde voeding kan betekenen voor onze hersenfunctie.

Trefwoorden

Atopische dermatitis is een chronische ontsteking van de huid, die niet alleen erg lastig is, maar tevens de patiënten kwetsbaarder maakt voor bacteriële infectie. Vitamine D-tekort verhoogt het risico op sensitisatie door voedingsallergenen.

Genetisch gemodificeerde gewassen (GM) worden steeds voorgesteld als dé oplossing om de groeiende wereldbevolking te voeden. Maar op 20 jaar tijd staan GM-gewassen op dit gebied nog nergens. Het enige dat verwezenlijkt werd is de gezondheids- en milieubedreigende glyfosaatresistentie en de ontwikkeling van het Bt-toxine als ingebouwd pesticide. Van de beloften van resistentie tegen droogte en koude, verzilting en overstroming, of hogere voedingswaarde werd nog niets gerealiseerd. Enkel de gevaren voor mens en milieu werden steeds duidelijker.

Trefwoorden

China is een van 's werelds best gevaccineerde landen, met een zeer therapietrouwe bevolking. Bijvoorbeeld in de Zhejiang provincie is meer dan 99 % van de bevolking gevaccineerd met het MR- (mazelen-rubella) of het MMR-vaccin (mazelen-bof-rubella), en de seroprevalentiescore is hoger dan 95 %. Toch blijft de incidentie van uitbraken van mazelen, bof en rubella hoog: er zouden, van mazelen alleen al, ruim 700 uitbraken geweest zijn van 2009 tot 2012. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inventariseerde 707 epidemieën tussen januari 2005 en oktober 2013.

Trefwoorden

Cijfers van het National Cancer Institue stellen dat de incidentie van de zeer letale slokdarmkanker (ESCC, esophageal squamous cell carcinoma) sterk stijgt: in de VS 18.000 nieuwe gevallen, met 15.000 overlijdens.

Trefwoorden

Een supplement met B-vitaminen verhoogt de doeltreffendheid van een medicamenteuze depressiebehandeling. In een Australische studie namen deelnemers met majeure depressie dagelijks een antidepressivum (citalopram) en een supplement met vitamine B12 (0,5 mg), foliumzuur (2 mg) en vitamine B6 (25 mg). Na 52 weken waren er meer deelnemers in de B-vitaminengroep die geen depressieve symptomen meer hadden. B-vitaminen verlagen bovendien het risico op terugkeer van symptomen met 67 % bij de patiënten die op week 12 symptoomvrij waren.

Het drinken van sojamelk uit blikjes die met bisfenol A behandeld zijn, verhoogt de bloeddruk met zo'n 5 mmHg. Bisfenol A is een chemicalie die aan de binnenlaag van plastic flessen en blikjes toegevoegd wordt. Een cross-overstudie in Zuid-Korea bracht dit bij 60 mensen aan het licht. Alle deelnemers moesten dus in verschillende studiefasen uit twee blikjes behandeld met bisfenol A of uit twee onbehandelde flesjes drinken. Als controle kozen de onderzoekers voor sojamelk in glazen flesjes.

Trefwoorden

Sulforafaan verlaagt de symptomen van autismespectrumstoornis (ASS). Dat blijkt uit een publicatie van de PNAS, waaraan de Harvard Medical School en The John Hopkins University, twee prestigieuze Amerikaanse universiteiten, mee hebben gewerkt. Veertig ASS-patiënten van 13 tot 27 jaar namen aan de studie deel. De ASS-symptomen werden gemeten aan de hand van drie schalen.

Trefwoorden

Twee recente studies hebben bewezen dat het ketogeen dieet ook volwassen patiënten met epilepsie kan helpen. Verleden studies werden vooral met kinderen uitgevoerd. In beide studies namen dit keer volwassenen deel die niet geholpen waren met medicatie. Het ketogeen dieet is dus terug in trek, zij het dat variaties op het ketogeen dieet gebruikt worden. Resultaten van twee studies werden op 8 december 2014 gepresenteerd op het congres van de American Epilepsy Society.

Een supplement op basis van collageen en calcium verlaagt het verlies aan botdichtheid. Een studie waaraan diverse Amerikaanse onderzoekscentra meewerkten, deed die vaststelling bij veertig postmenopauzale vrouwen met osteopenie, een voorstadium van osteoporose. Dat de behandeling effectief aansloeg, bleek ook uit de daling van sclerostine en het TRAP5b-enzym.

Hou de tijdstippen waarop je eet, beperkt tot een periode van 8 - 12 uur per dag. Iemand die dus om 8 u ontbijt, zou zijn laatste maaltijd om omstreeks 18 u moeten plannen. Dat is wat twee onderzoekers van het Salk Institute (La Jolla, VS) voorstellen op basis van hun experimenten met muizen. Niet hoeveel we eten, maar wanneer we eten, dat is wat telt. Je kunt het verschil maken door het juiste tijdstip van je maaltijden te kiezen.

Een vergelijkende studie kon vaststellen dat propolis als mondspoelmiddel superieur was om tandontstekingen terug te dringen. De vergelijking werd gemaakt met placebo en met 0,12 % chloorhexidine in een Braziliaanse studie bij zestig mannen en vrouwen. Propolis is in Brazilië populair als remedie en voedingsmiddel, maar ook de rest van de wereld is nieuwsgierig naar de heilzame werking van propolis.

Een optimale seleniumstatus biedt jonge volwassenen bescherming tegen depressie. Nieuw-Zeelandse artsen deden metingen bij bijna 1000 jonge volwassenen en zagen dat zowel een hoge als een lage selenium vaker voorkomt bij depressie. Het optimum werd geschat in het bereik van 82 tot 85 µg/L. Niet toevallig is dan ook de activiteit van het antioxidantenzym GPX maximaal.

Trefwoorden

Vaccins in de VS: je kunt ze overal krijgen, in supermarkten en in drive-throughs. Volgens Peter Doshi, postdoctoraat aan de John Hopkins universiteit, is deze agressieve vaccinatiepolitiek van de VS gefundeerd op los zand. Het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat het beleid uitstippelt, laat al te graag uitschijnen dat de griepprik het risico op sterfte met bijna 50&nbsp% kan verlagen. Te mooi om waar te zijn, zeggen wetenschappers: griep zou maar 5&nbsp% van de wintersterfte voor haar rekening nemen.

Trefwoorden

Amerikaanse verpleegsters die – naar Amerikaanse normen – een mediterraan voedingspatroon volgen, hebben langere telomeren in het DNA van bloedcellen. Deze waarneming hebben Amerikaanse onderzoekers gedaan na analyse van bloedstalen van 4676 gezonde vrouwen uit de Nurses' Health Study. Langere telomeren betekenen een jongere biologische leeftijd. Deze invalshoek is dus weer een bevestiging van andere bevolkings- en interventiestudies rond het veelbelovende mediterraan dieet.

Pulsed electromagnetic field therapy (magneetveldtherapie, PEMF) verlaagt de pijn bij patiënten die artrose hebben aan de knie. De effecten traden in werking al op dag 1, met een pijnreductie van 50 %. Deze pijnreductie hield aan tot op de laatste dag van de behandeling (dag 42). De studie telde slechts 34 patiënten, maar was wel goed placebogecontroleerd.

Trefwoorden

Een supplement met serenoa repens, lycopeen en selenium vormt een nuttige aanvulling op het medicament tamsulosine. Een Italiaanse studie bij 225 mannen (55 - 80 jaar) met plasproblemen toonde dat de combinatie beter werkte dan behandeling met enkel het nutraceutical of enkel tamsulosine. De effecten werden pas goed zichtbaar na één jaar.

Bij mannen en vrouwen die geregeld PPI-maagzuurremmers nemen, huist een lagere diversiteit aan bacteriesoorten in hun darmen. PPI's zijn protonpompremmers, die tegen maagzweer en maagzuurreflux genomen worden. Verlies van microbiotische diversiteit in de miljarden tellende populaties darmbacteriën heeft grote gevolgen voor immuniteit, vitaminesynthese en zelfs stemming.

Suppletie van twee cofactoren, NADH en co-enzym Q10 (coQ10), vermindert symptomen van moeheid bij patiënten met het chronische­vermoeid­heids­syndroom (cvs). Van de 70 cvs-patiënten die aan een Spaanse studie deelnamen, kreeg de helft 200 mg coQ0 en 20 mg NADH per dag, de andere helft een placebocapsule. De onderzoekers maten ook enkele parameters voor oxidatieve stress en mitochondriefunctie.

Vorig jaar heeft de EFSA de synthetische zoetstof aspartaam bij inname van 40 mg/kg b.w. alweer veilig verklaard, na een grondig onderzoek van alle studies gedaan rond aspartaam. Maar sommige onderzoeksgroepen zijn het daarover niet eens. Onderzoekers van het Cesare Maltoni Cancer Research Center (Bologna) geloven dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat aspartaam kankerverwekkend is en dat de EFSA haar opinie dringend moet herzien. Zij hebben zelf een aantal oude aspartaamstudies van onder het stof gehaald.