januari 2015

Zoethout kan bismutsubsalicylaat vervangen in de 'quadrupel behandeling' van maagzweren. Iraanse artsen vergeleken zoethoutextract met bismutsubsalicylaat bij 60 patiënten die ook twee antibiotica en een maagzuurremmer namen. Uitroeiing van de maagbacterie werd behaald bij 67 % van de patiënten die zoethout namen en bij 57 % bij patiënten die bismut namen.

Baby's krijgen een povere samenstelling van de darmmicrobiota (darmflora) wanneer de moeders stress ervaren tijdens de zwangerschap. De baby's hebben ook vaker last van allergieën en spijsverteringsproblemen, die een grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind.

Slaap is nodig om herinneringen in het geheugen te consolideren. Al door een nachtje niet te slapen zullen er fouten in het geheugen sluipen. Vooral de diepe slaap ('trage-hersengolven-slaap') is nodig om de herinneringen van de afgelopen dag op te slaan. Vandaar dat een goede nachtrust bij mannen en vrouwen van middelbare leeftijd gelijkstaat aan een gezonde geest dertig jaar later.

Trefwoorden

Glutamine kan ontstekingen aan de slijmvliezen van de mond (mucositis) verminderen. Een Japanse placebogecontroleerde studie vond dat glutamine het aantal gevallen van hooggradige mucositis terugbracht naar 0 %, terwijl een kwart van de placebogroep nog te kampen had met hooggradige mucositis. Glutamine bracht ook het gebruik van pijnstillers en voedingssuppletie omlaag.

Een portie blauwe bessen per dag kan de bloeddruk verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek met 48 vrouwen in de postmenopauze. Blauwe bessen kunnen voorkomen dat vrouwen die in het stadium van prehypertensie verkeren, heuse hypertensie ontwikkelen. Deze vrouwen hoeven dus niet onmiddellijk medicatie te gaan nemen, daar de bloeddrukdaling van dezelfde omvang is als wat gemiddeld met medicatie bereikt wordt.

Trefwoorden

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een spierziekte die veroorzaakt door een gestaag afsterven van zenuwcellen die de spieren aansturen. Een van de oorzaken van dat afsterven is een toename van oxidatieve stress te wijten aan een defect SOD-enzym. SOD (superoxide-dismutase) ruimt continu vrije radicalen op en heeft voor dit proces koper en zink als cofactoren nodig. Het defect aan SOD is een gevolg van een slechte binding aan zink.

Probiotica verminderen de symptomen van een prikkelbare darm. Dat hebben Britse wetenschappers bewezen in een studie waaraan 150 vrijwilligers deelnamen. Vooral pijn en stoelgang waren symptomen die door de probiotica verholpen werden, maar het opgeblazen vollebuikgevoel verdween niet. De effecten van het probioticum waren pas na 12 weken beduidend verschillend met die van het placebo. Dat is niet onverwacht, want het prikkelbare darmsyndroom is gevoelig voor placebo-effect.

Lichaamsbeweging kan vroegtijdige sterfte voorkomen, dat is ondertussen goed aangetoond. Volgens een grootschalige Europese bevolkingsstudie blijkt nu dat gebrek aan lichaamsbeweging gerelateerd is aan dubbel zoveel doden als een hoge body mass index (BMI). Een grote buikomtrek (taille) daarentegen zorgt voor evenveel doden.

Screening van ziekten wordt beschouwd als een pijler van de moderne geneeskunde, maar die pijler blijkt minder nuttig te zijn dan gedacht. Artsen van de Standford School of Medicine hebben 48 studies verzameld rond 39 screeningstests voor 19 belangrijke ziekten. Dat een screeningstest bestemd voor gezonde personen mensenlevens kan redden, blijkt heel zelden uit studies.

Trefwoorden

Extract van tarwekiemen kan klachten door pijnlijke maandstonden na twee maanden behandeling sterk verbeteren. De Iraanse universiteit van Hamadan heeft dit waargenomen in een triple-geblindeerde studie bij 80 vrouwen. Alle studiedeelnemers namen drie capsules met 400 mg tarwekiemextract per dag (of placebo). Andere symptomen die verminderden dankzij het extract, waren vermoeidheid, hoofdpijn en stemmingswisselingen.

Een recente meta-analyse bevestigt dat supplementen met knoflook de bloeddruk verlagen. Op basis van 17 studies besluiten Chinese cardiologen dat knoflook voor een bloeddrukdaling van gemiddeld 3,57 mmHg (systolisch) en 3,39 mmHg (diastolisch) zorgt. De bloeddrukdaling is het sterkst bij mannen en vrouwen met een te hoge bloeddruk.

Trefwoorden

Aanwezigheid van ftalaten in de moeder voorspelt weinig goeds voor de intelligentie van haar kinderen. Wetenschappers van de New Yorkse Columbia University analyseerden urinestalen van meer dan 300 moeders, nog voor hun bevalling. Metabolieten van twee ftalaten (di-n-butyl- en di-isobutylftalaat) zouden verantwoordelijk zijn voor een daling van de IQ van respectievelijk 6,7 en 7,6 punten bij hun kinderen op hun 7de. De effecten op ontwikkeling komen ook tot uiting in andere cognitietests. In het totaal werden zes ftalaten gemeten.

Het fysiologische verschil tussen een oudere fietser en een jonge persoon is erg klein. Zo klein dat een arts op basis van fysiologische gegevens de leeftijd van een fietser niet kan inschatten. Voorwaarde is wel dat hij of zij lange afstanden kan afleggen. Mannen die voor een onderzoek rond ouderdom gevraagd werden, moesten 100 km kunnen fietsen in 6,5 uur. Vrouwen konden 60 km afleggen in 5,5 uur.

Citicoline kan de mobiliteit van kinderen met hersenverlamming verbeteren. Dat blijkt uit een Iraanse studie bij vijftig kinderpatiënten. Twee derde van de kinderen die een citicoline-behandeling onderging, kende een toename in mobiliteitsscore. In de controlegroep was dat maar bij een derde. De behandeling leek het best aan te slaan bij kinderen met mildere vormen van hersenverlamming. Alle kinderen volgden ook fysiotherapie.

Trefwoorden

Een studie bij 193 mannen en 54 vrouwen toont dat een nutraceutical met citraat en vitamine B6 de vorming van stenen in de urinewegen kan verhinderen. De frequentie van steenvorming daalde van 3,2 naar 0,35 per jaar. De uitscheiding van citraat naar de urine steeg ook sterk. Alle studiedeelnemers waren al eens behandeld geweest voor steenvorming in de urinewegen.

De universiteit van Washington heeft bijkomend bewijs geleverd dat obesitas niet altijd samengaat met metabole veranderingen in het lichaam. In een studie lieten ze 20 obese mensen ongeveer zes kilo bijkomen. Obese mensen die aan het begin van de studie metabool normaal waren, waren enkele maanden later nog steeds metabool normaal. Bij diegenen met aanvankelijk metabole afwijkingen verslechterden de metabole waarden.

Smeerwortel is een vast onderdeel van het kruidenarsenaal van fytotherapeuten. Dat blijkt uit een ondervraging van 240 praktiserende Britse herbalists. Ze beschouwen smeerwortel het meest effectief bij pees-, ligament- en spierklachten, botbreuken, wonden en kneuzingen. Ook huidproblemen zijn een goede indicatie. Niet of slecht geïndiceerd zijn steenpuisten, hemorroïden en spataderen.

Elke dag een yoghurtje eten zou het risico op diabetes type 2 met 18 % verlagen. Wetenschappers van de Harvard School of Public Health hebben de gegevens van drie grootschalige, prospectieve bevolkingsstudies bij elkaar opgeteld, waarin de relatie tussen de consumptie van melkproducten en diabetes onderzocht werd. Voor andere melkproducten konden de wetenschappers geen verbanden vaststellen.

Trefwoorden