oktober 2021

Ouderen die door ernstige ziekte op de intensive care zijn beland, hebben na ontslag uit het ziekenhuis betere gezondheidsvooruitzichten als zij zich gesteund voelen door familie en vrienden. Want een Amerikaanse studie laat zien dat sociaal isolement en gebrek aan participatie kwetsbaar maken voor gebreken en de kans op overlijden verhogen.

Een mediterraan geïnspireerd voedingspatroon verbetert metabole en amyloïde biomarkers bij volwassenen met normale verstandsfuncties, maar verslechtert ze bij volwassenen met lichte cognitieve afwijking (MCI). Een westers voedingspatroon had het omgekeerde effect en leek – verwarrend genoeg – bij volwassenen met MCI gunstig uit te draaien.

Diabetici die hun glucosespiegel onvoldoende gecontroleerd krijgen met metformine, kunnen hun HbA1c verder verlagen met de combinatie van berberine, hesperidine en chroompicolinaat. Dat blijkt uit een Italiaanse placebogecontroleerde studie met veertig diabetici. Ook nuchtere glucosespiegel en AGE-last verminderden.

Een kruid uit het assortiment van de traditionele Chinese geneeskunde kan diverse symptomen van polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) behandelen volgens een meta-analye van zes studies. Het betreft symptomen van het metabool syndroom en hormoonniveaus, en ook zwangerschapskans was een uitkomst die geëvalueerd werd.

De combinatie van ginkgo biloba-extract en dipyridamol kan de behandeling van nierlijden bij patiënten met hoge bloeddruk ondersteunen. Dat schrijven Chinese wetenschappers die een meta-analyse uitvoerden op acht studies met een totaal van 556 patiënten. In alle studies werd de combinatie dagelijks intraveneus toegediend gedurende drie tot vier weken.

Een studie, gepubliceerd in The BMJ, toont het belang aan van omega-3-vetzuren in de voeding bij migraine. In sommige gevallen was de voedingsinterventie even effectief als medicatie.

Suppletie met vitamine D en magnesium kan bepaalde symptomen bij kinderen met ADHD verminderen. Dat schrijven Iraanse artsen nadat ze een acht weken durende gecontroleerde studie uitvoerden bij 66 kinderen met een laag serumniveau van vitamine D en magnesium. De dosering van magnesium werd op lichaamsgewicht berekend: dagelijks 6 mg lichaam per kg lichaamsgewicht. Van vitamine D werd wekelijks 50.000 I.E. toegediend.

Uit een tussentijdse analyse van patiënten die in een Italiaans ziekenhuis waren opgenomen met ernstige COVID-19 blijkt dat arginine kan bijdragen aan een gunstiger verloop van de ziekte. Van dit aminozuur is bekend dat het de deklaag aan de binnenkant van de bloedvaten beschermt. Dit endotheel kan door het SARS-CoV-2-virus gaan disfunctioneren, waardoor bloedvatgerelateerde complicaties ontstaan. In deze dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT is voor het eerst onderzocht of door arginine ook bij coronapatiënten de endotheelfunctie kan verbeteren.

Het flavonoïde hesperidine kan het percentage aan lichaamsvet verlagen en de spiermassa verhogen bij amateurwielrenners. Spaanse onderzoekers hebben dit vastgesteld bij 40 fietsers die gedurende acht weken 500 mg 2S-hespiridine of placebo hadden genomen.

Tomatenpoeder kan lipide-peroxidatie na een zware inspanning beter onderdrukken dan enkel lycopeen. Dat blijkt uit een studie met 11 mannelijke atleten die gedurende een week elke dag een supplement met 30 mg lycopeen namen, of 60 gram tomatenpoeder met dezelfde hoeveelheid lycopeen.

In de aanhoudende controverse rond het (on)gezonde karakter van vlees leveren studies soms verrassende resultaten op. The American Journal of Clinical Nutrition bericht over Nederlands onderzoek naar de vleesinname van 678 patiënten met een donornier. Behalve via een voedselfrequentievragenlijst werd de inname bepaald door onderzoek naar de aminozuren 1-methylhistidine en 3-methylhistidine in de urine. Deze stoffen worden gebruikt als biomarkers voor de consumptie van respectievelijk wit en rood vlees.

Trefwoorden

Wetenschappers geloven dat de voornaamste component van het ketogene dieet niet de ketonen zijn die in het lichaam gevormd worden, maar wel decaanzuur, een middellange-ketenvetzuur. Ze hebben hun hypothese getoetst in een niet-gecontroleerde studie met 61 deelnemers aan de aanvang van de studie. Volgens de onderzoekers zijn er voldoende tekenen van doeltreffendheid, al was er veel uitval bij deelnemers.

Branched chain amino acids (BCAA's) kunnen aanwijzingen geven omtrent het sterfterisico van patiënten met sepsis op de intensive care (IC). Oostenrijkse wetenschappers concluderen dat na de niveaus van deze 'vertakte keten aminozuren' in kaart te hebben gebracht met behulp van nucleaire magnetische resonantie, een techniek voor het identificeren van metabolieten.

Trefwoorden

Uit een recente meta-analyse blijkt dat vermindering van specifieke ontstekingsremmende en butyraatproducerende bacteriën en een vermeerdering van pro-inflammatoire bacteriën geassocieerd zijn met depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en angst.

Een combinatie van voedingsstoffen maakt het immuunsysteem weerbaar tegen COVID-19, aldus Amerikaans onderzoek. De conclusie is niet verrassend omdat die aansluit bij eerdere studies. De gunstige effecten van de voedingsstoffenmix uit deze studie maken een preventiebeleid voor de hand liggend. Toch is er nog altijd geen leefstijlbeleid vóór, tijdens en na infectie. Gehandeld wordt er pas als de ziekte al ontstaan is en ernstig is geworden.

Leefstijlaanpak kan de bloeddruk verlagen wanneer bloeddrukverlagers niet volstaan. Dat heeft een onderzoeksteam van de Duke University waargenomen bij 140 patiënten met 'resistente hypertensie' die ofwel intensief begeleid werden om gezonder te eten en meer te bewegen, ofwel alle instructies via een werkboek meekregen om er thuis zelf mee aan de slag te gaan.

Trefwoorden

Volgens een review uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Teheran heeft honing niet duidelijk een positieve invloed op de metabole parameters bij niet-diabetici. Honing lijkt die zelfs te verergeren bij diabetici. De studies die in de review besproken werden, hadden allemaal een andere opzet en waren slecht of niet gecontroleerd. In studies worden positieve, negatieve en neutrale resultaten gerapporteerd.

Nigella sativa kan inflammatie helpen beteugelen, concluderen onderzoekers in een meta-analyse op basis van tien RCT's tot augustus 2019. Daarin is niet alleen gekeken naar de invloed van de plant, beter bekend als zwarte komijn, op ontstekingsprocessen. Ook de relatie met oxidatieve stress is bekeken en daarop kan nigella sativa eveneens een gunstige invloed hebben. De beide verschijnselen komen overeen met de belangrijke rol die ze spelen in het ontstaan van veel chronische ziekten.

Tot voor kort alleen aangetoond in dierstudies, is er nu ook een begin van bewijs dat sesam het menselijk geheugen kan verbeteren. Zuid-Koreaanse wetenschappers onderzochten de effecten van een sesampulp-extract in een dubbelblinde RCT met zeventig onderzoeksdeelnemers boven de zestig jaar. Van hen namen er 35 driemaal per dag anderhalve gram van het extract en de anderen kregen een placebo. Na drie maanden was er alleen in de behandelgroep vooruitgang in cognitieve functies vast te stellen, zonder dat er bijwerkingen optraden.

Trefwoorden

Dagelijkse suppletie met 500 mg vitamine C verbetert de concentratie, werkmotivatie en reactiesnelheid bij jonge volwassenen, blijkt uit een Zuid-Koreaans onderzoek.

Trefwoorden

Een vitamine D-deficiëntie vormt een groot risico voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Dat blijkt uit een meta-analyse, waarin studies tot april 2020 zijn meegenomen. Onder meer de infectiegevoeligheid door afweerremmende medicijnen te gebruiken, neemt erdoor toe. Een tekort aan vitamine D leidt tot een hoger sterfterisico.

‘Consuming a modest amount of unprocessed meat as part of a healthy dietary pattern is unlikely to be harmful,’ aldus een van de auteurs van een studie1 naar de relatie tussen vlees en hart- en vaatziekten c.q. sterfte. Ook voor wit vlees werd geen schade vastgesteld. Bewerkt vlees toonde echter een overduidelijke associatie met verhoogde gezondheidsrisico’s. Volgens een ander onderzoek2 hoort daar ook dementie bij.

Wetenschappers hebben potentieel nieuwe risicofactoren geïdentificeerd uit gegevens van de vermaarde Framingham Heart Study. Het gaat om de vetzuursamenstelling van de membranen van rode bloedcellen, meer precies drie specifieke vetzuren en de omega-3-index. De vetzuursamenstelling lijkt sterftekans minstens even goed te voorspellen als de klassieke risicofactoren: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, bloeddrukbehandeling, bloeddruk, roken en diabetes.

Nederlandse wetenschappers onderzochten de leefstijlgerelateerde veranderingen tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie onder een representatieve steekproef van de volwassen bevolking. Zij stelden vast dat de coronacrisis bij een deel van de bevolking heeft geleid tot een gezondere leefstijl. Bij een kleiner deel leidde dit echter tot een ongezondere leefstijl.

Dagelijkse consumptie van cranberrysap draagt bij aan het terugdringen van de helicobacter bacterie. Dat wordt aangetoond in een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT onder meer dan 500 geïnfecteerde personen. De studie vond plaats in een Chinese regio met een hoge prevalentie van de bacterie en van daarmee geassocieerde ziekteverschijnselen als maagpijn, maagslijmvliesontsteking, maagzweer of maagkanker.