september 2018

Jonge vrouwen die bij periodes zwaar drinken, berokkenen schade aan hun botten. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in een onderzoek onder studentes tussen achttien en twintig jaar. De uitkomsten bevestigen dat het drinken van (teveel) alcohol een risicofactor is voor osteoporose en de daardoor stijgende kans op fracturen. Deze ontkalking als gevolg van een verlies van botmassa treedt bij vrouwen vooral op na de menopauze. Daarvoor wordt echter al op jonge leeftijd de basis gelegd.

Patiënten met schizofrenie of 'schizoaffectieve stoornis' die ondanks behandeling nog last hebben van positieve en negatieve symptomen, hebben baat bij aanvullende behandeling met Withania somnifera, het kruid dat in de ayurveda bekendstaat als ashwaganda. Antipsychotica doen enkel iets aan de positieve, psychotische symptomen, vandaar de nood aan remedies die de negatieve symptomen zoals depressie, stress en angst aanpakken. Ashwagandha richt zich vooral tegen die symptomen.

In sommige voedingsopvattingen worden aan zuivel geen gezondheidsbevorderende effecten toegeschreven of worden de specifieke nadelen van melk benadrukt. Maar een recent, grootschalig onderzoek bevestigt dat niet. Integendeel, uit de gegevens blijkt dat zuivelproducten als yoghurt en melk het risico op hart- en vaatziekten verkleinen en ook de sterfte doen afnemen. De vraag is of de voor het onderzoek gebruikte zelfrapportage van zuivelconsumptie voldoende betrouwbare resultaten oplevert. Deze zijn echter wel in overeenstemming met die uit een aantal eerdere meta-analyses.

Trefwoorden

Mannen en vrouwen met hoge bloeddruk kunnen hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen wanneer ze iets doen aan hun voeding, gewicht en conditie. Een studie met 130 deelnemers bereikte een bloeddrukverlaging van 16 mmHg resp. 10 mmHg (systolische respectievelijk diastolische bloeddruk) al na 16 weken. Alle deelnemers waren obees en hadden een bloeddrukwaarde tussen 130-160 resp. 80-99 mmHg, maar namen nog geen bloeddrukverlagers. Daar waar aanvankelijk 50 % van de deelnemers nog in aanmerking kwam voor medicatie, daalde dat percentage naar 15 % na 16 weken leefstijlinterventie. 

Britse onderzoekers hebben nieuw materiaal toegevoegd aan de voortslepende discussie over de gezondheidseffecten van kokosolie. Zij concluderen dat het een gunstige invloed heeft op de cholesterolhuishouding en daarmee ook op de kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. In zeker opzicht komt kokosolie zelfs nog beter uit de bus dan olijfolie.

Trefwoorden

Weinig verandert er aan de microbiota van volwassenen stadsbewoners die voor 16 dagen in een Venezuelaans dorp in het regenwoud gaan wonen. In dat dorp was er geen elektriciteit noch supermarkt, dus de stedelingen kregen totaal ander voedsel te eten. Bovendien werden ze genoodzaakt te gaan slapen wanneer het donker werd. Bij de kinderen echter die aan het experiment deelnamen, nam de diversiteit van de microbiotia wel toe.

Trefwoorden

Kleuters van zes jaar hebben sterkere botten wanneer hun moeder tijdens de zwangerschap supplement met visolie nam. Dat besluiten Britse en Deense onderzoekers op basis van een studie waarin 730 zwangere vrouwen een supplement met omega-3-vetzuren of olijfolie (controle) kregen. De kleuters waren ook 'zwaarder' maar niet 'zwaarlijviger'. Hun vetmassa was namelijk lager, en hun spiermassa hoger.

Kinderen die in de buurt van een bos leven, genieten een diverser voedingspatroon, schrijft een onderzoeksgroep van de universiteit van Vermont. Meer nog, de groep heeft overtuigende argumenten gevonden dat bossen effectief verantwoordelijk zijn voor de hogere diversiteit in voedingspatronen. Hun bevindingen zijn van groot belang, want wereldwijd worden nog steeds massaal bossen vernietigd, met oog op meer voedselproductie.

Canadese onderzoekers hebben nieuwe argumenten voorgelegd voor het bestaan van 'metabool gezonde obesitas'. Uit gegevens van 54.000 mannen en vrouwen die uit vijf cohortstudies geleend werden, zagen ze geen verband tussen obesitas en overlijdensrisico wanneer obesitas de enige factor was. Hun bevinding staat in contrast met wat elders in de medische literatuur gesuggereerd wordt en zal weer stof voor discussie opleveren.

Testosteron kan ingezet worden om het massale spierverlies (cachexie) dat kankerpatiënten kunnen ondervinden, te bestrijden. Dr. Melinda Sheffield-Moore leidde samen met andere onderzoekers van de universiteit van Texas een studie waar 21 mannen en vrouwen met plaveiselcelcarcinoom aan deelnamen. Ze kregen gedurende zeven weken een wekelijkse injectie met 100 mg testosteron-enanthalaat of placebo. Testosterontherapie zorgde voor een lichte toename van spiermassa, terwijl de gemiddelde spiermassa van de placebogroep lichtjes achteruitging.

Jongvolwassenen die fosfaatverrijkte voeding eten, zien hun bloeddruk en hartslag toenemen. Het is de eerste maal dat een onderzoeksteam 'fosfaat-additie' aan een klinische test onderwerpt, en dat mag verbazen. Fosfaten worden er al lange tijd van verdacht dat ze gezondheidsproblemen veroorzaken, niet alleen bij nierpatiënten, ook bij de gezonde bevolking.

Een Palestijnse studie toont dat suppletie van vitamine C en vitamine E kan bijdragen tot een betere controle over de bloedsuiker. De onderzoekers gaven aan 40 mannen met diabetes 500 mg vitamine C, 400 mg vitamine E, vitamine C + vitamine E of placebo gedurende drie maanden. Alle patiënten namen ook het diabetesmedicament metformine.

Uit studies zijn veel mogelijke risicofactoren bekend voor het ontwikkelen van een aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, bekend onder de naam ADHD. Vaak genoemd zijn bepaalde voedingsmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, toegevoegde suikers of tekorten aan sommige vitaminen of mineralen. Recent onderzoek laat zien dat ook blootstelling aan lood op jonge leeftijd kinderen kwetsbaarder maakt voor ADHD.

Trefwoorden

Onderzoekers van de Britse University of Surrey hebben een erg eenvoudige dieetaanpak getest in een verkennend experiment met 16 deelnemers. Deelnemers moesten hun eerste maaltijd van de dag met minstens anderhalve uur uitstellen en de laatste maaltijd met anderhalve uur vervroegen. De resultaten na tien weken zijn voorzichtig optimistisch te noemen: bij elke deelnemer daalde de vetmassa, al viel er geen daling in lichaamsgewicht te noteren.

Mensen hebben minder zin in vlees wanneer hun foto's van babydieren worden getoond. Dat beweren psychologen van de Britse Lancaster University die een groep van volwassen mannen en vrouwen een foto van een kalf, piepjonge kangeroe, biggetje of lam lieten zien. Bij vrouwen daalde de zin om een maaltijd met vlees te eten een stuk sterker dan bij mannen.

Trefwoorden

Onderzoekers van het Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles hebben een nieuwe methode ontwikkeld om iemands lichaamsvet te meten. De methode zou accurater en eenvoudiger zijn dan de body mass index (BMI) en moet helpen om meer grip op obesitas te krijgen.