maart 2016

Een dertigtal wetenschappers heeft in Journal of Alzheimer’s Disease hun ongenoegen geuit over het onderzoek rond de ziekte van Alzheimer. Van alle aspecten van alzheimer is de rol van infecties het minst belicht geweest, hoewel die wel degelijk tot behandelingen kan leiden. Al dertig jaar weten we dat herpes-simplexvirus (type 1) in vele alzheimerhersenen aanwezig is. Andere microbiële kandidaten zijn er ook, zoals Chlamydia pneumonia en bepaalde spirocheten, die zich onopgemerkt in de hersenen kunnen verschuilen.

Trefwoorden

Kinderen zouden vooral in weekenden van herfst en winter meer gestimuleerd moeten worden om lichamelijk actief te zijn, volgens onderzoekers van de Universiteit van Cambridge. Uit hun onderzoek blijkt dat kinderen in deze jaargetijden te weinig actief zijn en te veel zitten vergeleken met de lente en de zomer. Kinderen zouden volgens richtlijnen opgeteld over een dag minimaal een uur matig intensief moeten bewegen, aangezien dit belangrijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Trefwoorden

Frisdranken met suiker zijn misschien niet alleen dikmakers: mogelijk zijn ze nóg ongezonder. Consumptie gaat namelijk gepaard met toename van vetopstapeling rond de organen. Vooral dit vetweefsel verhoogt het risico op diabetes en hartziekte. Voor lightfrisdranken geldt dit verband niet.

Vrouwen van middelbare leeftijd komen onmiddellijk in een beter humeur door een 'multivitamine-fytopreparaat' te nemen. Dat beweren Australische onderzoekers van de Swinburne University in Melbourne, in een studie met 76 vrouwen tussen 50 en 75 jaar. Vooral het effect op stress was significant, terwijl er geen invloed op angstgevoelens of depressie merkbaar was.

Het isoflavon prunetine verlengt de levensduur van mannelijke fruitvliegjes en verbetert hun fitheid. Dat hebben onderzoekers van de Duitse universiteit van Kiel waargenomen. Mannelijke fruitvliegjes leven van nature minder lang dan vrouwtjes en ze zijn fysiek minder sterk. Prunetine doet hun levensduur met drie dagen toenemen (op een gemiddelde van 62 dagen) en verhoogt hun fitheid met 50 %. Onderzoekers veronderstellen dat prunetine als fyto-oestrogeen mannelijke fruitvliegjes doet vervrouwelijken.

Een innovatief magnesiumsupplement kan geheugen en denkvaardigheid van mannen en vrouwen tussen 50 en 70 jaar verbeteren. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waarbij ook de producent van het bedrijf nauw betrokken was. Volgens de studieresultaten zou een behandeling van 12 weken de hersenfuncties herstellen tot het gemiddelde niveau van gezonde mensen van dezelfde leeftijd.

Drinken van 1-3 glazen water per dag kan zorgen voor minder energierijk eten, tot 205 kcal minder. Ook de consumptie van verzadigd vet, suiker, natrium en cholesterol zou door ′extra′ water kunnen afnemen. Dat blijkt uit een publicatie in het Britse tijdschrift Human Nutrition and Dietetics. De resultaten zijn een reden om het drinken van water, in plaats van calorierijke dranken, te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een verminderde calorie-inname.

 

Trefwoorden

Kinderen die langdurig antibiotica krijgen, hebben later meer kans op obesitas en astma. Dat concluderen onderzoekers uit Finland, Duitsland en Nederland, die de grootste effecten van macrolide-antibiotica (zoals azithromycine en clarithromycine) in kaart brachten en daarover publiceerden in het tijdschrift Nature Communication. Zij vonden een duidelijke relatie tussen vroeg antibioticagebruik van het type macrolide en latere gevolgen voor de gezondheid.

 

Het paleodieet wordt vaak gezien als koolhydraatarm. Maar volgens verschillende onderzoekers waren koolhydraten uit bijvoorbeeld knollen essentieel voor de ontwikkeling van met name de hersenen van de mens.

Trefwoorden

Dat smaakvoorkeuren tussen jongeren en ouderen daadwerkelijk kunnen verschillen, bevestigt een studie van de Universiteit van Wageningen. Daarvoor werden 80 jongere mensen van gemiddeld 29 jaar en 154 oudere mensen, 65-plussers van gemiddeld 69 jaar, geselecteerd. In de ouderengroep had de ene helft een goed en de andere helft een verminderd reukvermogen. De studie werd gepubliceerd in het internationale vakblad Food Quality and Preference.

Voeding rijk aan flavonoïden - aanwezig in bessen, citrusvruchten en rode wijn - kan bij mannen zorgen voor behoud van de erectiekwaliteit. Dat suggereren Engelse onderzoekers van de Universiteit van East Anglia en Harvard in hun publicatie in het American Journal of Clinical Nutrition. Het eten van veel flavonoïden blijkt even gezond voor de erectiekwaliteit als 2 tot 5 uur per week stevig wandelen. Combinatie van beide leefstijlfactoren is een nog betere preventiemaatregel.

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben een nieuwe darmbacterie ontdekt, intestinimonas, die het eiwit lysine op een efficiënte manier kan omzetten in boterzuur. Dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van ontlastingsmonsters van gezonde Nederlandse volwassenen.

Serotonineheropnameremmers (SSRI's) verdubbelen het risico op zelfdoding, agressie en acathisie (bewegingsonrust) bij jongeren. Dat blijkt uit meta-analyses op basis van 70 trials met 18.500 patiënten. Bij volwassenen blijft de situatie onduidelijk. De link tussen antidepressiva en zelfdoding is niet nieuw, terwijl verbanden tussen antidepressiva en psychische effecten nog maar zelden onderwerp van onderzoek is geweest. Joanna Moncrieff, psychiater en hoogleraar aan de University College London, voorzag deze meta-analyse van commentaar in een opiniestuk van The BMJ.

Het eten van minstens één portie vis per week zorgt ondanks een hogere kwikbelasting voor een lager risico op de ziekte van Alzheimer en dementie-gerelateerde aandoeningen. Dat concluderen onderzoekers in internationaal onderzoek van het Rush University Medical Center in Chicago in samenwerking met Wageningen UR. De studie werd gepubliceerd in het Journal of American Medical Association (JAMA).

Trefwoorden

Avocatin B, aanwezig in de oneetbare pit van de avocado, is mogelijk werkzaam tegen acute myeloïde leukemie (AML). Dat concluderen Canadese en Italiaanse onderzoekers in een publicatie in het tijdschrift Cancer Research. In hun zoektocht naar nieuwe kankermedicijnen botsten zij op de vetachtige stof Avocatin B, die immature leukemiecellen doodt in proefschaaltjes (vitro). Na toediening aan proefmuizen bleek Avocatin B ook effectief en liet de normale cellen ongemoeid.

Trefwoorden

Eurycoma longifolia, in de volksmond Tongkat Ali genoemd, verhoogt de weerstand bij mensen van middelbare leeftijd. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Tokyo. Een dagelijkse dosis van 200 mg Tongkat Ali-extract gedurende 4 weken zorgde voor een significante toename van de immuniteit in vergelijking tot een placebo. Dat staat in het tijdschrift Phytotherapy Research.

Onderzoekers hebben voor het eerst waargenomen dat supplementen met een alg de effecten van vitamine B12-tekort tenietdoen.1 Zeventien vegetariërs met tekenen van B12-tekort moesten hiervoor 9 g Chlorella pyrenoidosa per dag innemen. Na twee maanden waren MMA en homocysteïne in het serum gezakt, en was de vitamine B12-status gestegen. Bij 60 % van de deelnemers werd een drievoudig gunstige trend vastgesteld: lagere MMA- en homocysteïnewaarde en hogere B12-status.

Kinderen die opgroeien in Nederland delen een stabiele kern aan darmbacteriën van een beperkt aantal soorten, onafhankelijk van hun leeftijd en of ze opgroeien in de stad of op het platteland. Dit blijkt uit een Nederlandse studie naar de ontlasting van tientallen gezonde kinderen, gepubliceerd in het tijdschrift FASEB. Met deze kennis kunnen probiotica en medicijnen worden ontwikkeld voor zieke kinderen.

Trefwoorden

Het herhaald aanbieden van groente aan baby’s zorgt voor een verhoogde inname en waardering voor groente. Dat is te lezen in het proefschrift ′Mum, can I have Brussels sprouts again?′ van Coraline Barends van de Universiteit van Wageningen. Het doel van deze longitudinale interventiestudie was om te onderzoeken of bijvoeding, met in het begin alleen groente, een positieve invloed heeft op de acceptatie van de inname van groente van baby’s.

Het voor- of achteruit zetten van de klok verhoogt tijdelijk de kans op het krijgen van een beroerte. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Turku in Finland die de medische gegevens van ziekenhuispatiënten tussen 2004 en 2013 bekeken. Daarbij werd het percentage beroertes van 3.033 patiënten, opgenomen in de week na zomer- of wintertijd, vergeleken met het percentage beroertes van 11.801 patiënten die twee weken voor of twee weken na die week werden opgenomen.

De werking van bijna al onze genen wordt beïnvloed door de voeding die we eten, volgens een publicatie in het internationaal tijdschrift Nature Microbiology. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge concluderen dat de voeding die voor lichaamscellen beschikbaar is de expressie van onze genen beïnvloedt. Activiteit van de genen stuurt ons metabolisme aan, maar het tegenovergestelde is ook waar, ons metabolisme beïnvloedt onze genen.

Trefwoorden

De botdichtheid bij osteoporosepatiënten neemt toe wanneer deze zes maanden lang een kefirsupplement en calcium nemen. Dat vonden Taiwanese onderzoekers in een placebogecontroleerde studie. In die studie nam ook de controlegroep een calciumsupplement, calciumcarbonaat. De onderzoekers konden de resultaten staven aan de hand van een aantal botmarkers.

Muziek spelen verbetert niet enkel de levenskwaliteit van COPD-patiënten, maar vermindert ook de symptomen van COPD. Dat ondervonden 68 patiënten die aan het Louis Amstrong Center for Music and Medicine in New York gedurende zes weken muziektherapie volgden. Het ging om actief muziek spelen, met nadruk op blaasinstrumenten en zang, en omvatte ook ademhalingsoefeningen.

Trefwoorden

Suppletie van omega-3 bij zwangere vrouwen remt ontstekingen. Dat toonde een Amerikaanse studie bij vrouwen die 10 tot 16 weken zwanger waren en die last hadden van overgewicht. In het bloed daalde C-reactief proteïne en in vetweefsel daalden IL6, IL8, TNFα en TLR4 beduidend ten opzichte van de placebogroep. Ook de omega-3/omega-6-verhouding nam significant toe.

We kunnen niet zonder ijzer, maar een recente Engelse laboratoriumstudie verschenen in PLoS ONE toont tegelijk aan dat ijzer schadelijk kan zijn. Wanneer endotheelcellen blootgesteld worden aan een ijzerconcentratie ('vrij ijzer') van 10 µmol/L, dan treedt binnen 10 minuten een DNA-herstelrespons op. Dat is een teken dat DNA-schade heeft plaatsgevonden. Tot nu toe werden toxiciteit van ijzer enkel bij hogere serumconcentraties gemeten.