januari 2023

Recent onderzoek toonde aan dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking een te lage vitamine C-plasmaspiegel heeft en dat dit is geassocieerd met zowel acute– als chronische ontsteking. Onderzoekers hebben nu verder onderzoek gedaan naar een mogelijke associatie tussen een lage vitamine C-spiegel en het ontstaan van coronaire hartziekten door ontsteking.

Uit recent onderzoek blijkt dat een jeugdtrauma bij de moeder van invloed is op het functioneren van de HPA-as bij zowel moeders als jonge zuigelingen, terwijl dit niet het geval is voor huidige symptomen van angst en depressie of recente levensgebeurtenissen.

Een leefstijlprogramma gebaseerd op een plantaardig dieet, lichaamsbeweging en stressmanagement heeft een positief effect op patiënten met reumatoïde artritis. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek uitgevoerd in de Reade polikliniek voor reumatologie en revalidatie in Amsterdam.

Volgens een recente studie gepubliceerd in eBioMedicine zijn mensen die goed gehydrateerd blijven, gezonder en ontwikkelen ze minder chronische aandoeningen, zoals hartziekten, beroertes, dementie, chronische longaandoeningen en diabetes. 

Trefwoorden

Oudere volwassenen laten meer spierschade na inspanning zien dan jongere volwassenen, wat het ontwikkelen van sarcopenie kan versnellen. Volgens recent Nederlands onderzoek vermindert wei-eiwit, en niet erwteneiwit, spierschade (EIMD) na duurtraining bij oudere volwassenen. Dit komt waarschijnlijk door het verschil in leucinegehalte.

Trefwoorden

Wanneer patiënten met een ischemische beroerte in de voorgeschiedenis de kruidencapsule Naoxintong (NXT) krijgen boven op de standaardzorg, verlagen zij hun kans op herhaling. Dat blijkt uit een placebogecontroleerde RCT onder 2.200 patiënten in 23 Chinese medische centra. Een voorloper van Naoxintong werd in 1830 voor het eerst beschreven in een medisch handboek en wordt in China, met een aangepaste formule, toegepast bij de behandeling van hart- en vaatziekten. NXT blijkt bij secundaire preventie niet alleen doeltreffend, maar ook veilig.

Trefwoorden

Voor het eerst is er wetenschappelijk bewijs dat een gepersonaliseerd voedingspatroon, gebaseerd op iemands stofwisselingsprofiel, tot een betere gezondheid leidt. De resultaten verschenen onlangs in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Cell Metabolism.

Volgens een kwaliteitsvolle studie heeft intraveneuze toediening van selenium vlak voor en na een hartoperatie weinig zin. De interventie verlaagt niet het aantal gevallen van orgaandisfunctie in de loop van dertig dagen en de mortaliteit gedurende zes maanden na de operatie. Aan de Canadees-Duitse studie namen 1400 patiënten deel en het JAMA Surgery mocht de resultaten publiceren.

Consumptie van boekweit blijkt in klinische studies niet consistent de klassieke cardiovasculaire markers te verbeteren. Dat blijkt uit een meta-analyse waaraan elf onderzoekers meegewerkt hadden. Een bescheiden daling in totaal cholesterol en glucose werd wel genoteerd, maar haalde de grens van significantie niet. De kwaliteit van de studies lag erg laag.

Vitamine C kan het methylatiepatroon bij dragers van een TET2-mutatie corrigeren. Dat heeft een Finse onderzoeksgroep vastgesteld bij leden van een familie bij wie die TET2-mutatie voorkwam. De dosis bedroeg 1 gram en zou mogelijk het risico op bloedkanker verminderen.

Wat is gezonder: een beetje of helemaal geen alcohol? Het is een lastig te beantwoorden vraag, zoals elders in dit nummer is beschreven. Het verband tussen alcohol en de kans op diabetes blijkt het antwoord nog wat complexer te maken. Door onderscheid te maken naar tijdstip van consumptie (bij de maaltijd of op andere momenten) en naar soort drank (wijn, bier, sterke drank) hebben wetenschappers vastgesteld dat alcohol onder sommige omstandigheden preventief kan werken op het ontstaan van diabetes.

Trefwoorden

Uit een recente meta-analyse blijkt dat N-acetyl-l-cysteïne-suppletie (NAC) mogelijk effectief is bij de verbetering van de vruchtbaarheid in patiënten met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS).

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het volgen van een mild Atkins-dieet (MAD), naast de standaardbehandeling de aanvalsfrequentie bij patiënten met medicatieresistente epilepsie aanzienlijk vermindert.

Trefwoorden

Mensen met hypertensie kunnen baat hebben bij specifieke fermenteerbare vezels, zo blijkt uit recent onderzoek gepubliceerd in Nature Cardiovascular Research. De productie van butyraat en acetaat is hierbij van belang.

Vrouwen die lijden onder verminderd of afwezigheid van seksueel verlangen ervaren verbetering van hun seksuele gezondheid bij dagelijks gebruik van ashwagandha-extract. Dit is de conclusie van een recent gepubliceerde studie in het tijdschrift Cureus.

Trefwoorden

Een anti-inflammatoir dieet biedt beterschap aan patiënten met colitis ulcerosa, een inflammatoire darmziekte veroorzaakt door ontsteking van de mucosa van de dikke darm. Canadese onderzoekers wezen 53 patiënten toe aan een groep die zes maanden lang op een anti-inflammatoir dieet gezet werd of aan een controlegroep die de Canadese voedingsrichtlijnen volgde. Een van de meetpunten was fecaal calprotectine.

Trefwoorden

Volwassenen met diabetes of het voorstadium prediabetes doen er goed aan hun inname van vitamine C op een voldoende hoog peil te brengen om hun gezondheidsrisico’s te beperken. Dat blijkt uit een studie onder zo’n 52.000 Amerikanen van wie de gegevens uit de NHANES-gezondheidsdatabase werden gebruikt. Daarin werd voor het eerst een verband gevonden tussen vitamine C, uit voeding en supplementen, en het sterfterisico. Tot de patiëntengroep behoorden mensen met type 1- en type 2-diabetes.

Trefwoorden

Vlierbes wordt vaak gezien als 'immuunkruid'. Nieuw onderzoek in het Journal of Personalized Medicine toont aan dat deze polyfenolrijke bes ook indrukwekkende voordelen biedt voor de darmgezondheid. Wellicht is dit prebiotische effect onderdeel van de immuumversterkende eigenschappen van de vlierbes.

Hoe gunstig zijn micronutriënten zoals omega-3-vetzuren en vitamine C voor de cardiovasculaire gezondheid? Een nieuwe meta-analyse, gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology, verschaft enige duidelijkheid.