oktober 2019

De American Academy of Pediatrics stelt de aanwezigheid van kunstmatige zoetstoffen in kindervoeding aan de kaak. De zoetstoffen zijn alomtegenwoordig, terwijl er nog wetenschappelijke onduidelijkheid bestaat over vermeende schadelijke effecten. Ze willen dat de hoeveelheid van calorieloze of caloriearme zoetstoffen op het verpakking vermeld wordt. Niet alleen families zijn dan beter geïnformeerd, ook zal het de onderzoekers helpen om consumptie van zoetstoffen bij kinderen beter in kaart te brengen.

Onderzoekers uit Texas hebben waargenomen dat daïdzeïne en genisteïne, de twee belangrijkste isoflavonen uit soja, botmineraaldichtheid vermindert bij premenopauzale vrouwen. De daling in botdichtheid vindt enkel plaats bij vrouwen met een laag serum-calciumniveau. De onderzoekers geloven dat de isoflavonen serum-calcium verhogen ten koste van de botdichtheid. De effecten van daïdzeïne en genisteïne zijn echter niet gelijklopend.

Wetenschappers uit Tsjechië hebben voor het eerst rechtstreeks waargenomen dat fructose aanzet tot leververvetting, terwijl glucose dat niet doet. Een grote dosis glucose verlaagt het vetgehalte van de lever, fructose heeft dat effect niet. In combinatie met een grote dosis vet verhoogt fructose het vetgehalte van de lever, glucose doet dat niet.

Jongvolwassenen die ongezonde eetgewoonte erop nahielden, gaan zich mentaal beter voelen wanneer ze op een gezonder dieet gezet worden. Dat heeft het onderzoeksteam van Heather Francis van de Australische Macquarie University bij 76 studenten waargenomen. Symptomen van depressie en angst verminderden al na drie weken.

Eline Kuipers van de Universiteit van Leiden beschrijft in haar proefschrift, dat ze op 25 september jl. verdedigde, het gedrag van vetcellen. Het lijkt erop dat het mogelijk is deze te manipuleren, waardoor vetweefsel voedingsstoffen gaat verbranden in plaats van opslaan.

Diabetespatiënten die gedurende zes maanden een vitamine K2-supplement namen, kregen te maken met meer calcificatie. Dat bleek uit een Nederlandse studie waaraan verschillende universiteiten meewerkten. Al was het verschil niet-significant, de onderzoekers vinden de resultaten onverwacht, want vitamine K1 bleek in eerdere studies wel in staat te zijn om calcificatie tegen te gaan. Ze zoeken hun verklaring in de studieopzet.

Volgens een Britse meta-analyse verhoogt vitamine D-suppletie het aantal Treg-cellen, immuuncellen die een (ongewenste) immuunreactie kunnen dempen. Vooral bij allergie en auto-immuunziekten zou het inschakelen van Treg-cellen een interessante strategie zijn. Vijf van de studies uit de meta-analyse hadden deelnemers met een immuunziekte betrokken, zoals diabetes type 1, MS, ziekte van Addison of astma.

Iraanse artsen rapporteren gunstige effecten van venkelzaadthee en dry cupping om oligomenorroe te behandelen bij patiënten met polycysteuze ovaria (PCOS). Na een half jaar behandeling bedroeg het aantal dagen tussen twee opeenvolgende maandstonden 31 dagen, terwijl dat in de controlegroep nog lichtjes toenam naar 43 dagen. De controlegroep nam het diabetesmedicijn metformine.

Niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke aandoeningen kunnen in verband staan met inflammatie. Dat blijkt uit een recente studie naar schizofrenie door een gecombineerd onderzoeksteam uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Het in 2016 verrichte onderzoek maakt aannemelijk dat door voeding opgeroepen inflammatie - ofwel systemische, laaggradige ontstekingen – bij zowel oorzaken als gevolgen van de ziekte aandacht vereist.

Japanse onderzoekers hebben een associatie ontdekt tussen het regelmatig eten van paddenstoelen en een verlaagde kans op prostaatkanker.Hoewel het effect relatief klein is, is het een aanzet tot nader onderzoek.

In een nieuwe, goed gecontroleerde studie hebben Britse artsen een krachtig effect van lycopeen op de zaadcelkwaliteit waargenomen. Zestig gezonde mannen dienden elke dag twee capsules met 7 mg lycopeen of placebo te nemen, dit gedurende 12 weken. Het percentage van gezonde zaadcellen verdubbelde bijna bij mannen die het lycopeenpreparaat hadden genomen.

Iraanse wetenschappers hebben propolis doeltreffend bevonden om menstruatiepijn te verlichten. Iraanse vrouwen die vijf dagen lang propolis namen tijdens een menstruatie ondervonden een daling in de dysmenorroe-symptomen, terwijl die in de placebogroep onveranderd bleven.

Een probioticum met een lactobacil en zoethoutextract kan de helicobacterlast in de maag verminderen bij volwassen mannen en vrouwen met een helicobacterinfectie maar die verder geen symptomen hebben. Dat hebben Zuid-Koreaanse onderzoekers vastgesteld in een studie waaraan 140 vrijwilligers deelnamen. Bovendien verlaagde dit ook chronische ontsteking aan de maag.

Onderzoekers concluderen in een meta-analyse van recente klinische studies dat het dagelijks nemen van voedingssupplementen met omega-3-rijke visolie het risico op diverse cardiovasculaire eindpunten significant verlaagt. Dit verlaagde risico geldt waarschijnlijk niet voor een hersenbloeding.

Mensen die optimistisch in het leven staan, lopen minder kans op ernstige problemen met hun bloedvaten in vergelijking met pessimisten. Ook bij all-cause mortality is dit risicoverschil vast te stellen. Amerikaanse onderzoekers trekken deze conclusies in een meta-analyse, gebaseerd op een selectie van relevante cohortstudies tot juli 2019.

De bloedafwijking sikkelcelziekte kan beter in de hand worden gehouden als patiënten afdoende selenium binnenkrijgen. Dat hebben wetenschappers uit Brazilië vastgesteld in een onderzoek naar antioxidante voedingsstoffen. Deze kunnen een rol spelen bij het tegengaan van verlies aan rode bloedcellen dat bij de ziekte optreedt. Maar alleen van selenium valt dat aan te tonen.

Zijn we tijdenlang bang geweest voor te hoge vitamine A-inname tijdens de zwangerschap; nu blijkt dat er bij een te lage inname een verhoogd risico bestaat op aangeboren hernia diafragmatica.

Polaprezinc, een zinksupplement op basis van carnosine, alanine en histidine, kan ontsteking verlagen en de ejectiefractie verhogen na een hartinfarct. Tot die vaststelling kwamen Japanse artsen die 50 patiënten behandelden met placebo of 75 mg polaprezinc, twee maal per dag, goed voor 34 mg zink per dag. Alle patiënten ondergingen ook een percutane hartingreep.

Onderzoekers uit Baton Rouge, Lousiana hebben de farmacokinetiek van narigenine, een flavonoïde uit sinaasappel, bestudeerd. Een dosis van 300 mg naringenine zou voldoende moeten zijn om in het vetweefsel effect te sorteren zoals dat in in-vitro-experimenten waargenomen wordt. Naringenine bereikt een maximale concentratie van 15 µM tot 48 µM voor eenmalige dosissen tussen 150 en 600 mg. Naringenine heeft een halfwaardetijd van drie uur en na 24 uur is alle naringenine uit de bloedcirculatie verdwenen.

De kans op de ontwikkeling van melanomen, de ernstigste vorm van huidkanker, is te beïnvloeden door de keuze van voedingsmiddelen. Dat leert een case-control onderzoek onder inwoners van Noord-Italië. Het bevestigt deels dat van mediterraan voedsel een kankerpreventieve werking uitgaat, ook wanneer het melanomen betreft.

Amerikaanse wetenschappers houden er rekening mee dat de obesitasepidemie van vandaag veroorzaakt werd door suikerinname in de de jaren zeventig, tachtig en negentig. Suikerinname is pas eind jaren negentig begonnen met dalen, maar obesitas is blijven toenemen tot ver in de jaren 2010. De volwassenen van vandaag zijn obees, vooral omdat ze als kind te veel suiker hebben gegeten, aldus de hypothese van de wetenschappers.

Overwegend plantaardig eten staat enorm in de belangstelling. De resultaten van een recent gepubliceerde observationele studie laten zien dat we wellicht choline - dat voornamelijk in dierlijke producten voorkomt - niet over het hoofd moeten zien. Choline is een semi-essentieel nutriënt en is nodig voor de aanmaak van acetylcholine, een neurotransmitter die onder meer betrokken is bij de prikkeloverdracht in de hersenen. 

Vermoedelijk beïnvloedt de samenstelling van het darmmicrobioom de effectiviteit van medicatie. Dit ontdekten onderzoekers in een recente in-vitro studie. 

Trefwoorden

Het is een verkennend onderzoek, maar de resultaten zijn bemoedigend: suppletie met bèta-hydroxy-bèta-methylbutyrate (HMB) kan bijdragen aan vermindering van sarcopenie bij patiënten met leverfalen. Wanneer zij ernstig ziek zijn en transplantatie nog de enige mogelijkheid is, kan HMB na de ingreep verlies van spiermassa en spierkracht tegengaan.

Drie interventies blijken het ontstaan van maagkanker bij Chinese vrijwilligers te kunnen voorkomen, zelfs na 22 jaar na de start van de interventie. We hebben het over de Shandong Interventiestudie, waarin 3411 mannen en vrouwen uit 13 dorpen uit het Linqu-arrondissement een antibioticumbehandeling tegen helicobacterinfectie, een looksupplement en/of een vitaminesupplement kregen. Het valt op dat sommige effecten pas meetbaar worden na verloop van tijd.

Hartweefsel dat na het plaatsen van een stent plots terug doorbloed wordt met zuurstofrijk bloed, wordt tijdelijk overweldigd door oxidatieve stress. Een glutathioninfuus kan die toename in oxidatieve stress tijdens en na de ingreep indijken. Dat hebben Italiaanse onderzoekers waargenomen in een klinische studie waaraan 50 hartpatiënten deelnamen.

Wetenschappers van de UC San Francisco en Harvard universiteit hebben voor het eerst aangetoond dat het koken van groenten de samenstelling van darmbacteriën beïnvloedt. Een eerste reeks experimenten deden ze bij muizen die met zoete aardappel, aardappel, maïs, erwten, wortelen en bieten gevoerd werden, rauw of gekookt. Ze lieten ook een groep studenten drie dagen lang een gelijkaardig dieet volgen.

Trefwoorden

Ondanks kleine verbeteringen in de trends blijft het pover gesteld met het voedingspatroon van de Amerikaan. Nog steeds is 42% van de gemiddelde Amerikaanse calorie-inname afkomstig van geraffineerde granen, zetmeelrijke groenten en toegevoegde suikers. Hoogwaardige koolhydraten uit volkoren, groenten en fruit nemen slechts 9% van de dagelijkse calorie-inname in beslag.

Vijftigplussers met hersenplaques en lichte verstandelijke stoornis doen er goed aan om meer te bewegen. Onderzoekers van de UT Southwestern hebben dat bij 70 vrijwilligers waargenomen. Met name de hippocampus krimpt minder snel bij deelnemers die een bewegingsprogramma volgen, maar enkel bij wie hersenplaques aangetroffen werden.

Een preventief effect op het ontstaan van allergieën op jonge leeftijd is toegeschreven aan een hele reeks voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Volgens een recent onderzoek geldt dat ook voor omega-3-vetzuren, wanneer kinderen deze in het eerste levensjaar binnenkrijgen via de consumptie van vis. Of daarmee het laatste woord is gezegd, valt te betwijfelen: allergiestudies kennen tegenstrijdige uitkomsten.