september 2022

Co-enzym Q10 vermindert vermoeidheid statistisch significant in vergelijking tot placebo. Dat is de conclusie van een nieuwe meta-analyse met ruim 1100 deelnemers, gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology. Co-enzym Q10 (coQ10) speelt een essentiële rol in de mitochondriale functie, een sleutelfactor in de energieproductie. De productie daalt met de leeftijd.

Resultaten van een prospectieve studie uitgevoerd in Groot-Brittannië laten zien dat het drinken van zwarte thee geassocieerd is met een lager sterfterisico. Het risico is het laagst bij het drinken van twee of meer koppen.

Trefwoorden

Een supplement met boswellia serrata, bromelaïne, magnesium, zink, honing en 'getyndaliseerde lactobacillen' geeft meerwaarde aan de behandeling van otitis media. Italiaanse onderzoekers hebben dit supplement getest in een studie met 120 deelnemers. Met twee behandelperiodes en vier oortests werd rekening gehouden.

Britse onderzoekers voeren aan dat ook lichte alcoholconsumptie het cardiovasculaire risico verhoogt, terwijl de Britse richtlijnen de consumptie tot 14 eenheden per week toestaan. Ze geven drie verklaringen voor de mythe dat een beetje alcohol goed is voor het hart. De eerste reden is dat niet elke alcoholische drank in een gunstige relatie staat tot hart- en vaatgezondheid.

Trefwoorden

‘Vegetarian and vegan diets during the complementary feeding period have not been shown to be safe.’ Tot deze radicale conclusie komen Italiaanse wetenschappers in hun onlangs verschenen review van niet-omivore voeding voor jonge kinderen die, aanvullend/volgend op borst- of flesvoeding, vast voedsel krijgen.

Het uit de ayurveda stammende ashwagandha verbetert bij mannen zowel in subjectieve als objectieve zin hun seksueel functioneren. Dat wil zeggen dat het kruid hun perceptie van seksueel welzijn doet toenemen en tevens het serumniveau testosteron verhoogt. Onderzoekers uit India, waar ashwagandha een lange traditie kent, stelden dit vast in een dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT.

Aan studies naar de medicinale effecten van recreatief gebruikte drugs is opnieuw een veelbelovend hoofdstuk toegevoegd: psilocybine helpt tegen excessief alcoholgebruik. De stof komt voor in een bepaald type paddenstoelen (paddo’s) en is bekend van zijn hallucinogene en psychedelische werking. Psilocybine blijkt, indien gecombineerd met psychotherapie, mindering met alcohol gunstig te beïnvloeden. De Amerikaanse onderzoekers spreken van een ‘robuuste afname’.

Bij patiënten met te hoge bloeddruk helpt citroenmelisse de bloeddruk te verlagen. Dat blijkt uit een Iraanse studie die 49 patiënten met essentiële hypertensie uitzaten. Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk daalde significant, ook al namen alle patiënten hun bloeddrukverlager(s) tijdens de studieperiode.

Volgens een RCT heeft vitamine B6 geen meerwaarde ten opzichte van placebo in de behandeling van fibromyalgie. Gedurende twee maanden namen 31 fibromyalgiepatiënten twee maal 40 mg vitamine B6 per dag en 29 patiënten namen placebo. Een sterke placeborespons werd genoteerd.

Jicht, een pijnlijke ontstekingsreactie in gewrichten, kan mogelijk worden voorkomen door een relatief hoge dosis vitamine C. Dat blijkt uit een post hoc analyse van de Physicians Health Study II, een onder artsen uitgevoerde dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT. Het effect blijkt echter sterk af te nemen naarmate de BMI hoger is. Voor vitamine E werd geen effect gevonden.

Wetenschappers hebben onlangs bewijs geleverd voor de mogelijkheid om met een preparaat van vitaminen en mineralen cognitieve achteruitgang terug te dringen. Bijzonder is dat het de eerste grootschalige, placebogecontroleerde, over meerdere jaren lopende RCT is waarin het verband wordt aangetoond. Uit hetzelfde onderzoek, de COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study of the Mind (COSMOS-Mind), blijkt dat cacao géén effect op de cognitie heeft.

Trefwoorden

Volgens een studie waaraan Chinese studenten meededen, gaat vitamine C de schadelijke effecten van luchtvervuiling tegen. De studenten verbleven op een campus in Shijiazhuang, een stad die hard te lijden heeft onder luchtvervuiling door de industrie. Vitamine C deed de bloeddruk lichtjes dalen, ondanks de jonge leeftijd en goede gezondheid van deze deelnemersgroep. Verder werd naar vijftien markers gekeken.

Ernstig zieke COVID-patiënten die met lithium behandeld worden, hoeven minder lang in het ziekenhuis te verblijven en hebben minder vaak intensieve zorg nodig. Dat blijkt uit een Spaanse studie met dertig deelnemers die lithiumcarbonaat-tabletten kregen of normale zorg (corticosteroïden). De studie was onderbemand om statistisch zinvolle conclusies te trekken, maar er werden nog andere metingen verricht die voor het gebruik van lithium pleiten.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap extra vitamine D innemen, helpen het risico van hun baby's op het ontstaan van eczeem in het eerste jaar te verlagen. Het geven van borstvoeding lijkt het effect te versterken.

Een combinatie van de aminozuren glycine en cysteïne - in de vorm van acetylcysteïne (NAC) - heeft een opvallend afremmend effect op verouderingsprocessen. Dat valt af te leiden uit een recent mini-onderzoek in de vorm van een dubbelblinde RCT. Het supplement, GlyNAC genoemd, kan onder meer een deficiëntie van glutathion corrigeren: het helpt de lichaamscellen om de optimale hoeveelheid van deze ‘master oxidant’ aan te maken. Ook andere opvallende gezondheidseffecten treden op. Wordt dit de aangewezen weg naar healthy aging?

Aan kokosolie worden tal van gezondheidseigenschappen toegeschreven, maar die blijken volgens recentere gegevens tegen te vallen. Zo zagen Texaanse onderzoekers dat inname van kokosolie de stijging van insuline na een maaltijd tegengaat, waardoor bloedglucose ongunstig gaat stijgen. Ook voor wat het lipideprofiel betreft, valt weinig positiefs te melden.

Impulsiviteit gaat samen met minder gezond eten. Dat blijkt uit een analyse van een onderdeel van de Spaanse PREDIMED-Plus-studie. Impulsieve mannen en vrouwen volgen vaker een westers voedingspatroon en hebben een lagere score voor zes maten voor de gezondheidswaarde van een voedingspatroon.

Trefwoorden

Consumptie van azijn gaat gepaard met een daling in body mass index, totaal cholesterol, LDL-cholesterol, nuchtere bloedglucose en HbA1c. Dat is de conclusie van een meta-analyse uitgevoerd door Iraanse onderzoekers. Op vetmassa, triglyceriden, HDL-cholesterol en insulinegevoeligheid had azijn geen invloed.

Bij Chinese volwassenen verhoogt co-enzym Q10 over een periode van 24 weken adiponectine en verlaagt het resistine. Die veranderingen staan bovendien in verband met het glucose- en lipidemetabolisme. Co-enzym Q10 had ook een gunstige invloed op glucose, insuline, triglyceride, LDL-cholesterol en ApoA-I/ApoB. Dat bleek uit een studie met 101 deelnemers met dyslipidemie.

Catechinen uit groene thee kunnen de symptomen van verkoudheid onderdrukken. Dat blijkt uit een Japans onderzoek met honderd gezonde vrijwilligers. In de catechinegroep liepen deelnemers gemiddeld 9 dagen rond met een loopneus, in de controlegroep waren dat er 23. Deelnemers uit de catechinegroep hadden gemiddeld vier dagen een verstopte neus, in de placebogroep waren dat er veertien. Ook was er sprake van minder hoofdpijn.

Het lijdt geen twijfel dat lichaamsbeweging essentieel is voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Echter nieuw onderzoek laat zien dat lichamelijke activiteit zich anders manifesteert bij jongens dan bij meisjes. Bij meisjes leidt meer lichamelijke activiteit niet tot minder lichaamsvet. En bij jongens is hun vetpercentage bepalend voor de mate van lichamelijke activiteit.

Patiënten met leververvetting varen wel bij het nemen van een vitamine E-supplement. Volgens Pakistaanse onderzoekers is suppletie van delta-tocoferol iets zinvoller dan suppletie van alfatocoferol, de vitamine E-vorm die het gemakkelijkst verkrijgbaar is als supplement. Ze deden de proef bij 100 patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis die een jaar lang een van die vitamine E-vormen namen.

Tot op heden is er geen bewijs dat de gevonden associatie tussen vitamine D-deficiëntie en dementie causaal van aard is, maar een recent Australisch onderzoek maakt dat wel waarschijnlijker. Voor het eveneens onderzochte associatieve verband tussen een tekort en het optreden van een beroerte werd geen causaliteit gevonden. In de prospectieve studie werden gegevens uit de Britse Biobank gebruikt van enkele honderdduizenden personen.

Vrouwen van middelbare leeftijd die vegetarisch eten, lopen 33% meer kans op een heupfractuur dan vrouwen die regelmatig vlees eten, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie in  het tijdschrift BMC Medicine.

Een hoge dosis vitamine B6 kan depressie en angst verminderen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Onderzoek door wetenschappers van de universiteit van Reading heeft uitgewezen dat B6-suppletie de hersenen zou kunnen activeren, ter voorkoming of behandeling van stemmingstoornissen.

Pijn en beperking worden minder bij patiënten met chronische lagerugpijn door artrose dankzij een supplement met collageenpeptiden, hyaluronzuur, vitamine C, mangaan en koper, dit in combinatie met kinesitherapie. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek met zestig patiënten. Die namen drie weken lang het supplement of placebo, maar de beste resultaten werden zes weken later genoteerd.

Volgens onderzoek uit Singapore werkt bruin vetweefsel als een filter die vertakte aminozuren (BCAA) uit het bloed haalt. Minder BCAA's in het bloed wordt metabool als een gunstig teken gezien, omdat ze in relatie staan tot insulineresistentie. Tot die conclusie kwamen onderzoekers nadat ze patiënten met hyperthyroïdie (overactieve schildklier) succesvol hadden behandeld.

Resultaten van een recente Koreaanse studie laten zien dat een vermindering van alcoholgebruik samenhangt met een lager kankerrisico, vooral bij deelnemers die bij aanvang zware drinkers waren.

Trefwoorden