november 2018

Een probioticum versnelt niet de genezing van gastro-enteritis bij kinderen, in de volksmond 'buikgriep' genoemd. Dat blijkt uit een klinische studie waaraan bijna 1000 kinderen en tien verschillende ziekhuizen deelnamen. Kinderen van drie maand tot vier jaar die door hun ouders naar de spoedafdeling gebracht werden, kregen gedurende vijf dagen twee maal per dag een capsule met Lactobacillus rhamnosus GG (1×1010 CFU) of placebo. Symptomen en herstel duurden in beide groepen even lang.

Er blijkt een verband te zijn tussen een ijzerdeficiëntie en de ernst van negatieve symptomen in de eerste fase van schizofrenie. Wetenschappers hebben dit vastgesteld na een drie jaar (2015-2018) durende studie onder 121 patiënten die maximaal twee maanden onder behandeling waren, omdat zich een eerste episode van de ziekte voordeed. IJzer is een essentiële voedingsstof voor een aantal neurologische functies, zodat een tekort (of teveel) invloed heeft op het mentaal functioneren.

Twee recent verschenen onderzoeken vragen aandacht voor het onder veganisten zeer waarschijnlijke en onder vegetariërs mogelijke tekort aan calcium en vitamine D. Deze twee nutriënten zijn, naast enkele andere, essentieel voor de botgezondheid. Het ene onderzoek betrof een vergelijking tussen omnivoren en veganisten, het andere een meta-analyse van studies waarin ook de relatie tussen vegetarisme en botgezondheid aan de orde komt.

De samenstelling van de microbiota van een tweejarige peuter houdt verband met de body mass index (BMI) die hij/zij op 12-jarige leeftijd zal hebben. Welk gewicht een peuter op tweejarige leeftijd heeft, lijkt geen invloed te hebben op lichaamsgewicht tien jaar later. Mogelijk geeft de darmmicrobiota een van de vroegste signalen prijs van obesitas op latere leeftijd.

Zou het dan nu echt bewezen zijn dat niet elke calorie gelijk is en dat ook de bron van de calorie een rol speelt bij hoeveelheid energie die een calorie oplevert? Uit de resultaten van een omvangrijke studie blijkt dat naast gewichtsverlies het verlagen van de koolhydraatinname het metabolisme verhoogt. 

Artsen die de bloeddruk van 72 Yanomami hebben gemeten, komen tot de conclusie dat bloeddrukverhoging geen noodzakelijke ouderdomskwaal is. Veeleer komt het voort uit  westerse leef- en eetgewoonten. De Yanomami zijn hedendaagse jager-verzamelaars die in stamverband leven in het noorden van Brazilië en het zuiden van Venezuela. De artsen namen ook de bloeddruk af van leden van de Yekwana-stam die in dezelfde regio leven.

Trefwoorden

Natuurlijke vitamine E verhoogt het methyleringsniveau op het miR-9-3-gen, terwijl synthetische vitamine E dat effect niet heeft. Braziliaanse onderzoekers denken dat het om een epigenetisch mechanisme van vitamine E gaat dat betrokken is in de bescherming tegen diabetes. Natuurlijke vitamine E verlaagde ook 'versuikerd hemoglobine' (HbA1c) terwijl synthetische vitamine E de suikerspiegel deed toenemen, ondanks gewichtsverlies dat plaatsvond.

Deense wetenschappers hebben kleine verschuivingen gevonden bij gezonde vrijwilligers die gedurende acht weken een glutenarm dieet volgden. De vrijwilligers hadden ook minder last van een opgeblazen gevoel en verloren zelfs wat gewicht ten opzichte van de controlegroep die glutenrijk at. De wetenschappers verrichtten nog vele andere metingen, maar volgens hen waren er weinig aanwijzingen dat gluten zelf voor deze veranderingen verantwoordelijk zouden zijn.

Aan de reeks ziekteverschijnselen waarvoor pre-eclampsie een risico vormt, kan volgens recent onderzoek ook dementie worden toegevoegd. Pre-eclampsie is een ernstige aandoening en is ook bekend onder de naam zwangerschaps­vergiftiging. In extreme gevallen kan de aanstaande moeder of het kind er zelfs door komen te overlijden. Pre-eclampsie treft in Nederland jaarlijks rond de 5.000 zwangere vrouwen.

Een eenvoudig vitamine D-supplement kan kinderobesitas mee aanpakken. Griekse artsen hebben onlangs de resultaten van hun onderzoek met 232 kinderen voorgesteld op het congres van de European Society for Paediatric Endocrinology. De interventiegroep kreeg wekelijks 50.000 eenheden vitamine D gedurende zes weken, vanaf dan namen de deelnemers een 'onderhoudsdosis'. De studie nam een jaar in beslag.

Een combinatie van drie voedingsstoffen kan suikerspiegel en HbA1c-niveau terugdringen, en het insulineniveau sterk verhogen. Dat hebben Griekse artsen kunnen achterhalen in een klinische studie met 82 obese patiënten met diabetes type 2. Echter nam de maat voor insulineresistentie toe. Het testsupplement bestond uit alfaliponzuur, carnosine en vitamine B1.

Onze calorieverbranding in rust is het hoogst in de late namiddag (en vroege avond), en het laagst 's nachts 12 uur later. Erg groot is het verschil niet - ongeveer 10% - maar het toont alweer hoe dat het metabolisme verweven is met de biologische klok van het lichaam. De Harvard Medical School-onderzoekers die hun bevindingen in Current Biology publiceerden, vonden bovendien dat het dag-nachtritme in calorieverbranding gehandhaafd blijft ook bij deelnemers bij wie het ritme systematisch verstoord werd.

Trefwoorden

Mexicaanse onderzoekers komen in een meta-analyse tot de conclusie dat, hoewel glucosamine en chrondroïtinesulfaat afzonderlijk pijn door knieartrose verminderen, ze in combinatie geen extra voordeel leveren. De onderzoekers bevonden 29 klinische placebogecontroleerde studies geschikt voor hun meta-analyse, met een totaal aan 6120 patiënten. Slechts zes studies (700 patiënten) hadden de combinatie met glucosamine en chrondroïtine getest en vergeleken met placebo.

Kinderen kunnen hun astmasymptomen terugdringen door meer vis te eten. Dat vond een internationale studie die een groep kinderen met astma een mediterraan voedingspatroon onderwierp, aangevuld met twee keer per week een portie vis. De interventie verbeterde de longfunctie en verlaagde het niveau van uitgeademde stikstofmonoxide, een marker voor ontsteking in de bronchiën.

Trefwoorden

Moeders die een kind minstens zes maanden lang met de borst hebben gevoed, schijnen op latere leeftijd beter beschermd te zijn tegen leververvetting. Die waarneming deden onderzoekers uit San Diego, VS op basis van gegevens van de CARDIA-studie, waarin 844 vrouwen gedurende 30 jaar opgevolgd werden. In welke mate er een oorzakelijke link is tussen borstvoeding en levergezondheid is nog maar de vraag. Het resultaat van deze studie vormt wel een nieuw element in het onderzoek rond de gezondheidsvoordelen van borstvoeding voor de moeder.

Lactobacillen kennen we voornamelijk voor hun heilzame invloed op de darmmicrobiota of hun ontstekingsremmende werking. Argentijnse onderzoekers geloven nu dat de capaciteit van sommige lactobacillen om vitaminen te produceren, erg relevant kan zijn voor de darmgezondheid, in het bijzonder voor patiënten met een inflammatoir darmsyndroom zoals colitis en de ziekte van Crohn. Ze maakten een stand van zaken op in Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry.

Aan de meer dan zevenduizend onderzoeken die sinds de eeuwwisseling verschenen zijn over de relatie tussen vitamine D en kanker hebben onderzoekers een omvangrijke studie toegevoegd die opnieuw de inverse associatie tussen beide laat zien. Het totale kankerrisico neemt af wanneer de vitamine D-bloedspiegel een optimaal niveau heeft bereikt, ook al is het geen uitgemaakte zaak welk niveau dat precies is. Het verband gaat op voor alle (kwantitatief belangrijke) soorten kanker, maar is het sterkst bij leverkanker.

Het lijkt zonde van de tijd er een derde van ons leven aan te besteden, maar het zal niet voor niets zijn ‘bedacht’: de slaap als een geheel van herstelprocessen. Een goed verloop daarvan is geassocieerd met een lagere kans op een aantal ziektebeelden, waaronder hoge bloeddruk, diabetes en kanker. Een van de vele factoren die van invloed zijn op voldoende en kwalitatief goede slaap, is de vitamine D-status. Een meta-analyse heeft dit verband in kaart gebracht, maar naar de precieze werkingsmechanismen blijft onderzoek nodig.

Trefwoorden

Tijdens een chirurgische ingreep aan de gewrichten (met name artroplastiek) daalt het vitamine C-niveau sterk, tenzij de patiënt een vitamine C-supplement neemt. Volgens een Zwitsers onderzoek kan een daling van vitamine C de ontwikkeling van gewrichtsfibrose in de hand werken. Gewrichtsfibrose, wildgroei van bindweefsel, is een mogelijke complicatie van artroplastiek en maakt de gewrichten stroef en pijnlijk.

Spaanse wetenschappers hebben een nieuwe aanwijzing gevonden dat strontium een fysiologische functie heeft in het lichaam. Ze stelden eerst vast dat strontium in het serum tijdens het derde trimester van de zwangerschap toeneemt. De onderzoekers denken dat dit geen toevallig fenomeen is en dat strontium tijdens die periode nodig is om over de balans tussen oxidatieve stress en antioxidanten te waken.

Experimenten met muizen hebben aan het licht gebracht dat 'industrieel inuline' geelzucht en zelfs leverkanker kan veroorzaken. Wetenschappers van de Georgia University (VS) en de universiteit van Toledo (Spanje) zijn zelf ook verbijsterd over de resultaten van hun onderzoek. Ze wilden aantonen dat inuline muizen beschermt tegen obesitas, wat het ook deed. Na zes maanden echter werden bij vele muizen in behandeling leverkanker en andere leverkwalen gevonden.