juli 2018

Zwangere vrouwen met overgewicht hebben een lagere bloedspiegel van belangrijke microvoedingsstoffen dan zwangeren zonder overgewicht. Die conclusie trokken onderzoekers van de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie, een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van rond de 8.000 kinderen vanaf de zwangerschap tot volwassenheid.

Het Westen erkent diabetes steeds meer als een leefstijlziekte, terwijl globale trends beter verklaarbaar zijn aan de hand van maatschappelijke oorzaken, schrijven Lauren Carruth en Emily Mendenhall, twee professoren werkzaam in Washington, in The BMJ. Diabetes moeten we ook zien als het gevolg van humanitaire crisis, volksverhuizing en traumatiserende stress. De wereldwijde aanpak van diabetes moet dus veel verder gaan dan individuele gedragsverandering.

Onderzoek naar de inzet van probiotica als ontstekingsremmers is nu volop aan de gang, echter met gemengde uitkomsten van klinische studies. Een meta-analyse uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Shiraz, Iran vond geen significante daling van de ontstekingsmarkers TNFα, IL1β, IL6, IL10 en IL12, of van markers voor oxidatieve stress. Wel was er een verbetering in ziekteactiviteit dankzij probiotica.

Tot de bewezen correlaties met een vitamine-D-tekort behoort ook arteriële stijfheid, een erkend risico voor hart- en vaatziekten en sterfte. Amerikaanse wetenschappers stelden zich daarom de vraag in hoeverre arteriële stijfheid via suppletie met vitamine D kan worden teruggedrongen. Zij onderzochten dat bij dezelfde proefpersonen bij wie zij eerder (2015) aantoonden dat door suppletie een dosis-respons effect optrad in de vitamine-D-concentratie. Nu gingen zij in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie na of vitamine-D-suppletie de arteriële stijfheid terugdringt op eenzelfde dosis-respons wijze.

In een overzichtsstudie verschenen in JAMA hebben meer dan honderd Europese onderzoekers zich aan een schatting gewaagd over de optimale inname van alcohol. De laagste mortaliteit wordt waargenomen bij een inname van 100 gram per week, of lager. Het resultaat kwam tot stand door de gegevens van drie grote bevolkingsdatabanken samen te voegen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat alcohol uiteenlopende effecten heeft op verschillende types van hart- en vaatziekte.

Trefwoorden

Een 48-jarige vrouw onderging diverse medische procedures nadat artsen bij haar een abnormaal hormoonprofiel hadden vastgesteld. De hormoonniveaus van TSH, ACTH en prolactine waren te laag en die van testosteron en cortisol te hoog. De artsen kregen het vermoeden van een testosteronproducerende tumor, maar achteraf bleek dat de vrouw dagelijks 5000 µg biotine nam, honderd keer meer dan de aanbevolen inname.

Acetylcarnitine kan bloeddruk, suikerspiegel of cholesterolniveau niet verlagen bij diabetespatiënten die reeds intensief behandeld worden voor bloeddruk, cholesterol of glucosemetabolisme. Dat besluiten Italiaanse onderzoekers in een gecontroleerde studie waaraan bijna 250 patiënten met diabetes type 2 deelnamen. Alle patiënten kregen ook statinen voorgeschreven vanaf de aanvang van de studie, als ze die al niet namen.

Mannen en vrouwen krijgen een scherper geheugen als ze een jaar lang een supplement nemen met 'retinale carotenoïden'. Ierse en Britse onderzoekers deden die vaststelling bij bijna 100 mannen en vrouwen rond de 45 jaar die een laag serumniveau voor carotenoïden hadden, maar die voor het overige gezond waren. Met name bevatte het supplement 10 mg luteïne, 10 mg mesozeaxanthine en 2 mg zeaxanthine, de drie carotenoïden die gretig door de retina opgenomen worden.

In tegenstelling met auteurs van wetenschappelijke papers worden auteurs van medische handboeken nooit gevraagd om financiële banden met de industrie te vermelden. Duizenden artsen in opleiding die deze handboeken raadplegen, lopen dus het risico informatie te krijgen die erg vertekend is. In hoeverre de informatie uit handboeken daadwerkelijk vertekend is, moet nog blijken. Auteurs van een invloedrijk handboek over interne geneeskunde hebben het wel heel bont gemaakt, zo achterhaalde Brian Piper van de Geisinger Commonwealth School of Medicine, Scranton.

Trefwoorden

Chinese wetenschappers beweren dat meer schadelijke rookstoffen van een barbecue (BBQ) via de huid opgenomen worden dan via de luchtwegen. Dat konden ze meten bij vrijwilligers die op verschillende manieren blootgesteld werden aan barbecuerook. Meer bepaald maten ze zestien polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de urine van de vrijwilligers.

Trefwoorden

Behandeling met Seronoa repens, selenium en lycopeen hoeft niet onder te doen voor het medicijn tadalafil, als het gaat om de symptomen van prostaatvergroting onder controle te houden. Dat bewees een Italiaans onderzoekersteam in een gecontroleerde studie met 427 patiënten. Na een half jaar was de score voor prostaatsymptomen, levenskwaliteit en plasvolume hetzelfde in beide groepen. Het aantal bijwerkingen was beduidend lager in de groep die het supplement nam.

Het heffen van taks op ongezonde voedingsmiddelen zal de volksgezondheid ten goede komen, schrijft Lawrence Summers van de Harvard University, Cambridge in The Lancet. Dat is wat blijkt uit sociologisch onderzoek. Extra taks is nog steeds een ondergewaardeerd instrument om voortijdige sterfte te wijten aan ongezonde leefgewoonten te voorkomen. Hij weerlegt de kritiek dat taks vooral de armste lagen van de bevolking treft.

Een meta-analyse bestaande uit tien grootschalige klinische studies kon geen waardevol effect zien van visolie op patiënten met diabetes of een hartziekte. De meta-analyse betrof 78.000 deelnemers die gemiddeld 4,4 jaar lang een supplement namen met 1 gram omega-3-vetzuren uit vis. Tussen de supplementgroep en de placebogroep konden onderzoekers geen daling noteren van hartsterfte, of optreden van een hartinfarct of beroerte.

Trefwoorden

Koreaanse onderzoekers rapporteren een vermindering van symptomen van het testosterondeficiëntie-syndroom (TDS) bij mannen die een supplement met fenegriek en Lespedeza cuneata namen. Totaal en vrij testosteron namen beduidend toe en de 'aging males' symptoms'-score daalde van 38 naar 33 punten (die score moet normaal minder dan 27 zijn). Verder daalde de score voor stress en erectiestoornis, en verbeterde het cholesterolprofiel.

Trefwoorden

Chinezen die bijna dagelijks een eitje eten hebben 18 % minder kans op een hartinfarct en 26 % minder kans op een beroerte dan hun landgenoten die zelden eieren eten, met name hoogstens twee eitjes per week. Dat hebben onderzoekers van de Peking University berekend op basis van gegevens van een grootschalig cohort, de 'China Kadoorie Biobank study', die een half miljoen volwassen deelnemers telt uit tien verschillende streken uit China.

Trefwoorden

De combinatie van vitamine D en probiotica helpt om hartpatiënten met diabetes zich beter te doen voelen en verbetert hun metabole parameters. Dat blijkt uit een Iraanse studie waar zestig volwassenen aan deelnamen. De combinatie verlaagde scores voor depressie en angst, verbeterde symptomen van suikerziekte, en onderdrukte ontsteking en oxidatieve stress.

Vervang de helft van een portie rijst of aardappelen door linzen en de bloedsuiker zal dalen met respectievelijk 20 en 35 %. Dat schrijven Canadese onderzoekers in The Journal of Nutrition. Eten van linzen lijkt het risico op diabetes type 2 dus sterk te verlagen. De daling in bloedsuiker is zelfs groot genoeg om een gezondheidsclaim op linzen te kleven, vinden de onderzoekers.

Dertig procent van alle Indiërs heeft bloedarmoede, terwijl de voedselvoorziening van het land steeds meer onder druk komt te staan door watertekort. Wetenschappers geloven dat voor beide problemen een relatief eenvoudige oplossing te vinden is: minder rijst en meer voedzame gewassen telen die zuiniger zijn met water. Hun argumenten hebben ze verzameld in een paper verschenen in Science Advances.

Yoghurt, indien gegeten vlak voor een maaltijd, verlaagt de ontstekingsrepons na een maaltijd. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers vastgesteld bij 120 gezonde premenopauzale vrouwen. Een te hoge ontstekingsrespons na een maaltijd wordt in verband gebracht met diabetes en hartziekte, en zou onder andere te maken hebben met een gehavende darmbarrière.

Een voedingspatroon rijk aan verzadigde vetzuren verhoogt het plasmaniveau van een bacterieel toxine, lipopolysaccharide (LPS), ook wel endotoxine genoemd. LPS is een onderdeel van de celwand van (gramnegatieve) bacteriën die een sterke immuunreactie in het lichaam uitlokt. Het zou mee aan de basis liggen van chronische lagegraadontsteking die het gevolg is van een aangetaste darmbarrière en die onder andere voorkomt bij patiënten met metabool syndroom.