Webartikelen archiefpagina

mei 2020

Een groep onderzoekers onder leiding van Margeret Rayman (universiteit van Surrey, VK) heeft een verband gevonden tussen seleniumstatus en COVID-19 in China. In seleniumarme gebieden herstellen COVID-19-patiënten minder snel dan patiënten die in seleniumrijke gebieden van China leven. In seleniumarme gebieden eist COVID-19 bovendien bijna vijf keer zoveel doden als in seleniumrijke gebieden. Nu komt het erop aan na te gaan in hoeverre er effectief een oorzakelijk verband bestaat tussen selenium en COVID-19.

mei 2020

Volwassenen met bruin vet hebben een substantieel voordeel vergeleken met volwassenen zonder. Bruin vet verhoogt namelijk de calorieverbranding met 15% tijdens een korte blootstelling aan koude, goed voor 20 kilocalorieën die extra verbrand worden.

mei 2020

In Peru zijn onderzoekers erin geslaagd de bloeddruk bij inwoners van zes dorpen te verlagen door het gewone keukenzout te vervangen door een kaliumrijke variant. Gemiddeld leidde die maatregel tot een daling van 1,3 mmHg bovendruk en 0,76 mmHg onderdruk. Sinds de invoering van het kaliumrijke zout halveerde het aantal mensen dat met hypertensie te maken kreeg. Natrium in het bloed bleef onveranderd, maar het kaliumniveau nam wel toe.

mei 2020

Olijfolie en tomaten gaan goed samen, omdat het vetoplosbare lycopeen uit tomaten daardoor beter opgenomen wordt. Onderzoekers uit Japan hebben bewijzen gevonden dat bepaalde polysacchariden ook de opname van carotenoïden verbeteren. Gefermenteerde doch vetarme melk zorgt voor een bijna verdubbeling van de opname van bètacaroteen en een voor zesvoudige toename van de opname van lycopeen.

mei 2020

Wat moeten wij doen om minder infectiegevoelig te zijn? En om meer veerkracht te hebben als we toch getroffen worden? Het is in coronatijd een fundamentele vraag waarop wetenschappers uit Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en van het Amerikaanse Linus Pauling Instituut een antwoord trachtten te geven. Hun richtlijnen kunnen niet alleen dienstig zijn bij de huidige pandemie, maar ook bij nieuwe virale bedreigingen waar de wetenschap voor waarschuwt.

mei 2020

Het is slechts een klein onderzoek zonder controlegroep, maar het levert aanwijzingen op dat co-enzym Q10 onderdeel kan zijn van de behandeling van netvliesaandoeningen. Retrospectief werden casestudies ondernomen van de behandeling met vitaminen en Q10 van vasculaire ziektes van het netvlies. De onderzoekers deden een aantal opmerkelijke observaties.

mei 2020

Een hoge inname van met suiker gezoete dranken verhoogt het sterfterisico, zo bevestigt een prospectieve cohortstudie met bijna 200.000 deelnemers, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in BMC Medicine. Er werden geen associaties gevonden als de frisdrank gezoet was met kunstmatige zoetstof of als er sprake was van natuurlijke gezoete dranken (fruit/groentesappen). 

mei 2020

Hyaluronzuur-injecties zijn een bewezen behandeling tegen knieartrose, maar toevoeging van polynucleotiden zou het effect van die injecties versterken, volgens onderzoek uit Bologna, Italië. Aan een dubbelblinde klinische studie namen 100 patiënten deel die gedurende drie weken wekelijks een injectie in het kniegewricht kregen. Zelfs na twaalf maanden was de pijn nog steeds minder aanwezig bij deelnemers die polynucleotiden in de injectie meegekregen hadden. Bij deelnemers die enkel hyaluronzuur kregen, was er enkel pijnvermindering meetbaar tot vier maanden.

mei 2020

Behalve een te laag kan ook een te hoog geboortegewicht negatief uitwerken op de gezondheid van de moeder en het kind. De seleniumstatus lijkt één verklarende factor te zijn bij deze macrosomie, ook wel large-for-gestational age (LGA) genoemd. De betekenis van selenium werd onderzocht in een Poolse studie onder zwangere vrouwen.

mei 2020

Zuid-Koreaanse wetenschappers hebben een schaal uitgewerkt die een inschatting geeft in hoeverre voedingspatronen bescherming bieden tegen kanker. Met de schaal hebben ze ook 88 maaltijden geëvalueerd. Vegetarische en mediterrane voedingspatronen doen het uitstekend volgens die schaal, beter dan Koreaanse, Chinese en Westerse voedingspatronen.

Pagina's