november 2017

Een supplement met glucomannaan van de konjakplant draagt bij aan het verbeteren van de stoelgang bij kinderen en kan verstopping voorkomen. Dat concluderen Chinese onderzoekers van de Xinxiang Medical University in het tijdschrift Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Hun review beoordeelde het effect van glucomannaan bij kinderen met obstipatie door bewijzen van drie gerandomiseerde gecontroleerde studies met 122 deelnemers samen te vatten.

Het is een vooroordeel dat alle obese mensen ongezond zijn. Veel mensen met obesitas ontwikkelen insulineresistentie, dat kan leiden tot diabetes type 2 en andere chronische ziekten, maar sommige blijven wel gezond. Onderzoekers van de Universiteit van Michigan leverden daar met twee studies de bewijzen voor. Zij toonden aan dat mensen met obesitas gezonder zijn, als zij het vet effectiever kunnen opslaan en als zij via beweging meer bloedvaten aanmaken om het vet goed te doorbloeden.

Kinderen op de basisschool houden mogelijk beter hun aandacht bij de les als ze regelmatig flavonoïdenrijke bosbessen eten. Dat blijkt uit een Engels dubbelblind onderzoek door de Universiteit van Reading. Daarin is voor het eerst de invloed van flavonoïden op de executieve functies van de hersenen bij kinderen aangetoond. Een groep van 21 kinderen (7-10 jaar oud) kreeg sap op basis van 30 gram poeder van bosbessen of een placebo.

Trefwoorden

Het eten van fruit en groenten met residuen van chemische pesticiden is geassocieerd met lagere slagingspercentages voor zwanger worden en een baby voldragen via IVF. Dat blijkt uit een studie van Harvard gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. Dierproeven hebben aangetoond dat dieren die worden blootgesteld aan pesticides via voeding een hogere kans hebben op een miskraam en minder levend geboren nakomelingen. Of hetzelfde voor mensen geldt was tot nu toe onbekend.

Patiënten met hartfalen kunnen de pompkracht van hun hart verhogen door carnitine te nemen. Dat bewijst een meta-analyse uitgevoerd door Chinese wetenschappers die 1600 patiënten uit 17 klinische studies telde. Carnitine verhoogt de linkerventrikel-ejectiefractie (knijpkracht), slagvolume, hartminuutvolume en de E/A-verhouding, een andere parameter voor de functie van het linkerventrikel. Bloedanalyse toonde een daling van BNP en NT-proBNP.

Trefwoorden

Gedurende acht weken één dag per week vasten heeft geen invloed op lichaamsgewicht of metabolisme. Dat vonden Duitse onderzoekers bij 22 gezonde vrijwilligers die een etmaal per week maximum 300 kcal aten. De onderzoekers zagen na acht weken geen verschil met de controlegroep voor wat betreft: insuline(resistentie), glucose, IGF1, brain-derived neutrophic factor, bloedlipiden, leverenzymen, HbA1c, bloedstollingsparameters, BMI, buikomtrek, bloeddruk, levenskwaliteit, stemming en symptomen van depressie en angst. Na zes maanden werden de metingen opnieuw gedaan: dan was er wel een klein verschil merkbaar in scores voor depressie en levenskwaliteit.

Trefwoorden

Volgens onderzoek uit China heeft  gebruik van het plantenverdelgmiddel glyfosaat geen enkel effect op acht bloedparameters, terwijl gebruik van insectiden en andere herbiciden dezelfde bloedparameters wel verstoren. Insecticiden tegen vlinderachtigen schijnen de meeste gezondheidsschade te veroorzaken. Die belasten de lever, verhogen de suikerspiegel en activeren ontstekingen. Bovendien berokkenen ze schade aan de motorzenuwen.

De diversiteit van het microbioom van buitengewoon gezonde ouderen is vergelijkbaar met die van gezonde dertigers. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Western Ontario in het tijdschrift mSphere van de American Society for Microbiology. De resultaten tonen een direct verband tussen gezond ouder worden en het hebben van een gezond en divers microbioom aan. Door bijzonder gezonde mensen te bestuderen, hopen wetenschappers te ontdekken wat nu eigenlijk ′gezond′ is en waarnaar gestreefd moet worden bij ziekte.

Trefwoorden

Volgens Noorse onderzoekers worden darmklachten na het eten van brood niet veroorzaakt door gluten, maar door fructaan. Tot die conclusie kwamen ze nadat ze volwassenen een week lang een mueslireep lieten eten met gluten, fructaan of niets in verwerkt. De muesli met fructaan verhoogde de score voor prikkelbare-darmsymptomen en opgeblazen gevoel het meest. Tussen gluten en placebo was geen significant verschil merkbaar.

De combinatie van Oost-Indische kers (blad) en mierik (wortel) geneest acute blaasontsteking bij 45 % van de patiënten, terwijl het antibioticum co-trimoxazol genezing in 51 % van de gevallen volbrengt. Dat vonden Duitse onderzoekers in een studie met bijna 100 patiënten.

Door vitamine C te nemen kunnen diabetespatiënten hun risico op diabetescompicaties en hart- en vaatziekten verlagen. Dat blijkt uit onderzoek dat door wetenschappers uit Saoed-Arabië, Maleisië en de Filippijnen tot stand is gekomen. Die vergeleken de werking van metformine en vitamine C met die van metformine en aspirine, en met metformine alleen. Zowel vitamine C als aspirine versterkten de werking van metformine.

Een Indiase studie met 30 artrosepatiënten rapporteert een daling van de pijnscore van 7 naar 2,5 punten na tien dagen dankzij een enzymsupplement met diclofenac. Dat was meer dan diclofenac alleen (-2) en het enzymsupplement alleen (-1,8) kon bereiken. De patiënten leden aan kaakgewrichtsartrose.

Elk lichaam maakt zelf vetachtige stoffen aan, zogenaamde lipiden, zoals fosfolipiden, cholesterol, steroïden en eicosanoïden. Die blijken nu een belangrijke rol te spelen bij het verloop van bacteriële infecties. Sommige soorten lipiden kunnen een bacteriële infectie aanzienlijk verergeren en versnellen, terwijl andere juist bescherming kunnen bieden tegen diezelfde infectie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Universiteit van Maryland (Baltimore, VS), waarvan de bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Vijfenvijftigplussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed hebben vaker dementie dan ouderen met normale waarden. Een afwijkende magnesiumwaarde in het bloed is daarmee een mogelijke nieuwe risicofactor voor dementie. Dat heeft onderzoek van het Erasmus MC voor het eerst aangetoond, op basis van het grootschalige bevolkingsonderzoek ERGO in Rotterdam. Het risico op dementie is bij een afwijkende magnesiumspiegel 30 % hoger, volgens de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

Trefwoorden

Stinkt jouw urine na het eten van asperge? Zo niet, dan heb je asperge-anosmie, wat betekent dat je de karakteristieke geur van de zwavelhoudende metabolieten van asperge in urine, zoals methaanthiol en S-methylthio-esters, niet kunt ruiken. Meer dan de helft van de mensen heeft asperge-anosmie en dit blijkt genetisch bepaald. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Harvard in een publicatie in het British Medical Journal.

Trefwoorden

Verstokte rokers die PEITC uit waterkers innemen, versnellen hun lichaamseigen ontgifting van toxische stoffen die ze via tabaksrook binnenkrijgen. De ontgiftingscapaciteit is ook genetisch bepaald en varieert dus van persoon tot persoon. In een nieuwe studie hebben onderzoekers gevonden dat vooral mannen en vrouwen met 'slechte ontgiftingsgenen' profijt hebben van PEITC.

Publicaties die door bedrijven gesponsord worden, zijn sneller geneigd positieve resultaten te melden over het onderzoeksvoorwerp dat het bedrijf zelf op de markt brengt. Hetzelfde geldt ook voor publicaties met auteurs die financiële banden hebben met producenten. Een studie uit The BMJ meldt dat die een drie keer hogere kans hebben op resultaten die gunstig uitvallen voor het product, los van het feit of de studie al dan niet gesponsord werd door een bedrijf.

Trefwoorden

Probiotica kunnen symptomen van depressie en angst verlichten en kunnen mogelijk therapeutisch worden ingezet als de nieuwe generatie antidepressiva. Dat schrijven Canadese wetenschappers van Queen’s University in hun systematische review in Annals of General Psychiatry, waarvoor diverse databases werden geraadpleegd. Er werden uitsluitend klinische studies bij mensen (van 18-75 jaar) geselecteerd, die de effecten van langdurige probiotische suppletie met lactobacillen en bifidobacteriën op de symptomen van depressie evalueerden. Uit de meeste studies bleek een positief effect van probiotica, zich uitend in minder depressie- en angstklachten en een betere stemming.

Psilocybine, een psychoactieve verbinding uit paddenstoelen, kan patiënten met een ernstige depressie die niet op conventionele therapie reageren, mogelijk helpen. Dat schrijven Engelse onderzoekers van de afdeling Brain Sciences bij Imperial College London in het tijdschrift Scientific Reports. Sommige deelnemers hadden het gevoel dat de behandeling voor een reset van hun hersenen had gezorgd, vergelijkbaar met de effecten van elektroconvulsieve therapie.

Trefwoorden

Bier dat ambachtelijk is gebrouwen, bevat gemiddeld meer schimmelgifstoffen in de vorm van deoxynivalenol (DON) dan industrieel gebrouwen bier. Wanneer deze mycotoxines dagelijks geconsumeerd worden, kan dit een risico vormen voor de gezondheid. Dat concluderen onderzoekers van RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research, in één van hun onafhankelijke onderzoeken naar de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel. De resultaten zijn gepubliceerd in PLoSONE.

Twee Finse onderzoekers kwamen tot een verrassend resultaat toen ze studies rond chirurgie, hartritmestoornis en vitamine C onder de loep namen. Volgens vijf Amerikaanse studies verhindert vitamine C niet dat hartritmestoornis zich ontwikkelt na een chirurgische ingreep. Negen andere studies afkomstig uit Iran, Griekenland, Slovenië en Rusland vonden wel dat vitamine C het optreden van hartritmestoornis voorkomt, met liefst 44 %. Vitamine C verkort ook ziekenhuisverblijf met 10 %.

In The Lancet verscheen een eerste globale bevolkingsstudie die de relatie tussen groente-fruit-en-peulvrucht-inname en hartziekte becijferde. Volgens de PURE-studie, die tussen 2003 en 2013 135.335 deelnemers uit 18 landen ronselde, kunnen we het risico op hart- en vaatziekte, beroerte, overlijden aan een hartziekte en overlijden aan eender welke doodsoorzaak substantieel verlagen door voldoende groente en fruit te eten. Het optimum lag bij een inname tussen 375 en 500 gram groente, fruit en peulvruchten per dag. Meer eten leek geen zin te hebben.