Webartikelen archiefpagina

september 2022

Het uit de ayurveda stammende ashwagandha verbetert bij mannen zowel in subjectieve als objectieve zin hun seksueel functioneren. Dat wil zeggen dat het kruid hun perceptie van seksueel welzijn doet toenemen en tevens het serumniveau testosteron verhoogt. Onderzoekers uit India, waar ashwagandha een lange traditie kent, stelden dit vast in een dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT.

september 2022

Bij patiënten met te hoge bloeddruk helpt citroenmelisse de bloeddruk te verlagen. Dat blijkt uit een Iraanse studie die 49 patiënten met essentiële hypertensie uitzaten. Zowel de systolische als de diastolische bloeddruk daalde significant, ook al namen alle patiënten hun bloeddrukverlager(s) tijdens de studieperiode.

september 2022

Volgens een RCT heeft vitamine B6 geen meerwaarde ten opzichte van placebo in de behandeling van fibromyalgie. Gedurende twee maanden namen 31 fibromyalgiepatiënten twee maal 40 mg vitamine B6 per dag en 29 patiënten namen placebo. Een sterke placeborespons werd genoteerd.

september 2022

Wetenschappers hebben onlangs bewijs geleverd voor de mogelijkheid om met een preparaat van vitaminen en mineralen cognitieve achteruitgang terug te dringen. Bijzonder is dat het de eerste grootschalige, placebogecontroleerde, over meerdere jaren lopende RCT is waarin het verband wordt aangetoond. Uit hetzelfde onderzoek, de COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study of the Mind (COSMOS-Mind), blijkt dat cacao géén effect op de cognitie heeft.

september 2022

Ernstig zieke COVID-patiënten die met lithium behandeld worden, hoeven minder lang in het ziekenhuis te verblijven en hebben minder vaak intensieve zorg nodig. Dat blijkt uit een Spaanse studie met dertig deelnemers die lithiumcarbonaat-tabletten kregen of normale zorg (corticosteroïden). De studie was onderbemand om statistisch zinvolle conclusies te trekken, maar er werden nog andere metingen verricht die voor het gebruik van lithium pleiten.

september 2022

Volgens een studie waaraan Chinese studenten meededen, gaat vitamine C de schadelijke effecten van luchtvervuiling tegen. De studenten verbleven op een campus in Shijiazhuang, een stad die hard te lijden heeft onder luchtvervuiling door de industrie. Vitamine C deed de bloeddruk lichtjes dalen, ondanks de jonge leeftijd en goede gezondheid van deze deelnemersgroep. Verder werd naar vijftien markers gekeken.

september 2022

Vrouwen die tijdens de zwangerschap extra vitamine D innemen, helpen het risico van hun baby's op het ontstaan van eczeem in het eerste jaar te verlagen. Het geven van borstvoeding lijkt het effect te versterken.

september 2022

Een combinatie van de aminozuren glycine en cysteïne - in de vorm van acetylcysteïne (NAC) - heeft een opvallend afremmend effect op verouderingsprocessen. Dat valt af te leiden uit een recent mini-onderzoek in de vorm van een dubbelblinde RCT. Het supplement, GlyNAC genoemd, kan onder meer een deficiëntie van glutathion corrigeren: het helpt de lichaamscellen om de optimale hoeveelheid van deze ‘master oxidant’ aan te maken. Ook andere opvallende gezondheidseffecten treden op. Wordt dit de aangewezen weg naar healthy aging?

september 2022

Impulsiviteit gaat samen met minder gezond eten. Dat blijkt uit een analyse van een onderdeel van de Spaanse PREDIMED-Plus-studie. Impulsieve mannen en vrouwen volgen vaker een westers voedingspatroon en hebben een lagere score voor zes maten voor de gezondheidswaarde van een voedingspatroon.

september 2022

Aan kokosolie worden tal van gezondheidseigenschappen toegeschreven, maar die blijken volgens recentere gegevens tegen te vallen. Zo zagen Texaanse onderzoekers dat inname van kokosolie de stijging van insuline na een maaltijd tegengaat, waardoor bloedglucose ongunstig gaat stijgen. Ook voor wat het lipideprofiel betreft, valt weinig positiefs te melden.

Pagina's