april 2019

Patiënten met colitis ulcerosa voelen zich beter nadat ze twaalf weken lang vitamine D hebben genomen. Ziekteactiviteit daalde maar markers voor oxidatieve stress bleven ongewijzigd. De Iraanse onderzoekers die de klinische studie met 50 patiënten hadden opgezet, vonden ook dat 1000 I.E. per dag onvoldoende was.

In een recente publicatie konden onderzoekers gunstige effecten laten zien van een speciaal soort poeptransplantatie bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

Trefwoorden

Het tijdschrift Neurology voegt nieuw materiaal toe aan het gecompliceerde verband tussen het lipidenniveau en de kans op vaataandoeningen: een erg laag LDL-cholesterol verhoogt de kans op een hersenbloeding. Dat blijkt althans uit de gegevens van bijna 28.000 vrouwen, van wie de gezondheidssituatie werd gevolgd over een periode van ruim negentien jaar.

Een recente meta-analyse bevestigt eerdere bevindingen dat van groene thee een beschermende werking uitgaat tegen borstkanker. Dat geldt vooral voor het ontstaan van recidieven bij vrouwen die al eerder getroffen waren. Ander onderzoek laat zien dat een positieve werking ook valt toe te schrijven aan oolongthee.

Per jaar sterven 11 miljoen mensen door slechte voeding en dat maakt van voeding de grootste doodsoorzaak. Volgens het Global Burden of Disease-rapport kunnen mensen uit elk werelddeel profijt halen uit een gebalanceerd voedingspatroon. De Global Burden of Disease-studiegroep volgde de trends in de consumptie van 15 voedingsfactoren in 195 landen sinds 1990. De resultaten verschenen in The Lancet.

Trefwoorden

In een prospectieve cohortstudie, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society, bekeken onderzoekers hoe eiwitinname kan helpen bij het behoud van onafhankelijkheid op oudere leeftijd. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat een hogere eiwitinname, dat wil zeggen 1,0 g/kg lichaamsgewicht of meer, geassocieerd is met gunstiger vooruitzichten wat betreft onafhankelijkheid bij de oudste volwassenen.  

Gezondheidsprofessionals zijn in toenemende mate op zoek naar manieren om gezond gedrag bij hun cliënten aan te moedigen. Een ongezonde leefstijl verhoogt immers het risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, obesitas, kanker en depressie. Weliswaar is gebleken dat leefstijlcounseling gezondheidswinst oplevert voor mensen met overgewicht en kosteneffectief is, maar in de praktijk komt er, door gebrek aan tijd of geschikte tools, nog onvoldoende van terecht.

Hoe sterker mensen in hun kindertijd zijn blootgesteld aan lood, des te groter is de kans op een verminderde geestelijke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek onder honderden personen die in 1972/1973 waren geboren in de tweede stad van Nieuw-Zeeland, Dunedin.

Een nutraceutische combinatie bleek niet in staat om symptomen van depressie te verminderen bij patiënten met depressie. De nutriëntformule die getest werd, bevatte tien voedingsstoffen waarvan de onderzoekers meenden dat ze relevant konden zijn voor depressie. De placeborespons lag echter erg hoog: de helft van de placebogroep ondervond respons en dat percentage was zelfs significant hoger dan de deelnemers die de formule namen. Een tweede Nederlandse studie verschenen in de JAMA liet zich evenmin gunstig uit voor suppletie.

Toediening van vitamine C verkort de verblijfsduur op de intensive care (IC) met gemiddeld 8%, zo blijkt uit een recente meta-analyse. In deze studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients, werden 1766 patiënten geïncludeerd. 

Twintig minuten in de natuur vertoeven is een efficiënte manier om het cortisolniveau te verlagen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Michigan die stadsmensen opdroegen om minstens drie keer per week de natuur te gaan opzoeken. De deelnemers mochten zelf kiezen hoeveel tijd ze in de natuur doorbrachten. De sterkste daling vonden de onderzoekers bij deelnemers die tussen 20 en 30 minuten contact hadden met natuur. Langere periodes brengen het cortisolniveau nog verder naar beneden, maar niet meer zo efficiënt.

Kinderen van wie de moeder voor hun geboorte is blootgesteld aan pesticiden lopen een verhoogde kans op autisme. Dat kan worden afgeleid uit onderzoek in de belangrijkste landbouwregio van de Amerikaanse staat Californië, Central Valley. De conclusies zijn gebaseerd op gegevens (1998-2010) van bijna 3000 personen met autisme, hun geboortegegevens en de geschatte blootstelling aan pesticiden.

Trefwoorden

Kennis rondom het darmmicrobioom en de mentale gezondheid is groeiend. Op 17 en 18 januari werd in het Tropeninstituut in Amsterdam het congres Mind, Mood and Microbes georganiseerd. Wetenschappers presenteerden hoe zij zoeken naar de relatie tussen het microbioom en ziekten zoals autisme, alzheimer, depressie, epilepsie en hersenbloedingen. Veruit de meeste onderzoeken op dit gebied vinden nog plaats op muizen en ratten. 

Hoe houden mensen hun lichaamsgewicht op peil nadat ze erin geslaagd zijn vele kilo's kwijt te raken? Het antwoord moeten we volgens onderzoekers van de universiteit van Colorado zoeken bij lichaamsbeweging. Succesvolle 'gewichtshandhavers' eten niet minder dan mannen en vrouwen die altijd al een normaal gewicht hebben gehad, ze bewegen wel meer.

Soja-isoflavonen zijn werkzaam bij astmapatiënten met het 4G-genotype van het PAI1-gen, maar niet bij 5G-patiënten. Dat besluiten onderzoekers uit Zuid-Korea en de VS in een studie waar 265 astmapatiënten aan deelnamen. De onderzoekers noteerden daling van astmatische aanvallen, daling van de ontstekingsgraad in epitheelcellen en daling van corticosteroïdegebruik.

Dat je van suiker een 'rush' krijgt, is een mythe volgens Duitse en Engelse onderzoekers. Zij berekenden het effect van suiker op stemming, waakzaamheid en vermoeidheid op basis van 31 studies met een totaal van 1300 volwassenen. Suiker doet je niet beter voelen, integendeel. Na een half uur verhoogt suiker de vermoeidheid en na een uur verlaagt het de aandacht.

Er lijkt een voedingssupplement te zijn dat de potentie heeft het humaan papillomavirus (HPV) uit te schakelen. Amerikaanse onderzoekers presenteerden op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society of Gynecologic Oncology veelbelovende resultaten van een onderzoek naar de toepasbaarheid van AHCC (Active Hexose Correlated Compound). Dat is een nutriëntencomplex dat al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in Japan wordt ingezet.

Onderzoek recent gepubliceerd  in het tijdschrift Applied and Environmental Microbiology, toont dat  borstvoeding van gezonde moeders schimmels bevat. Dit zou kunnen betekenen dat borstvoeding een belangrijke bron is van micro-organismen voor de zuigeling.

Trefwoorden

Groene thee zou door de aanwezigheid van oxalaat nierstenen kunnen bevorderen, maar dit blijkt niet uit een in 2019 gepubliceerd onderzoek. Bij een vergelijking tussen twee groepen mensen waren er geen verschillen van betekenis tussen degenen die wel en degenen die geen groene thee dronken. Bij vrouwen leek van groene thee zelfs een preventief effect uit te gaan op het ontstaan van een bepaald soort nierstenen.

Vitamine C via de voeding is van belang voor de preventie van zwangerschapsdiabetes, zo hebben Chinese wetenschappers vastgesteld na onderzoek (2013-2016) onder ruim 3000 vrouwen. Deze vorm van diabetes (diabetes gravidarum - GDM) doet zich voor onder vrouwen die het vóór de zwangerschap niet hadden, maar het vaak opnieuw krijgen wanneer zij een volgende keer in verwachting zijn. Oxidatieve stress maakt deel uit van de pathogenese van deze ziekte en de vraag ligt dan voor de hand wat de rol is van de zo belangrijke antioxidant vitamine C.

Volwassenen die meer eieren eten hebben een hoger risico op hartziekte en overlijden. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers van de Northwestern University (Chicago) in de JAMA. De onderzoekers leggen de verklaring voor het verband volledig bij cholesterol, waarvan eieren een van de grootste bronnen zijn. Amerikaanse voedingsrichtlijnen (2015-2020 Dietary Guidelines for Americans) hebben de aanbeveling voor (lage) cholesterolinname sinds 2015 net weggelaten, dus de studie heeft de discussie rond eieren en cholesterol weer aangewakkerd.

Japanse onderzoekers beweren dat het effect van omega-6-vetzuren op de bloeddruk afhangt van de bloedsuiker. Ze besluiten dit op basis van een steekproef bij 633 Japanners van wie de inname van omega-6-vetzuren via vragenlijsten ingeschat werd. Bij patiënten met een te hoge HbA1c-waarde stond een hoge omega-6-inname gelijk aan een drie keer zo hoog risico op een te hoge bloeddruk. Bij patiënten met een gezonde HbA1c-waarde toonde omega-6 zich eerder bloeddrukverlagend.

Het voorschrijven van gezonde voeding zou kosten besparen in de gezondheids­verzekering. Dat beweren Amerikaanse onderzoekers van de Tufts university, Massachusetts. Gezonde voeding zou zelfs even kostenefficiënt zijn als cholesterol- of bloeddrukmedicatie. Verzekeringsmaatschappijen moeten zich dus ook vanuit economische overwegingen inzetten op gezonde voeding.

Beweging zou vitamine D uit vetweefsel mobiliseren, een stelling die onderzoekers van de Engelse universiteit van Bath verdedigen in het laatste nummer van Nutrition Bulletin. Tot nu toe dachten onderzoekers dat sporters een hogere vitamine D-status hebben omdat ze meer tijd buiten besteden, dus omdat ze vaker in contact komen met zonlicht. De Engelse onderzoekers denken eerder dat vitamine D vrijkomt tijdens afbraak van vetzuren.

Senioren die regelmatig paddenstoelen op hun menu hebben staan, hebben 50% minder kans om 'geringe verstandelijke achteruitgang' op te doen. Die vaststelling deden onderzoekers uit Singapore die 600 Chinese senioren gedurende zes jaar volgden. De portie paddenstoelen waarvoor dit verband geldt, bedraagt minstens 300 gram per week, dat zijn twee porties.

Een EPA-supplement van hoge zuiverheid kan het risico op een cardiovasculair voorval verminderen. Een grootschalige studie onder de naam REDUCE-IT vond bijna een kwart minder cardiovasculaire voorvallen bij deelnemers die gedurende gemiddeld vijf jaar twee maal per dag 2 g EPA namen. Aan de studie namen meer dan 8000 hartpatiënten en risicopatiënten deel. De resultaten verschenen in The New England Journal of Medicine in een paper ondertekend door 1974 medewerkers.

Bevolkingsonderzoek suggereert alweer dat een stevig ontbijt goed is voor hart en vaten, terwijl veel tv kijken de hart- en vaatgezondheid schaadt. Die waarnemingen werden gedaan bij 2000 Grieken uit de omgeving van Korinthe, die een vragenlijst kregen en bij wie de elasticiteit van de bloedvaten en de dikte van de vaatwand gemeten werd, twee markers voor aderverkalking.

Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat het vermogen van fermenteerbare vezels om korteketenvetzuren te produceren afhankelijk is van de samenstelling van de persoonlijke darmmicrobiota.