juli 2012

Wie veel fastfood eet, verhoogt zijn risico op depressie met 50 % in vergelijking met wie zelden of nooit fastfood eet.

Trefwoorden

In die gezonde voeding passen zeker bessen. In een recente review geven onderzoekers van de Tufts universiteit een overzicht van de weldoende effecten van de consumptie van bessen op de neurologische functies.

Trefwoorden

Een recente Franse studie onderzocht de langetermijneffecten van voedingspatronen op cognitie na 13 jaar (gebaseerd op de Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydant studie).

Trefwoorden

Verouderen is onvermijdelijk, en dat lijkt ook zo te zijn voor onze hersenen. Getuige de explosie aan dementerenden die voorspeld wordt in de verouderende bevolking.
Maar is dat wel zo? Professor Nyberg (Neuroscience, Umeå Universiteit, Zweden) vindt alvast van niet:

Het belang van inflammatie (ontsteking) voor de hersenen, zowel fysiologisch als pathologisch, wordt steeds meer onderkend. Deze review had als doel een update te maken van de langetermijneffecten van inflammatie vooral op kinderleeftijd, maar ook bij volwassenen.

Dat de socio-economische status (SES) op jongere leeftijd een grote invloed heeft op de ontwikkeling, wordt reeds lang aanvaard. Hoe groot en langdurig deze invloed wel is, bleek uit een recente studie die 249 (van de 320 - 77 %) van de (niet-dementerende) deelnemers aan de Scottish Mental Survey uit 1947 opnieuw onderzocht.

Trefwoorden

Zwitserland is een uniek land omwille van zijn ongebruikelijke staatsbestel, waar de burger een veel grotere inspraak heeft dan elders. En dat dit een grote invloed heeft op de politiek blijkt uit het feit dat, in tegenstelling tot andere landen, Zwitserland met overtuiging de keuze gemaakt heeft voor integratieve geneeskunde.

Grootouders beleven een gans nieuwe tijd met hun kleinkinderen. Ze hebben meer tijd én ervaring dan toen ze zelf jonge kinderen hadden. En als ze die gebruiken om na te denken over de toekomst van hun oogappels, genoeg verantwoordelijkszin en energie hebben om in actie te komen én de handen in elkaar slaan, dan worden grote initiatieven geboren.

Trefwoorden

Magnesiumsulfaat (MgSO4, 2 g als bolus), intraveneus toegediend, kan gunstig zijn bij astma wanneer het gaat om ernstige astma-aanvallen. De resultaten van studies zijn tegenstrijdig, maar in geval van ernstige astma die op een andere manier niet meer onder controle te krijgen is, hoeft aan het gebruik van intraveneus magnesium niet getwijfeld worden, dat beweren Koreaanse artsen. De behandeling heeft immers geen enkele ernstige bijwerking.

Trefwoorden

Symphytum officinale (smeerwortel) is van oudsher erkend als fytotherapeutisch middel voor wondverzorging. Placebogecontroleerde studies hebben duidelijk gemaakt dat de bladeren de genezing van oppervlakkige wonden bevorderen, rugpijn verlichten en zwelling door verzwikte enkels verminderen. Andere studies tonen ook verlichting van de pijn, zoals gewrichtspijn aan de knieën en enkels, blauwe plekken, gezwollen gewrichten, verstuikingen, verrekkingen en verzwikkingen, pijn ten gevolge van osteoporose enzovoort.

Trefwoorden