juni 2012

Mannen en vrouwen die veel omega-3 innemen via de voeding, hebben minder Aβ42 in hun bloedplasma. Voor negen andere voedingsstoffen zagen de onderzoekers geen relatie.

Trefwoorden

Bij ons wordt nagenoeg iedereen gevaccineerd, en de medische overheid wilt dat de rest van de wereld ons voorbeeld volgt. Een Cochrane Review becijferde de doeltreffendheid van het MMR-vaccin (tegen mazelen, bof en rodehond). Tegen mazelen beschermt het MMR-vaccin voor 95 % bij kinderen die nog niet naar school gaan, en 98 % bij schoolgaande kinderen. Bescherming tegen klinische bof bedraagt 69 tot 81 %. Het percentage is lager in studies waar de diagnose in het labo bevestigd werd. Opmerkelijk: de auteurs vonden geen studies die de doeltreffendheid van het vaccin tegen rodehond nagingen.

Trefwoorden

Zonnebrand mag dan wel een onaangename ervaring zijn, het ultieme doel om je in te smeren met zonnebrandolie is het voorkomen van huidkanker. Zonnebrandoliën lijken te beschermen tegen plaveiselcelcarcinomen (squamous cell) en ook (doch minder effectief) tegen basaalcelcarcinomen. Tegen de dodelijkste vorm van huidkanker, melanomen, is er weinig overtuigend bewijs dat zonnebrandolie bescherming biedt. Sommige studies tonen zelfs een hoger voorkomen van melanomen onder de gebruikers van zonnebrandolie.
Dat wil nog niet zeggen dat zonnebrandoliën niet werken. Ze hebben wel hun beperkingen. Ten eerste houden ze niet alle uv-straling tegen. Zelfs de sterkste filter - titaniumoxide - houdt slechts 25 % van het uvA tegen, dat is de schadelijkste fractie van uv.

Een opmerkelijk verband tussen cafeïne en bescherming tegen dementie. MCI-patiënten die hoge cafeïneniveaus in het bloed hadden gedurende een studieperiode van twee à vier jaar, kregen géén dementie.

Trefwoorden