oktober 2010

Een nieuwe studie linkt flesvoeding van baby’s aan een hoger risico op het ontwikkelen van overgewicht.

Trefwoorden

Het is bekend dat het gebruik van bifosfonaten een hoog risico inhoudt voor het ontwikkelen van ulcera in de slokdarm. De veiligheidsvoorschriften voor het innemen van deze pillen zijn dan ook zeer strikt, waarbij natuurlijk de vraag kan gesteld worden of alle patiënten deze wel degelijk (kunnen?) volgen. Deze worden immers heel vaak voorgeschreven aan oudere patiënten (10 % van de vrouwen boven de 70?), waarbij de zelfredzaamheid niet altijd zeker is.

Het EMA-Europees geneesmiddelenbureau adviseert de schorsing van de vergunning voor de diabetesgeneesmiddelen op basis van rosiglitazone (Avandia, Avandamet, Avaglim)...

Blijkbaar was al sedert de eerste vergunning in 2000 bekend dat rosiglitazone vochtretentie met een verhoogd risico op hartfalen kan induceren! Nieuwe studies hebben dit nu bevestigd. Er wordt niet vermeld hoeveel patiënten op die tien jaar onnodig gestorven zijn ten gevolge van gebruik van het middel!

In Groot-Brittanië werd voor het eerst in de ‘farmaceutische geschiedenis’ een schadevergoeding toegekend (90.000£) aan een man die als 13-maand oude baby irreversibele neurologische schade opliep door een vaccin (MMR: mazelen, bof en rode hond), dit na een gevecht van 13 jaar.

Trefwoorden

Een recente dierenstudie suggereert een verband tussen de wijdverspreide deficiëntie aan alfalinoleenzuur, de plantaardige omega 3-variant, die vooral zeer rijk aanwezig is in vlaszaadolie, en in iets lagere concentratie in sesam- en hennepolie.

Trefwoorden

Na analyse van meer dan 40.000 dossiers besloten deze onderzoekers dat mensen met een vitamine D-deficiëntie (minder dan 30 ng/ml in het bloed) veel meer lijden aan hypertensie, diabetes, hyperlipidemie (verhoogde triglyceriden en cholesterol), dus een veel hoger risico lopen op cardiovasculaire problemen. (Dit naast het veroogd risico op osteoporose, infecties, kanker, enz...!)

Trefwoorden

Na publicatie in de NJEM van de IMPACT-studie (IMmunotherapy for Prostate AdenoCarcinoma Treatment) hechtte de FDA haar goedkeuring aan het middel Provenge. De dubbelblind, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie op 521 patiënten met hormoonresistente prostaatkanker (mCRPC: metastatic castration resistant prostate cancer) toonde een reductie van de overlijdenskans met 22,5 % en levensverlenging van gemiddeld 4,1 maand (25.8 versus 21.7 maanden met placebo).

Trefwoorden

Een halve eeuw geleden begon Linus Pauling zijn pionierswerk over de beschermende en helende eigenschappen van vitamine C. Een halve eeuw na zijn dood werd in een humane studie het verband aangetoond tussen het ontstaan en de evolutie van tumoren en de vitamine C-status: wetenschappers hebben ontdekt een rem zet op de groei van kankercellen.

Trefwoorden

Een Britse studie vergeleek voor- en nadelen van statinegebruik:

Enerzijds extrapoleerden de onderzoekers uit andere studies volgende cijfers: statines voorkomen na vijf jaar 266 nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten, dit per 10.000 personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ze concludeerden hieruit dat - in die periode - 9734 mensen geen nut hadden van hun dagelijks geslikte cholesterolverlager.

Niet alleen vitamine C, ook de isothiocyanaten uit waterkers downreguleren HIF-1, dus het signaal dat de ontstekingsreactie in gang zet en tumorvorming mogelijk maakt!

In deze studie werden de effecten van PEITC, een uitgetest: In vitro kon aangetoond worden dat PEITC, het belangrijkste isothiocyanaat uit waterkers, én rauw waterkersextract de groei van kankercellen en de HIF-activiteit inhibeert.

Trefwoorden