februari 2021

Een van de ernstigste complicaties bij COVID-19 is het ontstaan van bloedstolsels, maar behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) kan een averechtse werking hebben. Dat is de conclusie uit een Franse studie op basis van gegevens van opgenomen patiënten van hoge leeftijd. Als ‘bloedverdunners’ komen eerder de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) in aanmerking, zo stellen zij.1

Met behulp van PET-scans is in de Verenigde Staten een verband aangetoond tussen de fijnstofconcentratie en ophopingen van het amyloïd-β-eiwit tussen de hersencellen. Deze zogeheten plaques worden gezien als oorzaak van de ziekte van Alzheimer. Luchtvervuiling moet volgens de studie als exogene risicofactor worden ingecalculeerd in het beleid rond cognitieve beschadiging in het algemeen.

Schotse onderzoekers hebben vastgesteld op welke soorten kanker een hoger risico bestaat wanneer er zowel sprake is van overgewicht in het algemeen als overgewicht in de buikstreek. Daarvoor worden als criteria meestal de body mass index (BMI) respectievelijk de heupomtrek aangehouden.

Trefwoorden

Voedingssupplementen rijk aan omega-3-vetzuren, vooral DHA, kunnen de slaapkwaliteit van gezonde jonge volwassenen helpen verbeteren, volgens een recente Britse klinische studie. De placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde studie, is de eerste klinische studie die positieve effecten aantoont bij ‘normale’ slapers.

Trefwoorden

Bij voedingsstoffen spreken we vaak over een tekort of overmaat, maar soms telt eerder de ratio tussen twee stoffen. In een Amerikaanse studie wordt een beeld gegeven van de grenzen waarbinnen zich de verhouding calcium-magnesium dient te begeven.

Gebruik van hormonale anticonceptiva wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op trombose en cardiovasculaire aandoeningen. De laatste jaren wordt ook steeds duidelijker dat gebruik de mondgezondheid kan beïnvloeden. Vrouwen die de pil gebruiken blijken een grotere kans op parodontitis te hebben.

Trefwoorden

Onderzoek onder 259 gezonde vrouwen laat zien dat het premenstrueel syndroom (PMS) vaker gepaard gaat met verhoogde oxidatieve stress. Bovendien was de ernst van de PMS-klachten geassocieerd met de ernst van de oxidatieve stress. Vrouwen met een verhoogde oxidatieve belasting hadden vaker last van PMS-symptomen zoals depressie, prikkelbaarheid en snoepbuien. Een tekort aan de antioxidatieve vitaminen A, C en E werd niet gevonden.

Een meta-analyse van RCT’s, nog in de vorm van een preprint, toont aan dat infecties van hogere en lagere luchtwegen kunnen worden voorkomen door suppletie van vitamine D.1 Ze bevestigt de conclusie van een meta-analyse uit 2017. Maar de onderzoekers haasten zich op te merken dat de betekenis bij longproblemen door COVID-19 uit andere studies moet blijken.

Bij neuropsychiatrische aandoeningen kan het zinvol zijn om Passiflora incarnata ofwel passiebloem in te zetten. Aan het gebruik van deze plant, die een geschiedenis kent van medische toepassingen, wordt een gunstige invloed op mentale problemen toegeschreven. Wetenschappers uit Polen zochten het uit en concludeerden in een systematische review tot een begin van bewijs.

In een recente review zijn de gezondheidseffecten van een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bij kinderen en volwassenen in kaart gebracht. De auteurs concluderen dat een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bijdraagt aan gezondheid op zowel fysiologisch als psychologisch gebied en mogelijkheden biedt bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Trefwoorden

Onderzoeksgroepen van het ErasmusMC, het LUMC en het VUMC publiceerden onlangs hun overzichtsartikel over obesitas en leefstijl in relatie tot COVID-19.1 De auteurs concludeerden dat er grote noodzaak is om een gezonde leefstijl krachtiger onder de aandacht te brengen en te ondersteunen.

Kinderen van moeders die minder dan 400 mcg foliumzuur of meer dan 1000 mcg foliumzuur per dag gebruikten tijdens de zwangerschap, hadden op latere leeftijd een minder goede aandacht dan kinderen waarvan de moeder foliumzuur gebruikt had in een dosering tussen de 400-1000 mcg per dag. De ongunstige effecten zijn gevonden bij jongens, wat erop wijst dat sekseverschillen een rol spelen.

De grootste studie tot nu toe stelt een wijdverbreid, onderbelicht microbioom-gerelateerd risico vast voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van zuigelingen, antibioticaresistentie en acute aandoeningen zoals koliek en luieruitslag. De studie toonde namelijk aan dat in het darmmicrobioom van ongeveer negen op de tien baby's de Bifidobacterium longum subsp. infantis ontbreekt.

Wie op een plantaardig en vetarm dieet wordt gezet, eet spontaan minder calorieën dan wie een dierlijk en koolhydraatarm dieet volgt. Het plantaardige dieet gaat echter gepaard met grote schommelingen in bloedglucose en -insuline. Dat zijn bevindingen van NIH-onderzoekers die een studie met 20 deelnemers opgezet hebben. De deelnemers aten gedurende twee weken enkel wat ze voorgeschoteld kregen. Ze mochten wel (gezonde) snacks eten zoveel als ze wilden en het was niet de bedoeling om gewicht te verliezen.

Vitaminetekorten komen geregeld voor bij mensen met inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Onderzoek bij een groep patiënten toont aan dat meer dan een derde een tekort had aan vitamine D, 18% had een folaattekort en bijna 6% van de deelnemers had een vitamine B12-tekort.

Van zowel astaxanthine als vitamine E is uit studies bekend dat ze van belang zijn voor het cognitief functioneren. In een Japans onderzoek is nu de combinatie van beide stoffen effectief gebleken voor een aantal geheugenfuncties. Het was een RCT onder enkele tientallen mensen.

Een recente studie laat geen bewijs zien voor minder depressieve gevoelens of meer zelfvertrouwen na één jaar krilloliesuppletie. Echter, omdat de deelnemers beperkt therapietrouw waren, en veel deelnemers hun deelname voortijdig beëindigden, moeten de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Dit verband werd dertig jaar geleden al beschouwd als bewezen, toch willen onderzoekers van de University of Washington het terug onder de aandacht brengen: wie last heeft van bloedend tandvlees doet er goed aan om vitamine C-rijke voeding te eten.