juli 2020

Het meestal als ‘vitamineachtig’ aangeduide ubiquinol is zinvol in te zetten tegen matige vermoeidheidsklachten. Dat blijkt uit een double-blinde, placebogecontroleerde studie uit Japan. De vetoplosbare stof is een gereduceerde vorm van co-enzym Q10, dat in de voeding voorkomt en ook bekendheid geniet als voedingssupplement. Ubiquinol wordt van alle Q10-vormen het beste in het lichaam opgenomen.

De huidige pandemie legt problematiek rond man-vrouwongelijkheid op pijnlijke wijze bloot. Zowel biologische als maatschappelijke man-vrouwverschillen liggen hieraan de grondslag. Prof. Sabine Oertelt-Prigione vatte de man-vrouwproblematiek rond covid-19 samen in een studie die voor Europese Commissie bestemd was. Zij is hoogleraar 'sekse- en gendergevoelige geneeskunde' aan het Radboudumc (Nijmegen).

Aan de norm voor de dagelijkse hoeveelheid groenten voldoet slechts een (kleine) minderheid van de wereldbevolking, zo blijkt uit de eerste wereldwijde inventarisatie. Onderzoekers van Wageningen University en Unilever vonden in hun systematische review slechts weinig landen waar het aanbod van groente voldoende was en de bevolking er genoeg van consumeerde.

Trefwoorden

Australische, Duitse en Deense wetenschappers houden de aminozuren threonine en tryptofaan verantwoordelijk voor de vermeende gezondheidseffecten van eiwitrestrictie. Ze trekken die conclusie uit een reeks experimenten die ze met muizen hebben uitgevoerd. De resultaten kunnen leiden naar nieuwe strategieën om obesitas te bestrijden.

Onderzoekers hebben hun arginine-hypothese in een klinische studie met astmatici zien falen, maar tegelijk bieden de resultaten wel nieuwe perspectieven. Na analyse van het metaboloom stelden ze een nieuwe hypothese op, waarin arginine even goed een rol in speelt.

Trefwoorden

Aan de reeds bekende schadelijkheid voor het kind van alcohol- en tabaksgebruik tijdens de zwangerschap is in recent onderzoek nieuwe informatie toegevoegd. Dat gebeurde door bepaling van de elektrische activiteit van de hersenen. Met elektro-encefalografie (EEG) worden hersengolven geregistreerd die inzicht geven in mogelijke schade aan het kinderbrein.

Volgens een acht weken durende studie bevorderen polyfenolen uit grapefruit, zure sinaasappel en olijfblad de gezondheid van hart en bloedvaten. Spaanse onderzoekers hebben 96 gezonde mannen en vrouwen, weliswaar met verhoogde bloedvetwaarden, dagelijks twee capsules met 500 mg polyfenolen laten nemen. Bloeddruk, lipideprofiel, endotheelfunctie en ontstekingsniveau evolueerden in gunstige zin.

Een recent uitgevoerde studie laat zien dat de coronacrisis invloed heeft op patiënten met een eetstoornis. Dit lijkt veelal te maken te hebben met de gevolgen van de getroffen maatregelen om het virus in te dammen.

Trefwoorden

Twee aanvullende behandelingen tezamen bij patiënten met vergevorderde longkanker kunnen de levensduur verlengen: hyperthermie en intraveneus toedienen van vitamine C. Dat blijkt uit de eerste, Chinese studie naar de effecten van deze combinatie. Deelnemers waren patiënten die al intensieve behandelingen hadden ondergaan en wier genezing problematisch was. De helft van hen kreeg de combinatietherapie wel en de andere helft niet.

Spaanse en Amerikaanse onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld die kan raden in hoeverre iemand een mediterraan voedingspatroon aanhangig is. Bloedanalyse van deelnemers die aan de Spaanse PREDIMED-studie deelnamen, wees uit dat 67 stoffen in het bloed het volgen van een mediterraan voedingspatroon kenmerken. De onderzoeksgroep ontwikkelde een model die vervolgens op een Amerikaanse populatie toegepast werd.