februari 2011

De gezondheidseffecten van antioxidanten zijn bekend, maar een recente studie toonde nu ook aan dat voeding rijk aan natuurlijke antioxidanten - rijk aan groenten en fruit en andere plantaardige componenten dus - de hormonale status van mensen met insulineresistentie, metabool syndroom en diabetes kan verbeteren.

Trefwoorden

Een recent gepubliceerde studie 'Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS') op 3234 volwassenen met overgewicht/obesitas en verhoogde glycemiewaarden, stelt dat metformin wel de ontwikkeling van diabetes vertraagt, maar dat een intensieve verandering van leeftstijl veel effectiever is:

Trefwoorden

Onderzoek toont aan dat er, vooraleer er meetbare cognitieve defecten zijn, er reeds een verlaging is van het glucosemetabolisme in de hersenen. In vitro en dierenonderzoek suggereert dat hypometabolisme in de hersenen de neuropathologische cascade voorafgaat, die leidt naar de cognitieve deterioratie bij alzheimer.

Trefwoorden

Uit recente research blijkt dat leermogelijkheden, geheugen en stemming beïnvloed worden door de voeding. Een van de hersenstructuren die geassocieerd is met 'leren', geheugen en stemming is de hippocampus, één van de twee hersenstructuren waar ook op volwassen leeftijd nog neurogenese plaatsvindt, d.w.z. nieuwe neuronen worden gevormd. (AHN: adult hippocampal neurogenesis). AHN speelt een grote rol in het behoud van de cognitieve functie op latere leeftijd; neurodegeneratieziekten zoals Parkinson en Alzheimer gaan gepaard met defecten in de AHN.

Trefwoorden