augustus 2010

In een Thaise studie werd aangetoond dat kurkuma vrijwel even effectief is als de zware NSAID ibuprofen (2 gr kurkuma-extract/ 800 mg ibuprofen).

Het is al langer bekend dat lignanen een vergelijkbaar effect hebben als isoflavonen en beschermen tegen borst- en prostaatkanker. Een meta-analyse van 21 studies bevestigt dit: uit de gezamenlijke resultaten bleek dat een hogere consumptie van lignanen beschermt tegen borstkanker na de menopauze, evenals tegen prostaatkanker en haarverlies.

Vaak wordt visolie/omega-3-suppletie afgeraden bij het gebruik van stollingremmers, omwille van het verhoogde risico op bloedingen.

Trefwoorden

Muziek verzacht de zeden. Maar dat niet alleen. Wetenschappers toonden aan dat muziek beoefenen een grote invloed heeft op de neuronale plasticiteit en ontwikkeling, en dit niet enkel op muziekgebied.

Trefwoorden

Ondanks alle schone theorieën en propaganda van de firma Merck duiken er steeds meer studies op die melden dat het risico op spontane heupfracturen hoger ligt bij (vooral) vrouwen die enkele jaren bifosfonaten innemen ter behandeling van osteoporose.

Het KCE onderzocht ook de zin van uitbreiding van borstkankerscreening (door mammografie) naar de groep gezonde vrouwen tussen 40 en 49 jaar. Hun conclusies bevestigen deze uit ‘De kankerindustrie, A&A 2010:3 pag. 10-14´

Trefwoorden

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), België, onderzocht of de recente nieuwe virusremmers die gebruikt worden bij chronische hepatitis B inderdaad ernstige verwikkelingen, zoals levercirrose en leverkanker voorkomen.

Trefwoorden

Dioxines zijn hypergevaarlijk, ze induceren kanker in uiterst minieme hoeveelheden. Wereldwijd zijn grote inspanningen gedaan om de hoeveelheid dioxines vanuit de industrie te beperken.