november 2020

Van de macronutriënten zijn eiwitten en vetten het meest gunstig voor de longfunctie. Dat blijkt uit cohortonderzoek onder enkele duizenden personen die deelnamen aan de Ansan-Ansung-studie in Zuid-Korea. Koolhydraten komen minder gunstig uit de bus. De gevonden associaties hangen wel mede af van leeftijd en gewicht.

Kinderen die op boerderijen opgroeien, krijgen minder te maken met astma. Dankzij onderzoek van het Helmholtz Zentrum München krijgen we een beter beeld van het werkingsmechanisme achter die associatie. De darmmicrobiota van boerderijkinderen lijkt met name sneller 'af te rijpen'.

Extract van citroenmelisse kan bij patiënten met milde vorm van alzheimer de neuropsychiatrische symptomen onderdrukken.

In een recente klinische studie herstelden COVID-19-patiënten die een combinatie van zwarte komijn (Nigella sativa) en honing kregen, sneller dan patiënten die placebo kregen. De publicatie is in preprint, maar nog niet peer-reviewed.

Een hoge consumptie van verzurende voedingsmiddelen verstoort de zuur-basebalans in het lichaam en verhoogt het risico op cardiometabole aandoeningen, waaronder hypertensie en insulineresistentie.

Als je misselijkheid wordt in de wagen of in de bus, dan kan gember hiertegen een goede remedie zijn. Braziliaanse onderzoekers hebben dat weten vast te stellen in een weliswaar ongecontroleerde studie waaraan 184 patiënten deelnamen. Gember verlaagt de misselijkheidsscore van 40 naar 25 punten. De werkzaamheid van gember werd door 22% en 40% van de deelnemers als respectievelijk goed en zeer goed bevonden.

Trefwoorden

Yoga beoefenen kan gunstig zijn bij angststoornissen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Al na drie maanden waren symptomen van angst- en piekerstoornissen sterk afgenomen. De JAMA Psychiatry publiceerde de resultaten.

Trefwoorden

Gebruik van een nutriëntencombinatie met superoxide dismutase, alfaliponzuur, acetyl-L-cartinine en vitamine B12 gedurende twaalf maanden verbeterde neurologische klachten bij patiënten met diabetes type 2.

Een gezond voedingspatroon en gezonde voedingsgewoonten zijn geassocieerd met een latere start van de puberteit bij zowel meisjes als jongens. Een latere puberteit verkleint mogelijk de kans op hormoongerelateerde tumoren en andere gezondheidsklachten op latere leeftijd.

Uit onderzoek gepresenteerd op het virtuele congres van de ‘European Academy of Dermatology and Venereology' blijkt dat nicotinamide huidcellen kan beschermen tegen de effecten van uv-straling, de belangrijkste risicofactor voor non-melanome huidkankers.

Volgens vier grootschalige bevolkingsstudies is consumptie van rode peper geassocieerd met minder sterfte door hart- en vaatziekte, door kanker of door 'alle oorzaken'. Het relatieve risicovermindering bedroeg 23%-25% voor de drie associaties.

Rood vlees staat geboekstaafd als 'carcinogeen', maar over de precieze oorzaak bestaat er nog geen eensgezindheid. Volgens de meest recente hypothese is een bepaald monosaccharide (suikergroep) uit vlees, afgekort als Neu5Gc, hiervoor verantwoordelijk. Franse onderzoekers staafden de hypothese aan de hand van analyse van antilichamen.

Vegetariërs en veganisten zijn erg bewust van hun risico op vitamine B12-gebrek door toedoen van hun eetgewoonten. Ook jodiumgebrek is bij veganisten erg 'in trek', zo blijkt uit een kleine Duitse studie. De onderzoekers baseerden zich hiervoor op bloed- en urineanalyses.

In Amerikaans onderzoek is de gedeeltelijke werkzaamheid van acupunctuur aangetoond bij het verminderen van klachten door lage rugpijn. Dat is gedaan in een double blind RCT. De positieve resultaten voor degenen die electroacupunctuur kregen, betroffen niet de pijn. Maar zij hadden er wel baat bij omdat hun bewegingsbeperkingen afnamen.

Trefwoorden

Fructose uit fructosestroop heeft een negatieve invloed op de samenstelling van het darmmicrobioom. Een hoge consumptie is een risicofactor voor het ontstaan van overgewicht en niet-alcoholische leververvetting. Een hoge fructose-inname uit fruit en groente gaat echter niet gepaard met een negatief effect op het microbioom en kan zelfs gunstig zijn voor de gezondheid.

Een systematische review en meta-analyse wees uit dat vasten en een energiebeperkte voeding leidt tot een significante reductie in serum-leptineconcentraties. Beperking van de energie-inname tot 50% kan een verhoging van adiponectinespiegels tot stand brengen.

Wat doen vitamine D en calcium tegen vertigo of draaiduizeligheid? Zuid-Koreaanse wetenschappers menen dat deze stoffen van nut zijn bij terugkerende aanvallen van benigne paroxismale positie-duizeligheid (BPPD), een vorm die optreedt na bepaalde hoofdbewegingen. De conclusie is gebaseerd op een in ziekenhuizen uitgevoerde RCT.

Een team van Spaanse onderzoekers heeft aangetoond dat het regelmatig consumeren van omega-3-rijke voeding de membranen van de hartspiercellen versterkt en de prognose na een hartinfarct verbetert. De resultaten van deze studie zijn zojuist gepubliceerd in de Journal of the American College of Cardiology.

Mensen met diabetische neuropathie hebben vaker een hoge ijzerinname via de voeding. Daarnaast worden de aanwezigheid van neuropathie én de ernst van de klachten geassocieerd met een hoge ijzerinname en de inname-ratio ijzer versus meervoudig onverzadigde vetzuur.

Trefwoorden