Webartikelen archiefpagina

mei 2019

Voldoende inname van calcium is belangrijk ter preventie van hoge bloeddruk, maar is alleen effectief als ook de vitamine D-status op orde is. Dat concluderen wetenschappers in Japan uit het onderzoek dat zij tussen 2014 en 2016 uitvoerden onder inwoners van de plaats Shika, in de landelijke prefectuur Ishikawa. Zij wilden meer weten van de ‘driehoeksverhouding’ tussen calcium, vitamine D en hypertensie.

mei 2019

Door een voldoende hoge inname van de vitaminen retinol (A), riboflavine (B2) en niacine (B3) kan leeftijdsgebonden gehoorverlies mogelijk beperkt worden, zo blijkt uit Koreaans onderzoek. Deze ouderdomshardhorendheid is tot op heden onomkeerbaar. Daarom zijn vooral preventieve maatregelen van belang, zoals inname van de juiste voedingsstoffen.

mei 2019

Adolescenten gezonder laten eten is geen onmogelijke opgave. De truc is om beroep te doen op hun rebels karakter. De jeugd wordt overspoeld door reclame voor junkfood. Maak hen attent op de perverse effecten ervan en dan gaan ze sneller nee zeggen tegen junkvoeding. Onderzoekers van de universiteit van Texas slaagden erin om op die manier jongens 31% minder ongezonde frisdranken en snacks te doen bestellen.

mei 2019

Pinitol vermindert de hoeveelheid vet die in de lever opgestapeld ligt bij patiënten met niet-alcoholische leververvetting. Dat hebben Zuid-Koreaanse wetenschappers waargenomen in een klinische studie met 90 patiënten. Ze vonden ook daling van leverenzym in het bloed, oxidatieve stress en triglyceride-niveau. Bovendien analyseerden ze het metaboloom van deze patiënten om zo het werkingsmechanisme van pinitol trachten te achterhalen.

mei 2019

Dat de darmen in contact staan met de hersenen is inmiddels een gegeven. Het in deze studie onderzochte probioticum had in recente dierstudies een gunstig effect op depressief gedrag en op factoren die betrokken zijn bij de regulatie van de HPA-as.1,2  Uit dit onderzoek blijkt dat hetzelfde probioticum gunstige cognitieve effecten heeft bij mensen die onder stress staan.

mei 2019

Een combinatie van aerobe en krachttraining is voor mensen met hiv een effectieve manier om een te hoog niveau van homocysteïne in het bloed te verlagen. Een gerandomiseerd, klinisch onderzoek door Braziliaanse wetenschappers geeft daarom een handvat om bij hen indirect het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.

mei 2019

Onlangs publiceerde The Lancet de resultaten van de EFFORT-studie. In deze studie werd gekeken naar het effect van gepersonaliseerde voeding bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis. De resultaten onderbouwen het nut van gepersonaliseerde voeding voor mensen die bij opname ondervoed zijn.

mei 2019

Als een kind te vroeg geboren wordt, is dat een sterke risicofactor om later een chronische nierziekte te ontwikkelen. De kans daarop wordt nog groter als sprake is van extreme vroeggeboorte. Dat valt af te leiden uit een ruim veertig jaar omspannende cohortstudie in Zweden onder meer dan vier miljoen levendgeborenen, meerlingen uitgezonderd.

mei 2019

Orthorexia nervosa, gekarakteriseerd door een pathologische obsessie met gezonde voeding, lijkt een plaats te verkrijgen in de lijst van mentale stoornissen die door zorgprofessionals wordt gehanteerd. Aan de hand van vragenlijsten is in kaart gebracht hoe zij denken over de diagnose en classificatie van orthorexia nervosa als ziektebeeld.

mei 2019

Propionzuur ontwricht op verschillende punten het glucosemetabolisme. Onderzoekers van verschillende Amerikaanse en Israëlische onderzoeksinstellingen hebben onrustwekkende effecten gevonden bij muizen maar ook in een gecontroleerde humane studie waarin deelnemers een normale dosis propionzuur binnenkregen. Propionzuur is een korteketenvetzuur die als schimmelwerend additief aan verwerkte voedingsmiddelen zit, maar dat ook een product is van de darmmicrobiota.

Pagina's