april 2014

Aan het medisch centrum van de VU Amsterdam kunnen patiënten met een inoperabele, niet gemetastaseerde pancreastumor nu behandeld worden met de ‘NanoKnife’. Deze techniek wordt er al gebruikt o.a. bij levertumoren. Hierbij worden, via lange naalden die in de tumor ingebracht worden, met krachtige, korte stroomstootjes de celwanden van tumorcellen kapotgemaakt, waarna deze afsterven en door het lichaam opgeruimd worden.

Trefwoorden

Uit een recente studie blijkt dat depressie bij de moeder een fatale invloed heeft op de hersenontwikkeling van het kind. De auteurs concluderen terecht dat deze vaststelling een zorgwekkend feit is.
Zij stellen dat systematische screening op risico en symptomen van depressie in het begin van de zwangerschap, en vroeg instellen van een behandeling, het risico voor het kind zou kunnen verminderen.

Ook na de geboorte beïnvloeden stresserende situaties de ontwikkeling van het kind. Een prospectieve cohortstudie onderzocht de invloed hiervan op de mentale ontwikkeling van jonge kinderen.

Een dierstudie bevestigt het belang van borstvoeding voor de vorming van een goede darmbarrière bij het kind. Moedermelk is voor de pasgeborene de eerste bron van specifieke immuunbescherming in het maag-darmsysteem, in de vorm antigenen: secretoire antilichamen (sIgA), afkomstig van de moeder.

Het aminozuur taurine vervult vele functies in de humane fysiologie. Het is bekend dat taurinesuppletie bloeddrukverlagend werkt bij hypertensie en ook hyperglycemie downreguleert. Lage taurineconsumptie blijkt zelfs gerelateerd aan hart- en vaatziekten, hypertensie en diabetes type 2.

Vitamine D-tekort is wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem voor alle leeftijdscategorieën, van baby’s tot ouderen. Een groot probleem is de hoge incidentie van vitamine D-tekort bij vrouwen gedurende zwangerschap en borstvoeding, waardoor foetus en baby’s te weinig vitamine D ter beschikking hebben, terwijl deze essentieel is voor groei en ontwikkeling.

Hogere blootstelling aan zonlicht (uv) en hogere vitamine D-niveaus hebben een beschermend effect tegen de ontwikkeling van kanker. Een recente ecologische studie onderzocht het verband tussen blootstelling aan de zon tijdens de zwangerschap en het kankerrisico bij de kinderen.

Trefwoorden

Het is al lang bekend dat jodiumtekort tijdens de zwangerschapde ontwikkeling van de foetus en kind zeer negatief beïnvloedt en zware neurocognitieve gebrekken tot gevolg kan hebben.

Recente studies onderzochten de gevolgen van milde jodiumtekorten tijdens de zwangerschap, en kwamen tot de conclusie dat ook deze significante gevolgen hadden: in een Australische studie bleek dat kinderen moeders met milde tekorten (jodiumconcentratie in de urine < 150 µg/l ) op taalvlak slechter scoorden dan een controlegroep (> 150 µg/l), zelfs na correctie van alle mogelijke beïnvloedende factoren (ook socio-economische).

Trefwoorden

Een Spaanse studie onderzocht het effect van meer lichaamsoefening op het risico op zwangerschapsdiabetes, macrosomie (te hoog geboortegewicht)
en keizersnede bij sedentaire vrouwen. 510 sedentaire vrouwen namen deel aan het onderzoek. De verumgroep kreeg een door de sportafdeling een uitgekiend trainingsprogramma (drie maal per week gedurende 55
minuten, vanaf de 10e zwangerschapsweek), de controlegroep kreeg standaardraadgevingen.

De schadelijke effecten van bisfenol A (BPA) en andere plastics is al enkele jaren in het nieuws, er zijn massa’s wetenschappelijke onderzoeken, maar de invloed ervan is nog alomtegenwoordig. BPA, ftalaten en andere plasticmolecules zijn o.a. hormonale disruptors: door hun xeno-oestrogene werking interfereren ze met het endocrien systeem, wat oorzaak is van een waaier aan mogelijke problemen, van gedrags- en groeistoornissen, tot immunitaire en reproductiestoornissen.

De Indische waternavel, Centella asiatica of gotu kola, heeft een eeuwenlange traditie als remedie om wondheling te bevorderen. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat, al zijn klinische studies schaars. Het voornaamste mechanisme zou verhoging van de synthese van collageen zijn.

Inositol kan de problemen met het suikermetabolisme die zich tijdens de zwangerschap voordoen, oplossen. Italiaanse onderzoekers vonden dat een supplement met inositol, foliumzuur en mangaan de suikerspiegel, de LDL-cholesterol en de bloeddruk (enkel systolisch) verlaagt bij gezonde zwangere vrouwen. Het supplement dat ze gebruikten, bevatte twee isomeren van inositol: myo-inositol en D-chiro-inositol.

Een studie van de Indiana University (VS) vond dat inname van ijzer uit vlees het risico op hart- en vaatziekten met 57 % verhoogt. Maar 'plantaardig ijzer' had geen cardiovasculaire invloed. Volgens de onderzoekers kan ijzer het verband tussen consumptie van rood vlees en hart- en vaatziekten voor een groot deel verklaren.

Trefwoorden

De combinatie van twee probiotica, LGG en BB12, reduceert plaquevorming op de tanden en ontstekingen in het tandvlees. Dat zagen Finse onderzoekers bij gezonde vrijwilligers die gedurende vier weken een zuigtablet met Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium lactis BB-12 namen. De onderzoekers zagen evenwel geen daling van Streptococcus mutans, een belangrijke tandpathogeen.

Yoga helpt vrouwen ongepast urineverlies onder controle te houden. Een studie van de universiteit van San Francisco testte een yogaprogramma uit dat specifiek bedacht werd om de bekkenbodemspieren te trainen. Na zes weken zagen de onderzoekers een sterke vermindering van ongepast urineverlies van 70 %, wat een veel beter resultaat was dan de placebogroep.

Trefwoorden

Een homeopathische siroop kan hoest onderdrukken en slijmen vloeibaarder maken. De actieve ingrediënten in de hoestsiroop die in een studie getest werd, waren Anemone pulsatilla 6 CH, Rumex crispus 6 CH, Bryonia dioica 3 CH, Ipecacuanha 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Sticta pulmonaria 3 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Myocarde 6 CH, Coccus cacti 3 CH en Drosera MT. Deelnemers die (blind) naar de placebogroep verwezen werden, namen een siroop zonder de homeopathische ingrediënten (glucose, ethanol, benzoëzuur en karamel.

Trefwoorden

N-acetylcysteïne (NAC) toont zich in beperkte mate gunstig als ‘adjunct-remedie’ om verslavingen te behandelen. In het totaal zijn negen goed gecontroleerde studies gedaan op cannabis-, cocaïne-, nicotine-, methamfetamine- en gokverslaving. NAC vermindert afhankelijkheid van cannabis, dat kon aangetoond worden aan de hand van urineanalyses. Ook voor cocaïneverslaving zijn er gunstige tekenen, maar tegen afhankelijkheid van tabak, methamfetamine en gokverslaving zijn de effecten miniem.

Patiënten met coeliakie kunnen gerust quinoa eten. Een test bij 19 patiënten toonde dat 50 gram gedurende zes weken weinig of geen spijs­verterings­problemen uitlokt. Buikpijn is in het begin mogelijk, maar na enkele weken verdwijnt die spontaan. De Londense voedings­deskundigen die de studie­deelnemers begeleidden, denken dat de tijdelijke buikpijn een gevolg is van het hoge vezelgehalte. Tijdelijke buikpijn kwam ook voor in eerdere studies met haver.

Trefwoorden

Diabetespatiënten lopen een hoger risico op hartziekten dan gezonde mensen. Curcumine kan dat risico beperken, zoals een zes maanden durende Thaise studie aantoonde. In de eerste plaats vonden onderzoekers dat curcumine de soepelheid van de bloedvaten verhoogde (gemeten aan de hand van pulse wave velocity).

Kennen we de gevolgen van schaliegaswinning (fracking of fraccen) voor milieu en gezondheid? Nee, schrijven Britse wetenschappers in een editorial van The Lancet. Wel dat ze méér belastend zijn dan de gangbare winningen van gas en olie. Fraccen heeft een bijzonder grote impact op en rond de exploitatiesite. In de VS zijn er ondertussen al meer dan 52.000 schaliegasbronnen aangeboord, vaak in de nabijheid van woonzones.

Kinderen met autisme­spectrum­stoornis (ASS) hebben vaker last van darm­klachten dan normaal ontwikkelde kinderen. Sommige rapporten spreken van diarree en con­stipatie bij bijna de helft van ASS-kinderen. Andere frequente klachten zijn reflux, gastritis, darm­ontstekingen en slechte vertering van kool­hydraten.

Trefwoorden

Twee derde van alle Britse jongens en meisjes heeft wel eens mentale problemen gekend, gelukkig meestal heel kort. Jammer genoeg is 40 % van de vol­wassenen niet in staat de tekenen te her­kennen van mentale problemen. Die kinderen vertonen gewoon slecht gedrag, vinden ze.

Trefwoorden

Calorierestrictie kan sterfte bij resusapen verlagen, dat besluiten biologen na analyse van resultaten van een 25 jaar lopende studie. Apen die 30 % minder calorieën in hun voeder kregen, hadden drie keer minder kans op ziekte dan apen die zo veel mochten eten als ze wilden. Deze studie staat bekend als de 'Wisconsin study'. De resusapen krijgen minder calorieën, maar evenveel essentiële voedingsstoffen.

De Britse Health Survey heeft het belang van groenten en fruit voor de gezondheid opnieuw onderstreept. Uit gegevens van 65.000 studiedeelnemers blijkt dat zeven porties groenten en fruit per dag het risico op sterfte met 33 % verlaagt (op een periode van 7,7 jaar). Bescherming tegen cardiovasculaire aandoeningen was meer uitgesproken dan bescherming tegen kanker.

Muziektherapie gecombineerd met aromatherapie brengt rust in het zenuwstelsel. Dat toonde een onderzoek uit Taiwan met meer dan 100 jonge en gezonde vrijwilligers. Het rustgevende effect kwam tot uiting in een stabielere hartslag. Als essentiële olie werd bergamot gebruikt. Eerdere dierstudies hadden het rustgevende effect van bergamot ook al opgemerkt.

Trefwoorden

Een uitgekiend supplement met twee omega-3-vetzuren, twee omega-6-vetzuren en gammatocoferol als hoofdcomponenten verbetert de toestand van patiënten die aan multiple sclerose lijden (ms). De resultaten van de studie die met 80 patiënten begon en 30 maanden duurde, zijn vrij indrukwekkend te noemen:

Vrouwen met artrose aan de knieën die regelmatig halfvolle melk drinken, kennen een langzamer verloop van de ziekte dan vrouwen die bijna nooit melk drinken. Dat zegt een Amerikaanse studie met meer dan 2000 participanten. Kaas lijkt het ziekteproces te versnellen, terwijl yoghurt een neutraal effect had.

Trefwoorden

Borstvoeding beschermt tegen obesitas op 20-jarige leeftijd. Een bijkomende voorwaarde is dat het voedingspatroon gedurende de eerste twee levensjaren ook optimaal is.

Trefwoorden

De overconsumptie van antibiotica heeft al vele problemen opgeleverd (en veel levens gered), maar volgens microbioloog Martin Blaser van de New York University School of Medicine moet het ergste nog komen. Steeds meer microben lijken uit ons lichaam te verdwijnen. Zijn experimenten duiden op een link tussen verdwenen stammen en het optreden van astma en obesitas. Dat vertelde hij in een interview aan wired.com.

Dagelijkse suppletie van de vetzuren EPA (1000 mg) en DHA (1000 mg), of GLA (400 mg) helpt acne te verminderen. Een tien weken durende studie bij 45 deelnemers toonde dat ontstoken en niet-ontstoken acneletsels verdwenen dankzij suppletie. Ook de ontstekingsremmende immuunfactor IL8 daalde.

Trefwoorden

Te weinig foliumzuur in het serum ondermijnt de eetlust bij kinderen van 3 tot 6. Onderzoekers van de Iraanse universiteit van Teheran vonden dat resultaat bij 127 kinderen in een niet-gecontroleerde studie. Het risico op slechte eetlust werd er ook bepaald door de tewerkstelling van de moeder.

Trefwoorden

Medicatie die tegen angststoornissen genomen wordt, verhoogt het risico op sterfte. Britse onderzoekers vergeleken 35.000 personen ouder dan 16 die medicatie tegen angststoornissen namen met 70.000 andere personen. Na acht jaar lag de sterfte 3,3 keer hoger in de medicatiegroep.

We leven in een ongezond kapitalistisch klimaat. Gezondheid staat onderschikt aan economische groei, terwijl het net andersom zou moeten zijn. Wordt het niet helemaal pervers wanneer we mensen gaan betalen om hen gezonder te doen leven? Want dat zou op termijn economisch gunstiger uitdraaien ...

De opmars van chronische ziekten zal het budget van de volksgezondheid zwaar belasten, dus in die zin klopt het dat gezondheid de economie ondermijnt. Op papier hecht iedereen veel waarde aan gezondheid, maar in de praktijk zijn vele mensen niet in staat rationele gezonde keuzes te maken. Een krachtig motief is nodig om mensen tot een gezondere leefstijl aan te sporen. Geld is onbetwistbaar zo'n stimulans.

Trefwoorden

Hoe vaker de moeder paracetamol heeft ingenomen tijdens de zwangerschap, hoe hoger het risico op autisme. Dat blijkt uit bevolkingscijfers op landenniveau. Een tweede merkwaardige vaststelling was dat besnijdenis bij de man en autisme (bij jongens) ook een correlatie vertonen. Paracetamol wordt al bijna 20 jaar gebruikt als pijnstiller bij een besnijdenis.

Een studie uit China suggereert dat het griepvaccin de 'niet-specifieke immuniteit' onderdrukt. Van 115 kinderen die een vaccin (of placebo) hadden gekregen, liepen er gemiddeld 134 infecties aan de luchtwegen op, tijdens een periode van 272 dagen (49 gevallen met koorts). Kinderen die gevaccineerd waren, liepen even vaak een infectie op dan de placebogroep.

Trefwoorden

Hoe vaak nemen ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) toevlucht tot complementaire en alternatieve behandelingen (CAM)? De universiteit van Californië deed onderzoek bij 500 gezinnen met een autistisch kind en maakte de vergelijking met 150 andere gezinnen met een kind met een andere ontwikkelingsstoornis.

De extracten van twee planten, Scutellaria baicalensis en Acacia catechu, verlichten pijn wegens artrose aan de knie in zeven dagen. De studie vergeleek het UP446-extract met het medicijn naproxen bij 79 mannen en vrouwen. Het extract lijkt een sterker effect te hebben op het dagdagelijkse functioneren dan naproxen, en lijkt de pijn sterker te verminderen.

Vrouwen die vaak blootgesteld zijn aan zonlicht, hebben 20 % minder foliumzuur in hun bloed. Deze vaststelling werd gedaan bij vruchtbare vrouwen tussen 18 en 47 jaar. Echte tekorten zullen hierdoor niet ontstaan, maar de vrouwen met de hoogste blootstelling aan de zon hadden wel minder foliumzuur dan wat voor vrouwen die zwanger willen worden, aanbevolen is.

Mannen die met seksuele problemen te kampen hebben, moeten zich focussen op hun leefstijl en niet zozeer op medicatie. Dat schrijven Australische artsen van de universiteit van Adelaide. Ze volgden hiervoor 800 mannen (35-80 jaar) gedurende vijf jaar.

Trefwoorden

Amerikaanse onderzoekers hebben de hersenen onderzocht van kinderen met autisme die op vroege leeftijd overleden waren. Ze vonden bij tien van de elf patiëntjes plekjes met 'constructiefouten' in de hersenen. De aard van constructiefouten suggereert dat ze tijdens de zwangerschap ontstaan zijn.