december 2016

Italiaanse onderzoekers hebben verscheidene effecten van (alfa)liponzuur gemeten in een gecontroleerde studie met 100 diabetici. De onderzoekers noteerden een daling van ontsteking, cholesterol, bloedsuiker, insulineresistentie en oxidatieve stress. Volgens de onderzoekers uit Pavia wordt daarmee de heilzame werking van liponzuur op neuropathie bevestigd. Het supplement bevatte nog andere voedingsstoffen.

Vitamine C intraveneus toegediend kan pijn na chirurgie verminderen en gebruik van pijnstillers verminderen na een minimaal invasieve ingreep. Dat toonden Koreaanse onderzoekers in een test met bijna 100 patiënten. Alle patiënten hadden darmkanker en moesten een kijkbuisoperatie ondergaan. Op een aantal andere parameters vonden de onderzoekers evenwel geen effect.

Een crème met venkelextract kan klachten aan de vagina verminderen die typisch optreden vanaf de menopauze. Klachten die verminderen zijn jeuk, droogheid en pijn bij seks. Enkel het branderige gevoel vermindert er niet op, aldus onderzoek uit Iran. De pH daalt dan weer wel en analyse van cellen in het uitstrijkje toont een beter profiel van huidcellen.

Trefwoorden

Bier is verslavend en sportdrank niet, volgens Amerikaanse onderzoekers van de Indiana University School of Medicine (IUSM) in Indianapolis. Metingen met functionele MRI-scans (fMRI) lieten zien dat een klein slokje bier voor een toename van de dopaminerge activiteit in het hersengebied zorgt, wat een rol speelt bij gedrag en beloning (ventraal striatum). Dat zou volgens de onderzoekers een teken zijn dat er een verlangen is naar meer bier na het proeven ervan. Bij sportdrank gebeurde dat niet. Zij publiceerden hierover in het tijdschrift Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Trefwoorden

Twee Chinese kruiden beschermen de beenspieren tegen schade berokkend door een intense excentrische wandelbeweging. Chinese wetenschappers deden die vaststelling bij vrijwilligers die een half uur lang 'bergafwaarts' moesten joggen. Vrijwilligers die panax ginseng en danshen hadden genomen, konden hun benen na 72 uur weer vrijelijk bewegen, terwijl de bewegingsvrijheid van de benen in de placebogroep nog steeds beperkt was. De plasmaconcentratie voor creatinekinase, een marker voor spierschade, was lager in de supplementgroep dan in de placebogroep. Op spierpijn had het supplement geen effect.

Iraanse wetenschappers van Kashan University of Medical Sciences claimen als eerste een duidelijk effect te hebben gevonden van de inname van probiotica op de cognitie van alzheimerpatiënten. Van een groep van 60 mensen (48 vrouwen, 12 mannen, 60-95 jr) met vergevorderde alzheimer dronk de helft twaalf weken lang elke dag een glas (200 ml/dag) melk verrijkt met probiotica: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum en Lactobacillus fermentum (elk 2 × 109 CFU/g). De andere helft van de groep kreeg pure melk.

Trefwoorden

Michael Dansinger keek raar op toen hij tot de ontdekking kwam dat zijn paper in het EXCLI Journal was verschenen. De paper beschreef quasi volledig zijn onderzoekswerk, maar hijzelf had de paper niet bij dat vakblad ingediend noch stond hij als auteur vermeld. De paper had hij wel eerder ingediend bij Annals of Internal Medicine, maar die had de paper al geweigerd. Dansinger nam contact op met de Annals en die kon een van de opgegeven auteurs aanduiden als een van hun peer-reviewers.

Trefwoorden

Een Chinese meta-analyse berekende dat consumptie van ginseng het kankerrisico met 16 % lijkt te verminderen. De meta-analyse omvatte negen studies: vijf cohortstudies, drie patiënt-controlestudies en één gecontroleerde studie. In het totaal werden gegevens van 330.000 deelnemers verwerkt.

Trefwoorden

Muzieklessen vermeerderen het aantal hersenvezelverbindingen bij kinderen en helpen bij de behandeling van autisme en ADHD, volgens een studie gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA). Deze kinderen zijn gebaat bij oefeningen die erop gericht zijn de verschillende hersengebieden beter met elkaar te laten samenwerken. Muziek bevordert de samenwerking tussen de motorische en de zintuiglijke gebieden in ons brein.

Trefwoorden

Aan de universiteit van Gent is een project gestart onder
leiding van dr. Leentje Vervoort, waarbij geprobeerd wordt te
begrijpen waarom jongeren gezond of ongezond gaan eten en op
welke wijze hieraan bijgedragen kan worden. Wetenschappers uit
Gent en Leuven, uit diverse disciplines, brengen hiervoor hun
expertise samen.

Trefwoorden

Een gerandomiseerde studie onderzocht de effecten van
acupunctuur versus morfine op de spoeddienst, voor acute matige
tot zeer ernstige pijn (300 patiënten, 150 in elke groep).

De resultaten:

Blootstelling aan paracetamol prenataal en tijdens de eerste
zes maanden na de geboorte zijn beide onafhankelijk geassocieerd
met een verhoogd risico op astma. Dat blijkt uit een studie van
de Universiteit van Oslo in Noorwegen in een publicatie in het
International Journal of Epidemiology. Paracetamol is het
meest voorgeschreven en gebruikte medicijn bij pijn en koorts
tijdens de zwangerschap. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar
de langetermijneffecten op het kind, maar de gezondheidsrisico’s
beginnen steeds duidelijker te worden.

Eetbare grassen zoals granen, rijst, maïs, rogge, gerst en
sorghum zouden mogelijk in 2070 door klimaatverandering
uitgestorven kunnen zijn, omdat zij zich niet zo snel kunnen
aanpassen aan de veranderende omgeving. Aangezien wij momenteel
voor de helft van onze geconsumeerde calorieën afhankelijk zijn
van deze grassen, zou dit een enorme impact kunnen hebben op de
toekomstige voedselproductie en kunnen zorgen voor honger met
name in landen met lage inkomens, aldus Amerikaanse onderzoekers
van de Universiteit van Arizona in een publicatie in Biology
Letters
.

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow deden een
grootscheepse studie bij ruim 800.000 kinderen van alle Schotse
scholen (2006-2011). Ze evalueerden de incidentie van
leerstoornissen (autistic spectrum disorder ofwel ASD,
dyslexie) met de geboorteperiode én met andere mogelijke oorzaken
van de stoornissen.

Naast veel in-vitro- en dierenstudies zijn er tal van humane
studies die suggereren of aantonen dat (vooral) donkere bessen,
door hun hoge anthocyaneninhoud, beschermen tegen metabool
syndroom en diabetes type 2 (T2DM).

Mensen met een risico op blootstelling aan lood kunnen zich
beschermen tegen loodvergiftiging door consumptie van voedsel die
verrijkt is met ijzer en EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur).
Dat suggereert een team onderzoekers in een publicatie in het
American Journal of Clinical Nutrition. Lood en ijzer
binden in de dunne darm aan hetzelfde transporteiwit, dat de
metalen absorbeert in de bloedbaan. Bij een ijzertekort kan dit
leiden tot een verhoogde opname van lood vanuit de darmen en
daarmee verhoogde concentraties van dit giftige zware metaal in
het lichaam en de hersenen.

Trefwoorden

Zink verbetert de glucosetolerantie en kan mogelijk bij volwassenen met prediabetes de progressie naar diabetes vertragen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van universiteiten uit Bangladesh in samenwerking met de University of Newcastle uit Australië. Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat zink de glucosehuishouding verbetert bij mensen die al diabetes hebben. De onderzoekers wilden in deze studie onderzoeken of zink ook ingezet kan worden om te voorkomen dat prediabetici diabetes krijgen. Zij publiceerden daarover in het tijdschrift Diabetes Research and Clinical Practice.

Amerikaanse en Britse wetenschappers hebben een verband aangetoond tussen het goedkoper maken van gezonde voeding zoals groente en fruit en het jaarlijks kunnen voorkomen van duizenden doden door hart- en vaatziekten. Door middel van een computermodel konden zij voorspellingen doen over het effect van voedingsprijzen op eetgewoonten leidend tot toekomstige sterftecijfers door hart- en vaatziekten. De resultaten werden gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Heart Association (AHA) in Phoenix.

Het immuunsysteem blijkt een belangrijke rol te hebben in het herstel van een beschadigde darmwand door het eiwit interleukine-22 (IL22) te produceren. Dat blijkt uit onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC in Utrecht in samenwerking met het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Regeneratie van het darmepitheel is van cruciaal belang voor behoud van de darmbarrières en daarmee het functioneren van de darm als orgaan, die verantwoordelijk is voor de opname van voedingsstoffen.

De gezonde middelbare man kan zijn testosteronniveau verhogen en seksuele functie verbeteren door dagelijks fenegriek te nemen. Dat beweren Australische onderzoekers in een klinische studie met 120 mannen die tussen 40 en 70 jaar oud waren. Als maatstaf gebruikten de onderzoekers de aging male symptom-vragenlijst, een indirecte maat voor tekort aan androgenen. Opmerkelijk is dat hoewel deelnemers van deze studie gezond waren, markers voor veroudering toch verminderden.

Curcumine verbetert de cognitie en stemming van gezonde ouderen volgens een Australische placebogecontroleerde, dubbelblinde studie van de Swinburne University of Technology in Melbourne gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology. Zestig gezonde ouderen (60-85 jr; gem. leeftijd 69) kregen gedurende vier weken willekeurig ofwel als interventie curcumine SLCP 400 mg capsules of als controle een placebo toegediend.

Ayurveda heeft al na zes dagen invloed op bloedconcentraties van 57 van de 186 gemeten metabolieten. Metabolieten van het fosfatidylcholine-metabolisme kenden de duidelijkste veranderingen. Dat vond een veelkoppig onderzoeksgroep onder leiding van Rudolph Tanzi en de welbekende Indiase arts-schrijver Deepak Chopra. De resultaten werden gepubliceerd in Scientific Reports.

Kinderen met ADHD-symptomen hebben normale bloedwaarden van de aromatische aminozuren (AAA’s) tryptofaan, tyrosine en fenylalanine. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Freiburg (Duitsland) in een publicatie in PLoS One. Gezien hun impact op de synthese van neurotransmitters als serotonine en dopamine, zou je een relatie verwachten tussen verlaagde bloedwaarden AAA’s en de expressie van ADHD-symptomen.

Melatonine kan nieuwe aanvallen van diverse vormen van hoofdpijn voorkomen. Enkel voor migraine en clusterhoofdpijn zijn er enkele gecontroleerde studies gedaan, maar de meeste studies zijn niet-gecontroleerd of zijn casestudies. Sommige wel met goede resultaten. Dat blijkt uit een review waarin een Britse en Amerikaanse onderzoeker de evidentie rond melatonine en hoofdpijn evalueerden.

Volgens onderzoek gedaan bij Poolse vrouwen verlaagt resveratrol het niveau van 'mannelijke hormonen' bij vrouwen met PCOS. Testosteron daalt met 23 %; DHEA (het hormoon dat omgezet wordt naar testosteron) met 22 %. Resveratrol verbetert ook de insulinegevoeligheid en verlaagt de nuchtere insulinespiegel met 32 %.