september 2014

Een goed gedoseerd preparaat met citroenmelisse en valeriaan harmoniseert het leven van gezinnen, dat leren we uit een Duitse studie. Kinderen die het extract nemen, hebben minder conflicten op school en nemen vaker deel aan gemeenschappelijke activiteiten in het gezin. Volgens dezelfde studie daalt de fractie van kinderen met een zwakke concentratie van 75 % naar 14 %. Voor hyperactiviteit daalt de fractie van 61 % naar 13 % en voor impuls gedrag van 59 % naar 22 %. De ouders rapporteren een overduidelijke verbetering van gedrag, slaap en symptoomlast bij hun kinderen.

Vitamine E vermindert klinische symptomen van astma (hoest, piepende ademhaling, ademtekort) en verbetert de longfunctie bij kinderen. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd werd bij 240 Iraanse kinderen die een dosis van 50 mg vitamine E namen. De artsen stelden ook een daling van het IgE-niveau en een te lage inname van vitamine E vast bij astmatische kinderen.

Trefwoorden

Vier op vijf cardiovasculaire accidenten kunnen voorkomen worden, simpelweg door een gezonde levensstijl erop na te houden. Een studie verschenen in de Journal of the American College of Cardiology volgde meer dan 20.000 Zweedse mannen die minstens 45 jaar oud waren. Het laagste hartrisico was weggelegd voor mannen die:

Tien gram gevriesdroogde mango is voldoende om een daling van bloedsuiker bij obese mensen teweeg te brengen. Op lichaamsgewicht, bloedvetten en bloeddruk had het geen effect. Onder de mannen werd nog wel een significante daling van de tailleomtrek gemeten. Tien gram gevriesdroogde mango komt overeen met 100 gram verse mango.

Trefwoorden

Het bioflavonoïde quercetine heeft geen invloed op oxidatieve stress, ontstekingen en bloeddruk bij vrouwen met reumatoïde artritis. Dat zegt een studie waarin 50 patiënten 500 mg quercetine of placebo kregen gedurende acht weken. Als bloedmarkers werden total antioxidant capacity van het plasma, malondialdehyde (MDA), oxLDL en hsCRP gekozen.

Trefwoorden

Cognitieve gedragstherapie (CGT) en hypnose bestrijden vermoeidheid bij patiënten die bestralingstherapie tegen borstkanker volgen. De effecten blijven duren tot zes maanden na behandeling.

Buiten de genezing van diabetische voetzweren met geozoneerde olie is er nog geen studie over ozontherapie bij diabetes gedaan. Toch gelooft professor emeritus Velio Bocci dat diabetes een aandoening bij uitstek is om met ozontherapie te behandelen. Voeding en beweging blijven natuurlijk de pijlers van diabetesbehandeling, maar Bocci meent dat antioxidanten niet in staat zijn het tij van oxidatieve stress te keren.

Trefwoorden

Mindfulness-based stress reductie (MBSR) kan de ellendige toestand van de slapeloze patiënt grondig aanpakken. MBSR verdringt slapeloze nachten even goed als het sedativum eszopiclone, dat toonde een Amerikaanse studie met 111 patiënten. De helft van de patiënten beantwoordde na de studie aan de criteria van 'hersteld van slapeloosheid'. In tegenstelling tot het sedativum lokte MBSR geen bijwerkingen uit en was er een positievere tevredenheidsscore.

Trefwoorden

In het verleden hebben een aantal studies gesuggereerd dat acupunctuur beter werkt bij patiënten die er al vertrouwen in hebben dat het werkt. Behandelingen gebaseerd op overtuiging doen snel denken aan 'placebo', maar Karen J Sherman heeft die term zelfs niet gebruikt in haar opiniestuk ‘The benefits of acupuncture: what you think is what you get, or is it?'

Trefwoorden

Voor gezonde tanden mag de suikerinname niet meer dan 3 % van de calorie-inname bedragen. Dat besluiten onderzoekers van de UCL London. Ze definiëren suiker als de enige oorzaak van tandbederf bij kinderen en volwassen. In de VS heeft 92 % van de volwassenen last van enige vorm van tandbederf. In Nigeria komt tandbederf amper bij 2 % voor bij hen die slechts 2 gram suiker per dag eten.

Trefwoorden

Een supplement rijk aan polyfenolen stuit de opmars van PSA bij prostaatkankerpatiënten. Patiënten die het supplement namen, kenden tijdens een periode van zes maanden een PSA-toename van 14 %, terwijl de gemiddelde toename in de controlegroep 78 % bedroeg. Bijna de helft van de patiënten uit de polyfenolgroep had een PSA lager of gelijk aan het oorspronkelijke niveau, gemeten aan het begin van de studie.

Coeliakiepatiënten mogen geen gluten eten, en vooral voor kinderen is dat lastig. In onze maatschappij - met onze fanatieke voorkeur voor tarwe - komt dat dikwijls neer op een te lage inname van vezels en andere voedingsstoffen. Haver is meestal een goed alternatief, maar niet voor elke coeliakiepatiënt. Haver bevat avenine, een proteïne dat enkele gelijkenissen heeft met gluten. Avenine en gluten behoren beide tot de prolamine-superfamilie van proteïnen. Vaak is haver besmet met glutenhoudende granen, maar ook al is haver 100 % zuiver van gluten, kunnen er zich problemen voordoen.

Trefwoorden

De laatste decennia is de spoedbehandeling van acute hartinfarcten er sterk op vooruitgegaan, al blijft het risico op sterfte (te) hoog. Een nieuwe en veilige aanvullende behandeling zit eraan te komen. Carnitine is een natuurlijke voedingsstof en essentiële factor van het celmetabolisme, dat het hart de nodige bescherming biedt in precaire situaties.

Luchtvervuiling en fijn stof staan door de internationale gezondheidsgemeenschap geboekstaafd als kankerverwekkend. Chinees onderzoek toont dat een drankje met broccoli-extract de ontgifting stimuleert van stoffen afkomstig van luchtvervuiling. Bijna 300 mensen namen deel aan het onderzoek. Het drankje met broccoli-extract bevatte 40 µmol sulforafaan en 600 µmol glucorafanine, de stof waaruit sulforafaan gevormd wordt.

Trefwoorden

Massage van halfzijdige verlammingsverschijnselen (hemiplegie) met navararijst (navarakizhi) is doeltreffender dan met een ander type van rijst. Deze vorm van massage wordt toegepast met een hete bol rijst ingepakt in een doek. Parameters zoals spierkracht, spierspanning en peesreflexen toonden dat navaririjst superieur was, maar niet significant. Het onderzoek telde slechts 18 patiënten.

Een studie van de universiteit van Illinois, VS, stelt dat diabetici meer oregano (marjolein) en rozemarijn zouden moeten gebruiken, omdat ze even effectief zijn voor glycemiecontrole als pillen. Het researchteam testte verschillende variëteiten van de kruiden: wild, gekweekt, gedroogd, commerciële extracten … waarbij de laatste het effectiefst bleken, alhoewel de verse meer polyfenolen en flavonoïden bevatten.

Een meta-analyse (9 studies, 543 volwassenen) onderzocht de hypothese dat het regelmatig gebruik van probiotica een bloeddrukverlagend effect heeft, vooral wanneer deze te hoog is.

Trefwoorden

Onder de hoede van de bekende Bruce Ames werd een grote stap vooruit gezet in het begrip, én preventie en behandeling van autisme. Dat vitamine D en serotonine een rol spelen bij autisme werd al langer verondersteld. Deze studie levert het mechanisme en bewijs hiervoor: vitamine D (calcitriol) activeert de transcriptie van het gen tryptofaan-hydroxylase 2 (TPH2) in de hersenen, ter hoogte van de vitamin D
response
-elementen (VDRE). Het onderdrukt tevens de transcriptie van TPH1 in weefsels buiten de bloed-hersenbarrière. Dit geeft een verklaring voor enkele belangrijke kenmerken die geassocieerd zijn met autisme:

Trefwoorden

Enkele studies belichten het verrassende effect van een tweedaagse vastenkuur. Eerst worden oudere en beschadigde immuuncellen afgebroken, waarna er nieuwe gegenereerd worden. Dit initieert een ‘regeneratieve switch’, die het immuunsysteem een nieuwe boost geeft en de signaalpathways van de stamcellen wijzigt die verantwoordelijk zijn voor de nieuwvorming van bloedcellen. Het mechanisme zou verlopen via verlaging van het circulerende IGF1 en de PKA-activiteit, wat een cruciale rol zou spelen in de regulatie van de bescherming, vernieuwing en regeneratie van hematopoiëtische stamcellen.

Het inzicht dat kanker niet alleen een genetische basis heeft, of te maken heeft met DNA-schade, maar ook gestuurd wordt door de micro-omgeving van de tumor, wint nu ook stilaan veld in het reguliere wetenschappelijk onderzoek.

Trefwoorden

We weten dat groene thee gezond is, en het is bekend dat groenetheedrinkers betere gezondheidsvooruitzichten hebben. Maar waarom?

Trefwoorden

Vroegere studies legden al een verband tussen diverse chronische pijnsyndromen en vitamine D-deficiëntie. Vooral persistente, niet-specifieke musculoskeletale pijn, maar ook hoofdpijn en vermoeidheid worden geassocieerd met vitamine D-tekort.

Trefwoorden

Het blijkt dat bij vele kankerpatiënten niet de tumor de doodsoorzaak is, maar dat ze overlijden door cachexie!

Volgens dit onderzoek wordt een derde van de kankerpatiënten niet gedood door de groei van de tumor, maar door een op hol geslagen vetverbrandingsproces: hyperactief bruin vet verbrandt alle reserves.
De cachexie die er het gevolg van is, veroorzaakt extreme vermagering, maar ook zwakte, orgaangebreken en gebrek aan weerstand, wat de uiteindelijk de echte oorzaak is van overlijden.

Trefwoorden

Capsaïcine wordt al langer gebruikt in de orthomoleculaire en natuurgeneeskunde in zalven en gels voor topisch, transdermaal gebruik bij artritis en neuropathische pijn. Dit gebruik is nu zeer goed gedocumenteerd omdat er een farmaceutisch equivalent is: een patch met 8 % capsaïcine (een wel veel hogere dosering!).

Trefwoorden

Het wordt ons regelmatig op het hart gedrukt dat we voldoende moeten bewegen, vooral om hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar hoe belangrijk is bewegen, en hoeveel?

Trefwoorden

Diverse vormen van sociale stress verlagen de levensverwachting. Een veeleisend gezin, dat veel zorgen en frequent piekeren baart, doet het risico op sterfte met 50 tot 100 % toenemen. Conflicten in sociale kring geven zelfs een 2 tot 3 keer hoger risico. Mannen en werkloze personen zijn het meest gevoelig voor deze vorm van stress.

Een supplement met probiotica vermindert spijsverteringsklachten bij patiënten met schizofrenie. Dertig patiënten die Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium animalis Bb12 kregen, waren in een studie snel verlost van ernstige stoelgangklachten. Constipatie en andere spijsverteringsproblemen zijn frequent bij schizofrenie. Mogelijk zijn ze een bijwerking van medicatie of een gevolg van een slecht dieet en te weinig beweging.

Melatonine verbetert de slaap bij vrouwen die een succesvolle behandeling voor borstkanker achter de rug hebben. De slechte slapers ondervinden een groter effect. Op menopauzale klachten en depressiesymptomen had melatonine echter geen effect. Mogelijk was de studie te klein om significante effecten te meten. Bovendien had de studiegroep niet bijzonder veel last van depressie.

Sinds 1992 worden in de VS vaker nieuwe medicijnen van de markt gehaald. Ook is het aantal nieuwe black boxwaarschuwingen toegenomen, die verplicht op de bijsluiter geplaatst moeten worden. Black boxwaarschuwingen moeten arts en patiënt op de hoogte brengen van ernstige risico's omtrent het medicijn. Volgens Sidney Wolfe, stichter en senior adviseur van de Healthy Research Group at Public Citizen, is dit een gevolg van de Prescription Administration Drug User Fee Act: vanaf dat moment kon het controleorgaan FDA vergoedingen van de industrie ontvangen om de procedure voor goedkeuring te bespoedigen. Tussen oktober 2013 en september 2014 bedroegen de industriële inkomsten 570 miljoen euro, wat gelijkstaat aan 60 % van het FDA-budget dat aan geneesmiddelencontrole uitbesteed wordt.

Het drinken van benifoeki-thee (benifuki) helpt Japanners de symptomen van allergie te verlichten, meer bepaald een allergie voor de pollen van de Japanse ceder. Voor een Japanner met deze allergie betekent dit een beduidende verbetering van de levenskwaliteit. Benifoeki-thee verlaagt ook het aantal perifere eosinofielen, witte bloedcellen die geactiveerd worden tijdens een allergie.

Trefwoorden

Supplementen met antioxidanten kunnen pijn bij chronische pancreatitis verlichten. Dat blijkt een analyse van acht studies met een totaal van meer dan 500 patiënten. Supplementen die meerdere antioxidanten bevatten lijken beter te werken, maar het effect van enkelvoudige supplementen is niet-significant.

Een eenvoudig magnesiumsupplement verlaagt het hsCRP-niveau bij gezonde vrijwilligers die tekenen van prediabetes en tekort aan magnesium hebben. C-reactief proteïne is onderdeel van de acute-fase-respons van ontstekingsreacties. Magnesiumtekort blijkt een vroege aanzet te zijn van deze ontstekingsrespons.

N-acetylcysteïne (NAC) is een bewezen doeltreffende behandeling van rokerslong (chronic obstructive pulmonary disease, COPD). Twee doses van 600 mg per dag helpen het aantal ziektecrises te verminderen. NAC geeft ook een verbetering van de longfunctie.

Trefwoorden

Vitamine C-suppletie verlaagt voelbaar het aantal verkoudheidsepisodes bij jonge mannen met een lage vitamine C-status. Ze zijn minder vaak verkouden én minder lang verkouden. Suppletie helpt ongetrainde mannen ook om regelmatiger aan sport te doen, want ze hebben sneller zin in sport en ze worden minder snel vermoeid tijdens een fysieke inspanning.

Groene zones in woonwijken voorspellen een lagere kans op depressie bij de bewoners. Dat blijkt uit bijna 2500 ondervragingen bij inwoners van de Amerikaanse staat Wisconsin. Voor elke 25%-toename in groene ruimte, daalt de gemiddelde depressiescore gestaag met 1 - 1,4 punten. Ook de kans op stress en angst neemt af.

Boehringer Ingelheim, de producent van dabigatran, zou belangrijke informatie achtergehouden hebben die een veiliger gebruik van het medicament beter had kunnen waarborgen. Dabigatran is een antistollingsmiddel dat gegeven wordt aan patiënten met hartritmeproblemen. Dabigatran zou goedgekeurd zijn als een antistollingsmiddel waarbij monitoring van plasmaniveaus niet meer nodig was. Echter zijn er in 2011 542 patiëntdoden geassocieerd met dabigatran, vergeleken met 72 patiënten geassocieerd met gebruik van warfarine. In dezelfde periode waren er 2367 meldingen van bloeding door dabigatran.

Gezonde darmen voor een gezonde huid? Volgens een Frans-Zwitserse studie helpen probiotica huidklachten te verminderen die onder de noemer van 'gevoelige huid' vallen. Mensen met een gevoelige huid krijgen jeuk en brandende pijn wanneer ze in contact komen met een fysische of chemische prikkel. Mogelijk gaat het om een of andere vorm van dermatitis, psoriasis, rosacea en urticaria. Vaak ligt een gebrekkige barrièrefunctie aan de basis van de problemen. Te veel vreemde stoffen dringen dan door in de huid die mogelijk irriterend zijn.

Silicium speelt een nog onbekende rol in de immuniteit. Silicium in nutritionele hoeveelheden stimuleert de groei van lymfocyten, maar remt de groei van lymfoblasten. Ratten met een siliciumtekort hebben een andere immuun- en ontstekingsrespons. Dit tekort beïnvloedt niet de acute ontstekingsrespons, maar wel chronische ontstekingen.

Trefwoorden

Ontstekingen bepalen het vitamine B-niveau in het bloed, dat hebben Noorse en Nederlandse onderzoekers vastgesteld in een bevolkingsstudie rond B-vitaminen. Patiënten met een hoge ontstekingswaarde (CRP, WBC, neopterine en KTR) hebben steevast minder vitamine B6 en meer afbraakproducten van B6 in het bloed. Ontstekingen lijken dus vitamine B6 te verbruiken ten koste van andere essentiële lichaamsprocessen.

Steeds meer onderzoeken merken een verband op tussen vitamine D-tekort en het optreden van spierpijn bij (hart)patiënten die statines nemen. Een analyse bij 1160 patiënten telde spierklachten bij 32 % van de patiënten met een te laag vitamine D-niveau (< 10 ng/ml), vergeleken met 14,6 % bij patiënten met een niveau hoger dan 30 ng/ml.