maart 2014

Als het darmmicrobioom (darmflora) de brug vormt tussen voedsel en voedingsstoffen, dan zijn we die brug grondig aan het ondermijnen. Uw voedingspatroon heeft invloed op de verzameling van bacteriën (microbioom) die in de darmen leven. Veranderingen in het microbioom kan de epidemie van chronische ziekten die we vandaag meemaken, gedeeltelijk verklaren.

Sinds 1989 zijn er al 14 gecontroleerde studies met carnitine gedaan op depressie of stemmingsstoornissen. Veruit meeste daarvan hadden positieve resultaten, dat schrijven verschillende onderzoekers uit de VS en Zuid-Korea in de Journal of psychiatric research. Ze vatten er de resultaten van in-vivo- en in-vitro-onderzoek samen.

Trefwoorden

Elektroacupunctuur helpt vrouwen met overgewicht sneller hun kilo's kwijt te geraken. Vrouwen die gedurende vier niet-opeenvolgende dagen de behandeling ondergingen, hadden gemiddeld 3,73 % van hun gewicht verloren. Bij diegenen die een nepbehandeling volgden was dat percentage slechts 0,70.

Suppletie van niacine verbetert de werking van het endotheel als het aankomt op verwijding van bloedvaten (gemeten via FMD ter hoogte van de armen). Niacine doet dat gemiddeld dubbel zo goed als statines. Dat blijkt uit een meta-analyse van 7 studies op bijna 500 personen, die gedaan werd door artsen van de Mashhad Universiteit te Iran. Het effect is klein, maar significant en klinisch relevant.

Een meta-analyse van negen studies op een totaal van 500 studiedeelnemers bevestigt dat Bacopa monnieri geheugen verbetert, de aandacht en de reactiesnelheid verhoogt. Dat maakt van bacopa een goede kandidaat om de opmars van dementie te stuiten. Voor ADHD-patiënten kan het ook nuttig zijn.

Wanneer mannen en vrouwen op middelbare leeftijd gezonde keuzes maken, dan hebben ze op latere leeftijd 90 % minder kans op dementie. De 14-jarige studie die dit resultaat vond bij inwoners uit Finland, was de eerste om de relatie tussen dementie en leefstijl vast te stellen. Voordien hebben wetenschappers zich beperkt tot onderzoek van één voedingsstof of voedingsmiddel.

Trefwoorden

Kinderen met cystische fibrose (CF, taaislijmziekte) hebben een andere darmmicrobiota dan gezonde kinderen. Ze hebben een kleiner soortenaantal aan bacteriën en andere, minder interessante bacteriesoorten zijn dominant. Hoe armer de soortenrijkdom, hoe groter de kans op woekeringen van ongunstige bacteriën en het optreden van ontstekingen. CF-patiënten moeten vaak antibiotica nemen, die verergeren het probleem van bacteriële woekeringen.

Vitamine D kan een aantal symptomen van fibromyalgie verlichten. Al na zeven dagen suppletie zagen Oostenrijkse artsen een opmerkelijke vermindering van de pijnscores. Daling van vermoeidheid werd bereikt na 13 weken. Op dat moment maten de artsen ook de hoogste waarden van calcifediol [25(OH)D] in het bloed.

Een zinksupplement vermindert depressieve symptomen bij zwaarlijvige mensen. De Iraanse artsen die deze studie bij 50 deelnemers uitvoerden, kwamen bovendien tot bijkomende bevindingen die de relatie tussen zink en depressie bevestigen.

Een landbouwer die pesticiden sproeit op gewassen, verspreidt niet een enkelvoudige actieve stof in het milieu, maar een brouwsel van verschillende stoffen. Pesticiden bevatten hulpstoffen die de actieve stof efficiënter doen werken. Onderzoek rond veiligheid betreft altijd de actieve stof, maar nooit de hulpstoffen.

Trefwoorden

Patiënten die zich laten opereren voor een geknelde zenuw in de polsen, genezen sneller wanneer ze een aantal supplementen nemen: alfaliponzuur, B-complex en curcumine. Dat toont een Italiaanse studie bij liefst 180 patiënten met het carpaletunnelsyndroom. Een derde van de deelnemers evalueerde het effect van de supplementen als 'uitstekend', op basis van subjectieve ervaringen.

Het mediterraan dieet verlaagt significant de LDL-cholesterol bij diabetespatiënten en bij gezonde mensen met een te hoge cholesterol. Die cholesterolverlaging wordt behoorlijk versterkt wanneer de patiënten ook rodegistrijst gebruiken. Dat zijn de bevindingen van een Italiaanse studie met 170 deelnemers die allen statine-intolerant waren.

Zowel krachttraining als tai chi geven verbetering van symptomen van de ziekte van Parkinson. Maar wat even belangrijk is: patiënten ervaren dit ook zo. Meer dan beoefenaars van krachttraining ondervinden beoefenaars van tai chi de gunstige effecten aan den lijve. Dit is een interessante bevinding, aansluitend op de eigenlijke effecten van tai chi: verbetering van zelfvertrouwen, evenwicht, beweging, slaapkwaliteit en lichaamsfunctie.

Vermoeidheid, het meest frequente probleem waar kankerpatiënten tijdens hun behandeling mee te maken krijgen, kan geremedieerd worden met vitamine C, intraveneus toegediend (i.v.). Vitamine C is nog steeds een controversiële behandeling bij kanker, maar de diverse heilzame effecten van vitamine C worden onderbouwd door genetische onderzoek.

Negentig procent van alle medicatie op voorschrift wordt door een huisarts verstrekt. Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT's) worden zelden in de huisartsenpraktijk onderzocht. Integendeel, de studies die wel in de huisartsenpraktijk georganiseerd worden, zijn afkomstig van farmaceutische bedrijven en zijn klinisch weinig relevant. Dat heeft Noors onderzoek aan het licht gebracht.

Trefwoorden

Yoga-oefeningen hebben opmerkelijke fysiologische effecten bij mannen en vrouwen die tekenen van prediabetes vertonen. Ze verlagen de oxidatieve stress en de nuchtere suikerspiegel in het bloed. Ook bloeddruk en overgewicht worden teruggebracht.

Trefwoorden

Onderzoekers uit Sri Lanka en Californië hebben een stevig dossier samengesteld waarin ze de relatie tussen het gebruik van glyfosaat (Roundup) en een onbekende nierziekte aan de kaak stellen. Hun verhaal toont eens te meer aan in hoeverre de effecten van het massale gebruik van chemicaliën in de landbouw onderschat worden. Al te gemakkelijk wordt de veiligheid van die chemicaliën voor waar aangenomen, zonder voorafgaand kritisch onderzoek.

Trefwoorden

In lage dosis bevordert vitamine B1 de groei van kankercellen, maar hoge dosissen remmen de groei. Onderzoekers van de universiteit van Georgia (VS) hebben ontdekt dat het gedrag van vitamine B1 op dat van dichlooracetaat lijkt. Beide stoffen zouden de activiteit van pyruvaatdehydrogenase herstellen, een enzym dat afhankelijk is van vitamine B1. Beide verlagen het glucoseverbruik en de lactaatproductie.

Trefwoorden

Tegen de ziekte van Peyronie bestaat een natuurlijke therapie: vitamine E (tweemaal 300
mg per dag), extract van bosbessen en propolis. Peyronie is een aandoening waarbij in de penis plaques gevormd worden, die het gevolg zijn van ontstekingsprocessen. De penis kan daardoor misvormd worden.

Het onderzoek rond vitamine E werd decennialang overheerst door alfatocoferol, bovendien in synthetische vorm toegediend. Alle aandacht gaat nu naar 'alternatieve' vormen van vitamine E, met als koploper gammatocoferol. Onderzoekers uit diverse centra uit de VS publiceerden twee studies over deze veelbelovende variant van vitamine E.