januari 2022

Een receptor die geactiveerd wordt door stoffen gevormd uit omega-3-vetzuren speelt een vitale rol bij het verminderen van atherosclerose, zo blijkt uit een nieuwe studie van Karolinska Institutet in Zweden. Deze ontdekking maakt de weg vrij naar nieuwe strategieën voor de behandeling en preventie van hart- en vaatziekten met ondersteuning van omega-3-vetzuren.

Blootstelling aan gifstoffen in de lucht heeft niet alleen gezondheidsgevolgen wanneer de normen voor 'aanvaardbare' uitstoot worden overschreden. In een omvangrijk en langdurend Europees onderzoek is nu vastgesteld dat een lage blootstelling evengoed de gezondheid schaadt en geassocieerd is met een hogere sterfte. Daarbij kan worden uitgegaan van de Amerikaanse en Europese normen of die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Trefwoorden

Cognitieve achteruitgang en dementie kunnen worden afgeremd door suppletie van B-vitaminen. Dat suggereren de uitkomsten van een review en meta-analyse. Daarbij speelt folaat de belangrijkste rol en kan tevens het niveau homocysteïne, risicofactor voor dementie, worden verlaagd. Interventies kunnen het beste plaatsvinden in het beginstadium van cognitieve achteruitgang en van lange duur zijn.

Natrium-oligomannaat kan de cognitie van mannen en vrouwen in de beginfase van de ziekte van Alzheimer verbeteren. Dat hebben Chinese onderzoekers bewezen in een fase 3-studie waaraan 800 patiënten met matige alzheimersymptomen deelnamen.1 Natrium-oligomanaat is een mengsel van oligosacchariden bekomen door chemische modificatie van een extract van een bruine alg, Ecklonia kurome.2

De ervaring van patiënten dat klachten lang na genezing van corona kunnen blijven bestaan, is onder meer gedocumenteerd in enkele meta-analyses die het afgelopen half jaar verschenen. Over de oorzaken van dit post-COVID-syndroom (PCS) of korter 'long COVID' tast men nog grotendeels in het duister, laat staan dat er een passend medisch antwoord is. Fysiotherapie en ergotherapie worden toegepast. In Nederland is een onderzoek in aantocht naar de mogelijke toepassing van het afweerversterkende lactoferrine.

Trefwoorden

Wanneer we bij medicatie alleen afgaan op de veiligheid, zijn patiënten beter af met de Chinese geneeskunde dan met de westerse. Dat blijkt althans uit een onderzoek over 2010 en 2011 dat onlangs werd gepubliceerd in het Chinese Journal of Integrative Medicine.

Trefwoorden

Kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn gebaat bij voldoende vitamine D om risicofactoren voor hart- en vaatziekten al vroeg in het leven terug te dringen. Dat blijkt uit een dubbelblinde RCT, waarin de ruim zeshonderd deelnemende kinderen uiteenlopende doses van de vitamine innamen. Met name de verschillende cholesterolwaarden worden er gunstig door beïnvloed.

De kans voor patiënten met taaislijmziekte om diabetes te ontwikkelen, hangt samen met hun niveau vitamine D. Dat laat een retrospectieve cohortstudie zien. Veel patiënten met deze ziekte worden getroffen door wat cystic fibrosis related diabetes (CFRD) wordt genoemd. Handhaving van een afdoende serumniveau vitamine D lijkt dit risico echter te beperken.

Uit een grootschalige klinische studie blijkt dat het nemen van 1 gram visolie per dag het risico op depressie eerder verhoogt dan verlaagt. De bevindingen zijn wat onverwacht, omdat het gebruik van omega-3 in brede kringen aangemoedigd wordt als het gaat om bestrijding van depressie. Aan deze studie namen vijftigplussers deel die geen klinische symptomen van depressie hadden.

Trefwoorden

Het kauwproces verhoogt de darmmotiliteit en het energieverbruik. Dit leidt tot een verhoogde warmteontwikkeling in het lichaam na voedselinname. Japanse onderzoekers ontrafelden het werkingsmechanisme.

Suppletie met probiotica vermindert misselijkheid, braken en constipatie bij zwangere vrouwen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de University of California gevestigd in Davis. Probiotica verbeterden ook de levenskwaliteit en drongen een aantal potentiële risicofactoren voor zwangerschapsmisselijkheid terug.

Moeders die borstvoeding geven, hebben mogelijk een lager risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen, beroertes of overlijden door hart- en vaatziekten in vergelijking met moeders die geen borstvoeding geven, zo blijkt uit een recente review.

Het houden van siësta heeft een ambivalente relatie met de kans op het metabool syndroom: het neemt grafisch de vorm aan van een J-curve. De studie die dit uitwijst, is gehouden in Spanje waar ‒ evenals in andere Zuid-Europese landen ‒ de gewoonte bestaat van een middagslaapje na de lunch. Overdrachtelijk zijn de conclusies ook voor niet-siësta-landen relevant: het middagdutje heeft een wijde verspreiding gevonden.

Door slechts 10% van de calorieën (10 en%) die je binnenkrijgt uit vleeswaren en rundvlees te vervangen door een mix van groenten, noten en fruit verklein je je ecologische voetafdruk met een derde. Bovendien voegt elke portie bijna een uur toe aan je leven.

Trefwoorden

Deze studie bevestigt dat de geboorte via een keizersnede geassocieerd is met een gecompromitteerde darmmicrobioom-ontwikkeling. Aanvullend ontdekten de onderzoekers dat de keizersnede op zichzelf en niet de timing van toediening van antibiotica het ongunstige effect op de ontwikkeling van het microbioom van de baby bewerkstelligt.