november 2023

Calorierestrictie noch calorierestrictie met lichaamsbeweging heeft een beduidend effect op het plasmaniveau van TMAO bij obese vrouwen. Behalve dan bij vrouwen met een hoge TMAO-waarde aan het begin van de studie. TMAO is een metabool product van choline of carnitine, en staat geboekstaafd als een cardiovasculaire risicomarker.

Ondanks veelbelovende resultaten van voorafgaande studies kon een klinische studie waaraan 400 patiënten zouden deelnemen, geen effect van fosfatidylcholine bij patiënten met colitis ulcerosa aantonen. Na twaalf weken hadden Duitse en Oostenrijkse onderzoekers de ambitieuze fase 3-studie voortijdig stopgezet.

Trefwoorden

In de wereld van gewichtsverliesonderzoek speelt metabole adaptatie, een fenomeen waarbij de energie-uitgave tijdens gewichtsverlies meer dan verwacht afneemt, een belangrijke rol. Metabole adaptatie lijkt het tempo van gewichtsverlies te vertragen. Tegelijkertijd wordt gewichtsvermindering vaak vergezeld door een verhoogde eetlust, met verhoogde niveaus van het hongerhormoon ghreline. Noorse onderzoekers hebben nu door middel van een longitudinaal onderzoek bekeken of metabole aanpassing tijdens het afvallen en veranderingen in eetlust met elkaar gerelateerd zijn.

Twee keer 3 gram L-citrulline per dag verlaagt de bloeddruk niet bij zwangere vrouwen met een chronisch te hoge bloeddruk. Dat blijkt uit een Britse haalbaarheidsstudie met een beperkt aantal deelneemsters. De farmacologie van citrulline moet eerst beter bestudeerd worden, voordat we tot grootschaliger onderzoek overgaan, besluiten ze.

Volgens een klinische studie met 140 tinnituslijders haalt vitamine B12-suppletie bij hen niets uit. Deelnemers namen gedurende een maand placebo of 500 mcg vitamine B12. Ook metingen op maand 3 lieten geen beterschap zien.

Trefwoorden

Suppletie van acetyl-L-carnitine bij amyotrofe laterale sclerose-patiënten verlaagt markers voor oxidatieve stress en biedt ondersteuning via de regeling van belangrijke antioxidantenzymen. Dat bewezen Italiaanse onderzoekers bij 32 patiënten met de progressieve spier-zenuwziekte amyotrofische laterale sclerose of ALS. De onderzoekers gingen daarbij ook de rol van oxidatieve stress na bij deze ziekte.

Vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap verkleint de kans op astma bij kinderen. Dit stellen onderzoekers in een recente publicatie in het Journal of Allergy and Clinical Immunology. Deze publicatie gaf een overzicht van de resultaten van 'the Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial' (VDAART) gedurende een periode van 15 jaar.

Onderzoekers in Spanje hebben een verband gevonden tussen vitamine B12-niveaus en ontstekingsmarkers. Hun bevindingen werden recent gepubliceerd in het Journal of the Science of Food and Agriculture.

Darmmicroben zijn afhankelijk van voedingsstoffen die zij zelf produceren en met elkaar uitwisselen. Deze interacties lijken verstoord te raken bij patiënten met specifieke ziekten, zoals de ziekte van Crohn en darmkanker, zo blijkt uit recent onderzoek. Wellicht geeft deze ontdekking in de toekomst richting aan de behandeling van verschillende ziekten.

Trefwoorden

Wonen in een stedelijke omgeving lijkt een nadelige invloed te hebben op de ontwikkeling van de microbiota van zuigelingen. Hierdoor zijn ze mogelijk gevoeliger voor infectieziekten. Moeders uit een stedelijke omgeving hebben vaker overgewicht en een andere samenstelling van de darmmicrobiota dan moeders uit een landelijke omgeving, zo blijkt uit een recente studie.

Cholecystectomie (galblaasverwijdering), een standaardbehandeling voor aandoeningen zoals galstenen, blijkt niet alleen de galblaas te beïnvloeden, maar ook een diepgaande invloed te hebben op de darmmicrobiota en metabolische kenmerken. Zo blijkt uit een dwarsdoorsnede onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients.

Een onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Nutrition heeft inzichten opgeleverd met betrekking tot de relatie tussen de inname van fructose en de lengte van telomeren. Telomeren spelen een belangrijke rol bij het behouden van de structurele integriteit van ons genoom, maar hun lengte neemt progressief af met de leeftijd. Deze verkorting wordt geassocieerd met leeftijdsgebonden ziekten, zoals hartziekten en osteoporose.

Trefwoorden

Finse wetenschappers publiceerden in het European Journal of Clinical Nutrition over de relatie tussen de inname van specifieke voedingsvetten en de concentraties van testosteron, een essentieel hormoon voor de gezondheid van mannen.

Trefwoorden

Wetenschappers van de University of Adelaide (Australië) hebben onderzoek verricht naar de impact van tijdsbeperkt eten (TRE), een vorm van intermitterend vasten, op ontsteking en obesitas. De onderliggende pathogenese van met obesitas geassocieerde comorbiditeiten is nauw verbonden met lokale en systemische ontsteking, die deels kan voortkomen uit ontsteking van het vetweefsel. Intermitterend vasten kan deze ontsteking mogelijk verminderen. Zij publideerden hun bevindingen in het tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition.

Een 'theorie-gebaseerde' internetinterventie kan 'arme kinderen' meer groente en fruit doen eten en hen meer doen bewegen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De interventie verhoogt ook de zelfredzaamheid van de ouders.

De combinatie van meervoudig onverzadigde vetzuren met lange keten en luteïne/zeaxanthine verbetert het geheugen van ouderen wanneer ze in een cognitieve neergang zitten, zonder dat ze dementie hebben. Dat hebben Japanse onderzoekers aangetoond door de resultaten van twee klinische studies te combineren. Beide voedingscomponenten lijken verantwoordelijk te zijn voor de uitkomst.

Een recente studie heeft aangetoond dat de combinatie van Astragalus membranaceus en Salvia miltiorrhiza (Chinese salie) een effectieve behandeling kan zijn voor diabetische nierziekte. De werking vindt mogelijk plaats via beïnvloeding van de darm-nier-as.

Vergeleken met ginkgo-extract heeft de combinatie met sint-janskruid geen bijkomend effect om de problemen van tinnitus te verminderen. Dat blijkt uit een Zuid-Koreaanse studie met 46 deelnemers.

Een team van wetenschappers volgt de leefstijl van eerstejaarsstudenten aan de Wageningen Universiteit tien jaar lang op de voet. De focus ligt op het observeren van de mentale en fysieke gezondheid van deze studenten en de relatie met hun voedings- en leefgewoonten.

Trefwoorden

Van psilocybine is weer een antidepressieve werking bevestigd in een gecontroleerde studie met 100 deelnemers. Psilocybine is de hallucinogene stof uit paddo's. De resultaten van de fase 2-studie verschenen in het JAMA.

Nationale gezondheidsinstanties beschouwen eieren niet langer als een risicofactor voor hypercholesterolemie en hart- en vaatziekten. Een recente review definieert eieren als een voedzaam levensmiddel met brede gezondheidsvoordelen. Gezondheidsprofessionals kunnen regelmatige consumptie van eieren gerust opnemen in hun adviezen.

In de praktijk wordt regelmatig vitamine C aanbevolen om de opname van ijzer na het nemen van een ijzersupplement te verhogen. Volgens Indiase onderzoekers is het onduidelijk of die praktijk zinvol is. Ze deden die conclusie op basis van een meta-analyse met vier studies.

Onderzoek door wetenschappers van de Universiteit Maastricht heeft inzicht gegeven in de ontwikkeling van inflammatoire longaandoeningen bij kinderen en de mogelijke relatie met de inname van vetzuren door zwangere vrouwen. De vetzuurstatus van de moeder tijdens de zwangerschap is significant geassocieerd met ontstekingsmarkers en longaandoeningen bij het kind op 7-jarige leeftijd.

In een recente meta-studie is voor het eerst aangetoond dat het microbioom van fruit en groenten gunstig is voor de diversiteit van de darmmicrobiota bij mensen. De hoeveelheid bacteriën van groenten en fruit in de darm is afhankelijk van de frequentie en verscheidenheid van de gegeten planten.

Een combinatie van orale en topicale vitamine A-suppletie is effectiever tegen huidveroudering dan topicale toepassing alleen. Huidveroudering is een complex proces, beïnvloed door zowel intrinsieke (chronologische veroudering) als extrinsieke factoren (foto-veroudering). Intrinsieke veroudering is onvermijdelijk en wordt veroorzaakt door fysiologische veranderingen in de loop van de tijd. Foto-veroudering, daarentegen, ontstaat door langdurige blootstelling aan uv-stralen en kan ernstige huidproblemen veroorzaken.

Trefwoorden

De frequentie, duur en ernst van bovenste luchtweginfecties (URTIs) kunnen significant verminderd worden door het gebruik van palmitoylethanolamide (PEA). Dit blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Queensland, Australië.

Trefwoorden

Onderzoekers hebben een nieuwe technologie ontdekt om de niveaus van omega-3-vetzuren in het bloed eenvoudig te monitoren. Dit is veelbelovend voor onderzoekers en behandelaars.

Trefwoorden

Cotinine, de belangrijkste metaboliet van nicotine, kan worden gebruikt als een marker voor actief roken en als een indicator van blootstelling aan passief roken. In een studie zijn gegevens gebruikt van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-2010 en 2017-2018 om de associatie tussen de inname van flavonoïden in de voeding en de niveaus van serum cotinine bij volwassenen te beoordelen.

Trefwoorden