september 2021

Dagelijkse suppletie met 500 mg vitamine C verbetert de concentratie, werkmotivatie en reactiesnelheid bij jonge volwassenen, blijkt uit een Zuid-Koreaans onderzoek.

Trefwoorden

Een vitamine D-deficiëntie vormt een groot risico voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Dat blijkt uit een meta-analyse, waarin studies tot april 2020 zijn meegenomen. Onder meer de infectiegevoeligheid door afweerremmende medicijnen te gebruiken, neemt erdoor toe. Een tekort aan vitamine D leidt tot een hoger sterfterisico.

‘Consuming a modest amount of unprocessed meat as part of a healthy dietary pattern is unlikely to be harmful,’ aldus een van de auteurs van een studie1 naar de relatie tussen vlees en hart- en vaatziekten c.q. sterfte. Ook voor wit vlees werd geen schade vastgesteld. Bewerkt vlees toonde echter een overduidelijke associatie met verhoogde gezondheidsrisico’s. Volgens een ander onderzoek2 hoort daar ook dementie bij.

Wetenschappers hebben potentieel nieuwe risicofactoren geïdentificeerd uit gegevens van de vermaarde Framingham Heart Study. Het gaat om de vetzuursamenstelling van de membranen van rode bloedcellen, meer precies drie specifieke vetzuren en de omega-3-index. De vetzuursamenstelling lijkt sterftekans minstens even goed te voorspellen als de klassieke risicofactoren: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, bloeddrukbehandeling, bloeddruk, roken en diabetes.

Nederlandse wetenschappers onderzochten de leefstijlgerelateerde veranderingen tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie onder een representatieve steekproef van de volwassen bevolking. Zij stelden vast dat de coronacrisis bij een deel van de bevolking heeft geleid tot een gezondere leefstijl. Bij een kleiner deel leidde dit echter tot een ongezondere leefstijl.

Dagelijkse consumptie van cranberrysap draagt bij aan het terugdringen van de helicobacter bacterie. Dat wordt aangetoond in een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT onder meer dan 500 geïnfecteerde personen. De studie vond plaats in een Chinese regio met een hoge prevalentie van de bacterie en van daarmee geassocieerde ziekteverschijnselen als maagpijn, maagslijmvliesontsteking, maagzweer of maagkanker.

Het eten van een lagere hoeveelheid eiwit bij het ontbijt is effectiever om de spiermassa te vergroten dan het eten van een hogere hoeveelheid eiwit tijdens het avondeten. Dat is de conclusie van een studie die onlangs gepubliceerd werd in Cell Reports.

Een vergelijking tussen twee groepen patiënten laat zien dat kurkuma een effectief middel is om klachten door knieartrose te verminderen. Aan de hand van de Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) stelden Indiase wetenschappers vast dat de specerij niet onderdoet voor paracetamol en zelfs beter scoort bij het verlagen van ontstekingsmarkers.

Trefwoorden

In een review, onlangs gepubliceerd in het vakblad Nutrients, wordt de rol van vitamine K2 verdedigd bij de preventie van de ziekte van Alzheimer. De auteurs bekeken een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal en concluderen dat vitamine K2 de progressie van alzheimer kan vertragen en bijdraagt aan de preventie ervan.

Trefwoorden

Tegen gastritis of maagslijmvliesontsteking kunnen bètaglucanen worden ingezet. Dat concluderen Poolse wetenschappers uit een gerandomiseerde, dubbelblinde studie onder patiënten die vanwege hun maagklachten een onderzoek zouden ondergaan van slokdarm, maag en twaalfvingerige darm (oesofagogastroduodenoscopie). Bètaglucanen komen onder andere voor in bepaalde paddenstoelen en zeewieren, in gerst, gist en haver. In deze studie was havermout de bron.