maart 2019

Ernstige en langdurige vermoeidheid is een veel voorkomend symptoom van multiple sclerose (MS), maar wellicht kan cacao met een hoge dosis flavonoïden deze klacht verlichten. In een kleine, double-blind placebogecontroleerde studie werden cacaodranken met veel of weinig flavonoïden vergeleken. De deelnemende patiënten leden aan relapsing remitting MS (RRMS), de meest voorkomende vorm van multiple sclerose waarbij periodes van aanvallen en herstel elkaar afwisselen.

Een plantaardige voeding ondersteunt de  productie van gunstige darmhormonen, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients.Deze darmhormonen zijn  verantwoordelijk voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel, het verzadigingsgevoel en het lichaamsgewicht.

Suppletie met alfaliponzuur kan risicofactoren voor hart- en vaatziekten terugdringen. Dat is de conclusie van een Italiaans onderzoek dat werd verricht onder kinderen en adolescenten tussen acht en zestien jaar. De studie moest specifiek antwoord geven op de vraag of het supplement van nut kan zijn in geval van overgewicht op jonge leeftijd. Door tekenen van cardiovasculaire schade te meten, kunnen de risico’s voor later vroegtijdig worden gesignaleerd.

Toevoeging van vitamine B6 aan magnesium heeft een bijkomend stressverlagend effect bij gezonde doch gestresseerde volwassenen. In een klinische studie met 264 deelnemers verminderde zowel magnesium als magnesium plus vitamine B6 de stressscore (DASS-42) met 42-45%. Vitamine B6 leek stress sterker te minderen enkel bij deelnemers met de meeste stress, voor de hele deelnemersgroep was het effect niet significant. Alle deelnemers hadden enigermate te kampen met stress en ze hadden magnesiumtekort volgens meting van de magnesiumstatus in rode bloedcellen.

Lithium werkt beter bij bipolaire patiënten met een minder ontregeld slaap-waakritme. Dat is de conclusie van Amerikaans-Canadees onderzoek bij bijna 200 patiënten met bipolaire stoornis, waarbij ze zowel het circadiaan ritme op cellulair niveau als het chronotype bepaalden. De onderzoekers hopen dat factoren die het circadiaan ritme corrigeren ook de respons op lithiumtherapie zullen verhogen.

Kinderen die allergisch reageren op pinda’s of pindahoudende producten, ervaren onaangename en in sommige gevallen ernstige tot levensbedreigende gevolgen. Volgens recent onderzoek kan immuuntherapie via de huid daartegen worden ingezet, om zo de gevoeligheid voor het allergeen te verminderen. De vraag blijft echter of dit wetenschappelijk vastgestelde effect ook klinisch relevant is.

Voor zink is mogelijk wel, voor vitamine D geen rol weggelegd bij de bestrijding van de symptomen van cystic fibrosis. Dat valt af te leiden uit een tweetal onderzoeken naar hun mogelijke inzetbaarheid bij deze vrij zeldzame aandoening. Cystic fibrosis is een erfelijk bepaalde ziekte, die tot op heden niet te genezen is en een gemiddelde levensverwachting kent van rond de veertig jaar.

Trefwoorden

Het is waarschijnlijk het vaakst aanbevolen voedingspatroon: het mediterrane dieet. Dat het gezond is, hangt volgens recent onderzoek mede samen met de afremming van de beschadiging van ons DNA. Er zijn nog te weinig kwalitatief goede studies beschikbaar, maar voldoende om te concluderen dat er wel een verband is. En dat is goed voor de levenskwaliteit en de levensduur.

Multivitamineproducten bestemd voor kinderen bevatten meestal minder dan 400 I.E. vitamine D, de hoeveelheid die vandaag de dag aanbevolen wordt voor kinderen van 1 tot 4. Brits onderzoek gepubliceerd in de Archives of disease in childhood vond slechts in een derde van multivitamineproducten die via Britse supermarkten of drogisten verkocht worden, genoeg vitamine D zit. Sommige producten leverden pas genoeg vitamine D als het aanbevolen aantal tabletten dat op het etiket staat, geslikt werd.

Trefwoorden

Bijna elke Nederlander (negen op tien) zal ooit te maken krijgen met een niet-overdraagbare ziekte, en drie op tien Nederlanders zal meerdere niet-overdraagbare ziekten krijgen tijdens zijn leven. Dat tonen gegevens ons afkomstig van de Rotterdam Study, een cohortonderzoek dat in 1990 opgestart werd en die ondertussen 15.000 deelnemers telt. Drie leefstijlfactoren kunnen de eerste diagnose van een niet-overdraagbare ziekte uitstellen: bij niet-rokers met een gezonde bloeddruk en normaal lichaamsgewicht duurt het gemiddeld negen jaar langer voordat ze hun eerste diagnose krijgen dan bij rokers met hoge bloeddruk en overgewicht.

Onderzoekers uit Dublin zijn erin geslaagd de vitamine D-status af te leiden uit menselijk hoofdhaar. Dat is een kleine doorbraak in het onderzoek rond vitamine D-tekort, want tot nu toe was de bepaling van de vitamine D-status veeleer een momentopname. In de zomer kan de vitamine D-status dan wel oké zijn, het sluit ernstige tekorten in de winter niet uit. Omdat hoofdhaar 1 cm per maand groeit, kan een haar die lang genoeg is de vitamine D-status van meerdere maanden weergeven.

Heeft het zin dat ouderen die hun spieren al trainen door lichamelijk zeer actief te zijn, extra eiwit suppleren bovenop hun gebruikelijke eiwitinname? Ja, antwoorden Nederlandse onderzoekers na een vergelijkend onderzoek onder sportieve ouderen rond de zeventig. Het kan bijdragen aan het behoud van spiermassa en de leeftijdsgebonden afbraak ervan vertragen.

Trefwoorden

Fastfood anno 2016 is een stuk ongezonder dan dertig jaar geleden. Porties van maaltijden, bijgerechten en desserts zijn groter en bevatten meer zout en calorieën. Tijdelijke 'nieuwe' menu's die al die jaren aangeboden werden, zijn doorgaans ook ongezonder dan de vaste menu's. Dit ondanks een verdubbeling in variëteit aan maaltijden – inclusief minder ongezonde opties – die de consument in 2016 kan krijgen.

Onderzoekers ontdekten dat het nemen van een zwangerschapsmulti door moeders met een genetisch verhoogd risico op het krijgen van een kind met een autisme spectrum stoornis (ASD), kan bijdragen aan het verlagen van de kans op ASD met ruim 50%. Voorwaarde is wel dat de moeder het voedingssupplement al rondom de conceptie inneemt.

Wandelen lukt beter bij volwassenen met artrose aan de knie die vier maanden lang 40 g gevriesdroogde blauwe bessen hebben genomen. Ze hebben minder pijn, zijn minder stijf en hebben het minder lastig bij de uitvoering van hun dagelijkse taken. Die resultaten namen onderzoekers van de Texas Woman's University waar bij 63 mannen en vrouwen met knieartrose. Echter waren de verschillen met de controlegroep statistisch gezien niet significant.

In Nederland wordt zwangere vrouwen niet geadviseerd om vitamine B12 te suppleren. De bewijzen hebben zich echter opgestapeld dat deze vitamine helpt om defecten te voorkomen aan de neurale buis, waaruit het ruggenmerg en de hersenen van het ongeboren kind ontstaan. Het bekendste voorbeeld van een dergelijk defect is spina bifida (‘open ruggetje’). Ter preventie wordt alleen foliumzuur aanbevolen, maar dat blijkt niet afdoende.

Intraveneuze magnesiumtherapie is een bewezen remedie tegen het rillen van spieren dat na een operatie kan optreden. Dat hebben Japanse onderzoekers vastgesteld in een meta-analyse van 64 studies waarin een totaal van 4303 patiënten betrokken waren. Terwijl rillingen bij 23% van de patiënten optreedt wanneer ze uit hun verdoving gehaald worden, daalt dat percentage naar minder dan 10% dankzij magnesium. De bewijskracht is het sterkst voor intraveneuze toediening, maar ook bij epidurale en intrathecale toediening lijkt magnesium effect te hebben.

Overgewicht is een sterke risicofactor voor ziekte en dan vooral voor hart- en vaatziekten. Een (te) hoge bloeddruk is dat eveneens. Maar ook tussen deze beide risicofactoren is er een verband: overgewicht gaat samen met stijging van de bloeddruk. Hoe zij zich tot elkaar verhouden, is onderwerp van een recente studie onder bijna achtduizend mensen. Er blijkt een positief lineair verband te zijn.

Patiënten met depressieve stoornis hebben een tekort aan acetyl-L-carnitine. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers van diverse instituten waargenomen bij 116 gezonde en depressieve deelnemers. Hoe lager de plasmaniveaus voor acetylcarnitine, hoe sterker de depressieve symptomen. Acetylcarnitine kan dus een belangrijke biomarker worden, die diagnose van het type depressie kan helpen bepalen. De onderzoekers kennen een bijzondere rol toe aan acetylcarnitine: het werkt in de hersenen als een epigenetisch agens. Niet carnitine, maar de acetylgroep zou dan de werkzame stof zijn.

Uit recent onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Stroke, blijkt dat oudere vrouwen die twee of meer kunstmatig gezoete drankjes per dag consumeren, een hoger risico lopen op het krijgen van een beroerte of een hartziekte. Daarnaast zouden ze ook een hoger risico lopen om vroegtijdig te sterven. Dit in vergelijking tot vrouwen die minder light-dranken tot zich nemen.

We verliezen spiermassa als we ouder worden of als we honger lijden, maar de spiercelkern blijft steeds bewaard. Dat wil zeggen dat de informatie om spiermassa terug op te bouwen, nooit verloren gaat. "Use it or loose it", klopt dus niet helemaal, schrijft de Amerikaanse onderzoeker Lawrence Schwartz, die die hypothese verdedigde in Frontiers in Physiology. Het zou belangrijk nieuws zijn voor jong en oud.

Nieuw onderzoek bevestigt de sterke relatie tussen voeding en leerprestaties. Lagereschoolkinderen die een gratis lunch aangeboden krijgen gedurende langere tijd, laten betere schoolresultaten zien, zo blijkt uit grootschalig onderzoek onder Indiase scholen. Kinderen die gedurende een periode van vijf jaar gebruik maakten van een aangeboden lunch scoorden 18% beter op een leestoets en 9% hoger op een rekentoets dan studenten die minder dan een jaar gebruik maakten van deze schoollunch.

Trefwoorden

Biotine hooggedoseerd heeft beperkte waarde om gezichtsvermogenverlies bij patiënten met multiple sclerose tegen te gaan. Zes maanden behandeling verhoogt gezichtsscherpte niet-significant bij ms-patiënten met acute neuritis of met progressieve neuropathie aan de ogen. Echter, wanneer enkel gekeken werd naar patiënten met progressieve oogziekte, dan droeg biotine wel bij tot een beter gezichtsvermogen. De meeste patiënten in deze studie leden aan acute neuritis.

Trefwoorden

Met buikpijn ga je niet voluit kunnen sporten, ondervinden vele atleten. Wetenschappers van de Anglia University, Florida rapporteren dat studiedeelnemers minder buikklachten hebben door een FODMAP-dieet te volgen. FODMAP staat voor fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyol, koolhydraten die overmatig gasvorming in de darmen kunnen veroorzaken. Deelnemers vonden ook dat ze daardoor beter presteerden.

Vergroot een hoge inname van vet via de voeding het risico op dikkedarmkanker? En als dat zo is, verschilt dat effect dan per soort vet? Onderzoekers uit Zuid-Korea publiceerden onlangs de eerste meta-analyse sinds 2011 naar dit controversiële verband. Hun conclusie: dat verband valt niet aan te tonen.

Bij insulineresistentie is sprake van een lage concentratie van intracellulair magnesium, waartegenover een hoger gehalte staat van intracellulair vrij calcium. In een klein, gedetailleerd onderzoek, uitgevoerd onder diabetespatiënten in de Gazastrook, is gekeken naar de mogelijkheid de insulinegevoeligheid te verbeteren door magnesium te suppleren. Aan de hand van een aantal indicatoren werd vastgesteld dat deze suppletie bepaald zin heeft.