oktober 2011

Onlangs heeft het AFSSAPS (Agence Francaise de securite sanitaire des produits de santé) een lijst gepubliceerd met 77 medicijnen die onder zeer strikte controle staan, en nog dit jaar zullen geëvalueerd worden, om eventueel van de markt gehaald worden.

Trefwoorden

Zink is een essentieel sporenelement dat niet alleen vereist is voor zeer diverse fysiologische functies en optimale gezondheid, maar ook voor de genoomstabiliteit.
Enkele voorbeelden:

Trefwoorden

De Nederlandse PIAMA-cohortstudie onderzocht de invloed van micronutriënten astma bij kinderen. Het belangrijkste resultaat van de vergelijking van de miconutriëntenconcentraties in het serum was de omgekeerde relatie tussen magnesiumconcentraties en astmaprevalentie.

De Nederlandse vereniging voor kritisch prikken publiceerde een rapport dat stelt dat de toename kankergevallen mede te wijten is aan het uitroeien van infectieziekten, waardoor we nauwelijks nog koortsperiodes doormaken.

Trefwoorden

Recent werd ook weer onderzoek gedaan naar de ontgiftingscapaciteit van selenium tegen de zware metalen arsenicum en cadmium (natuurlijk of industrieel). Arsenicum is geen al te groot probleem hier, maar vervuilt het grondwater in vele gebieden wereldwijd, zodat de lokale bevolking niet beschikt over veilig drinkwater.

Trefwoorden

Jodiumdeficiëntieziekten (IDD) zijn wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de bevolkingsgezondheid. Ze beginnen lang voor de geboorte en zijn niet alleen oorzaak van spontane abortus en wiegendood, maar vooral van mentale en fysische groeistoornissen, mentale retardatie en cretinisme.

Selenium is een van de belangrijkste sporenelementen voor de menselijke gezondheid. In het menselijke genoom zijn thans 25 genen voor seleniumhoudende proteïnen aangetoond, wat onweerlegbaar het belang van selenium aantoont.

Trefwoorden

Koper blijkt goede antibacteriële eigenschappen te hebben, maar ook inhibitoire effecten opvirussen en gisten. Het blijkt tevens sommige multidrugresistente bacteriesoorten te doden door aantasting van de bacteriële celstructuur, wat leidt tot celdood.