Webartikelen archiefpagina

april 2021

Het darmmicrobioom heeft belangrijke effecten op de menselijke gezondheid. In de huidige studie laten onderzoekers zien dat de samenstelling van de darmmicrobiota in de loop der levensjaren steeds unieker wordt. Deze uniciteit heeft een voorspellende waarde voor gezond verouderen.

april 2021

Positieve gezondheidseffecten van alcohol worden het vaakst geassocieerd met rode wijn, maar studies wijzen uit dat dat evenzeer voor bier geldt. Ook deze drank werkt op een gunstige manier in op de bloedvaten en maakt daarmee mogelijk de kans op hart- en vaatziekten kleiner. Het gaat daarbij natuurlijk wel om gematigd gebruik, zoals ook de laatst verschenen review uit 2021 benadrukt.

april 2021

Een zojuist gepubliceerde review van o.a. hoogleraar immunologie Huub Savelkoul geeft een overzicht van het klinische en experimentele bewijs dat aantoont dat een adequate vitamine D-status tijdens de zwangerschap ontstekingsprocessen zoals allergie kan moduleren. Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende experimentele en observationele studies.

april 2021

Volgens een wereldwijd uitgevoerde studie heeft stikstofdioxide (NO2) een belangrijk aandeel in de uitstoot van luchtvervuilende, gezondheidsschadende stoffen. Er werd een lineair verband gevonden tussen de NO2-concentratie en aandoeningen aan hart en longen, los van de invloed van andere vervuilende stoffen. Stikstofdioxide houdt verband met het sterven aan deze ziekten.

april 2021

Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn enzymen in de lever en darmen die onder andere betrokken zijn bij de afbraak en omzetting van medicijnen. Beïnvloeding van deze enzymen kan daarom de bloedspiegel van medicijnen veranderen wat invloed heeft op de werkzaamheid en toxiciteit. Het bestaan van overgewicht blijkt de activiteit van verschillende CYP-enzymen te kunnen beïnvloeden, waaronder de belangrijke CYP-enzymen CYP3A4 en CYP2C9.

april 2021

Leefstijlgerelateerde risicofactoren voor cardiometabole ongezondheid leveren tevens verreweg de belangrijkste bijdrage aan een ernstig verloop van COVID-19. Kwantitatief onderzoek onder besmette Amerikanen laat zien dat bijna tweederde van de corona-ziekenhuisopnames waren toe te schrijven aan één of meer van vier van deze risicofactoren: overgewicht, hypertensie, diabetes, en hartfalen.

april 2021

In een recente studie ontdekten onderzoekers een verband tussen bepaalde metabolieten in het bloed en waargenomen verzadiging na het nuttigen van voedsel. Deze ontdekking zou kunnen leiden tot gepersonaliseerde voedingsopties die honger en verzadiging helpen beteugelen.

april 2021

Een lage inname van calcium, magnesium of een combinatie van deze mineralen via de voeding houdt verband met het bestaan van migraine bij vrouwen. Bij mannen is daarentegen gevonden dat een hoge calciuminname mogelijk beschermt tegen migraine.

april 2021

Mensen die volledig plantaardig eten, hebben een lagere botdichtheid dan mensen die een gemengde voeding consumeren, zo blijkt uit een recente Duitse studie. De onderzoekers konden in bloed en urine twaalf biomarkers onderscheiden die sterk geassocieerd zijn met botgezondheid.

april 2021

Suppletie van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bij zwangere vrouwen met overgewicht heeft een gunstige invloed op de groei van de baby en kan mogelijk vroeggeboorte voorkomen. De effecten zijn sterker bij vrouwen die een overschot aan omega-6-vetzuren consumeren.

Pagina's