Webartikelen archiefpagina

mei 2022

De menopauze heeft een nadelige invloed op de metabole gezondheid. Een actieve leefstijl heeft hierop een positief effect, zo blijkt uit een Finse studie. Vooral de systolische bloeddruk werd gunstig beïnvloed door bewegen.

mei 2022

"Gezondheid bevorderen in plaats van ziekte behandelen, dat is de weg voorwaarts," schrijven twee Londense artsen in een opiniestuk in het European Heart Journal. Daarvoor is patiënteducatie, empowerment en ondersteuning dringend nodig. Zij zetten hun stelling uiteen met aangeboren hartaandoeningen als casus.

april 2022

Een boswellia-siroop kan de duur van een ziekenhuisverblijf verkorten bij COVID-19-patiënten met middelmatig ernstige symptomen. Dat hebben Iraanse onderzoekers aangetoond in een placebogecontroleerde studie met 74 deelnemers. Ook het profiel van immuuncellen wees op een efficiëntere immuunrespons.

april 2022

De in onderzoek gevonden negatieve associaties tussen consumptie van soja en de kans op hart- en vaatziekten is in een recente meta-analyse1 bevestigd. Daarin zijn alleen RCT’s opgenomen waarin de effecten zijn nagegaan voor de belangrijke risicogroep van diabetici. Verschillende parameters voor deze ziekten verbeterden, andere deden dat niet.

april 2022

Wanneer patiënten met hartfalen de basisregel volgen om hun zoutinname te reduceren, leidt dat niet tot een verminderde kans op cardiovasculaire voorvallen. Dat blijkt uit de Study of Dietary Intervention under 100 mmol in Heart Failure (SODIUM-HF), een internationaal onderzoek in de vorm van een open-label RCT. De uitkomst is opmerkelijk omdat immers meer vocht wordt vastgehouden bij een hogere zoutinname en het hart daardoor extra wordt belast.

april 2022

In een nieuwe studie hebben onderzoekers helder bewijs gevonden dat een Scandinavische voeding de bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte kan verlagen, zelfs zonder gewichtsverlies.

april 2022

De kans op een chronische leverziekte is kleiner bij een hogere seleniumstatus en een daarop afgestemde inname, mits deze beneden de veilige bovengrens blijven. Dat wijst een systematische review en meta-analyse uit van studies die het verband onderzochten met de verschillende vormen van hepatitis, cirrose en kanker van de lever. Voor leververvetting kon deze conclusie niet worden getrokken.

april 2022

Onder de vitaminen zijn het vooral foliumzuur en in mindere mate andere B-vitaminen die het risico op dementie kunnen verlagen. Dat wordt geconcludeerd in een Duits-Spaanse meta-analyse van de rol die vitaminen spelen bij preventie c.q. uitstel van (milde of ernstige) cognitieve achteruitgang. Voor de analyse werden studies gebruikt die de laatste tien jaar zijn verschenen.

april 2022

De linkerventrikel-ejectiefractie (LVEF), het percentage dat de pompkracht van het hart aangeeft, gaat omhoog door toediening van vitamine C. Deze conclusie uit een meta-analyse kan een hoopvol teken zijn voor mensen met hartfalen, bij wie de LVEF tot een gevaarlijk laag niveau kan dalen. Het effect op de pompkracht was ook aanwezig bij mensen zonder hartklachten, maar was sterker voor hartpatiënten.

april 2022

Inname van een gestandaardiseerd citroenverbena-extract gedurende ten minste twee maanden vermindert gevoelens van stress en verbetert de slaapkwaliteit, zo blijkt uit een Spaanse studie.

Pagina's