Webartikelen archiefpagina

september 2023

PEITC, de bioactieve stof uit waterkers, stabiliseert het ziekteverloop bij patiënten met geavanceerde mond- of keelkanker. Dat blijkt uit een Thaise studie met 72 patiënten die gedurende drie maanden bijna dagelijks een gelei namen met of zonder 20 mg PEITC. Verder zagen de onderzoekers een betere tumorrespons, betere levenskwaliteit en hogere serumwaarde voor het cellulair tumorantigeen p53.

augustus 2023

Vrouwen die zich vanaf de twaalfde zwangerschapsweek op mediterrane voeding toeleggen, hebben drie jaar later minder ontregelde glucose, metabool syndroom of overgewicht. Dat blijkt uit de Spaanse San Carlos-studie die bedoeld was om zwangerschapsdiabetes te voorkomen met mediterrane voeding. De studie omvatte drie luiken met een totaal van bijna 2500 deelnemers.

augustus 2023

Onlangs verscheen in de European Journal of Nutrition een nadere analyse van de Nederlandse Nationale Voedselconsumptiepeiling. Hieruit bleek onder andere dat meer dan 50% van de bevolking minder calcium, ijzer, vitamine D en foliumzuur binnenkrijgt dan aanbevolen.

augustus 2023

Oostenrijkse onderzoekers slaagden erin om met een probiotische interventie zeer doeltreffend vermoeidheid, stemming en kwaliteit van leven te verbeteren bij patiënten met chronische vermoeidheid na infectie. Op biochemische parameters lagen de resultaten minder in de lijn van de verwachtingen vanwege te grote individuele verschillen. Aan de pilotstudie namen 70 deelnemers deel.

augustus 2023

In een Italiaanse studie kan een supplement met tien nutriënten bij 15% van een patiëntengroep met het carpaal tunnelsyndroom een chirurgische ingreep voorkomen. Het supplement verlaagde ook de symptoomscore sterker dan de controlegroep, maar dat gold niet voor de functiescore. De pijnscore daalde van 6 naar 4,2 punten. Voor de onderzoekers blijft chirurgie de gouden standaard.

augustus 2023

Citicoline, een supplementvorm van choline, heeft kleine voordelen bij hersenletsel veroorzaakt door een trauma. Ze zorgt voor sneller herstel naar onafhankelijkheid. De dosis en manier van toedienen hebben daarbij geen invloed op die uitkomst. Citicoline had geen effect op sterftekans; er waren geen problemen met bijwerkingen.

augustus 2023

Een hoge dosis ubiquinol vertraagt de aftakeling bij patiënten met multisysteematrofie, een ernstige, degeneratieve en parkinsonachtige zenuwziekte. Dat blijkt uit een Japanse gecontroleerde klinische studie met 140 patiënten die een jaar liep. Zowel patiënten met als zonder een mutatie in het co-enzym Q10-gen hadden baat bij de therapie.

augustus 2023

Amerikaanse onderzoekers hebben het Vaccine Adverse Event Reporting System doorgelicht en een hoger optreden van myocarditis bij adolescenten vastgesteld, enkele dagen nadat ze gevaccineerd werden voor COVID-19. Het gaat om een vermoeden, waarbij de volledige context van de COVID-19-vaccinatie in overweging genomen moet worden, schrijven de onderzoekers.

augustus 2023

Een kwart van Indiase patiënten met diabetes type 2 die metformine nemen, heeft een tekort aan vitamine B12. Bij nog eens 18% werd een borderline-serumniveau gemeten. De oorzaak hiervan wordt aan metformine geweten.

augustus 2023

Ketonsupplementen verhogen ketonen in het bloed en verlagen de glucosepiegel. Op insuline zijn de effecten variabel: bij gezonde niet-atleten verhogen ze de insulinespiegel maar niet bij obese of prediabetische studiedeelnemers. De Chinese en Canadese onderzoekers noemen de klinische implicaties van het glucoseverlagend effect, onafhankelijk van insuline, opmerkelijk.

Pagina's