Webartikelen archiefpagina

april 2011

Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol in het ontstaan van metabool syndroom en diabetes, evenals postprandiale oxidatieve stress (na de maaltijd). Een studie vergeleek de postprandiale oxidatieve stress bij iso-energetische maaltijden met verschillende soorten vetten, al of niet gecombineerd met complexe koolhydraten.

maart 2011

Europa telt 19 miljoen diabeten, dit is 4 % van de totale bevolking. Tegen 2030 zouden dat er 26 miljoen zijn. Preventie is dus zeer belangrijk. Een recente studie toonde aan dat een mediterraan dieet zorgt voor een groter gewichtsverlies, betere glycemische controle en een grotere verlaging van het coronair risico dan een vetarm dieet (zoals het gewoonlijk gepromoot wordt ter preventie van hart- en vaatziekten).

maart 2011

Het belang van antioxidantrijke voeding wordt steeds meer bevestigd in (reguliere) wetenschappelijke studies. Nieuwe onderzoeksresultaten, gepresenteerd op de Endocrine Society's 92nd Annual Meeting (San Diego) tonen aan dat antioxidanten insulineresistentie en het hormonaal profiel (adipokines) verbeteren, zelfs bij obesen met metabool syndroom.

maart 2011

Bijwerkingen van geneesmiddelen spelen een belangrijke rol voor de gezondheid van een patiënt. Zo veroorzaken ze 19 % van de spoedopnames in een ziekenhuis. Tot die conclusie kwam dr. Roya Atiqi in het Albert Schweitzer ziekenhuis van Dordrecht, waar ze als arts-assistente promotie-onderzoek doet.

februari 2011

De gezondheidseffecten van antioxidanten zijn bekend, maar een recente studie toonde nu ook aan dat voeding rijk aan natuurlijke antioxidanten - rijk aan groenten en fruit en andere plantaardige componenten dus - de hormonale status van mensen met insulineresistentie, metabool syndroom en diabetes kan verbeteren.

februari 2011

Een recent gepubliceerde studie 'Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPPOS') op 3234 volwassenen met overgewicht/obesitas en verhoogde glycemiewaarden, stelt dat metformin wel de ontwikkeling van diabetes vertraagt, maar dat een intensieve verandering van leeftstijl veel effectiever is:

februari 2011

Onderzoek toont aan dat er, vooraleer er meetbare cognitieve defecten zijn, er reeds een verlaging is van het glucosemetabolisme in de hersenen. In vitro en dierenonderzoek suggereert dat hypometabolisme in de hersenen de neuropathologische cascade voorafgaat, die leidt naar de cognitieve deterioratie bij alzheimer.

februari 2011

Uit recente research blijkt dat leermogelijkheden, geheugen en stemming beïnvloed worden door de voeding. Een van de hersenstructuren die geassocieerd is met 'leren', geheugen en stemming is de hippocampus, één van de twee hersenstructuren waar ook op volwassen leeftijd nog neurogenese plaatsvindt, d.w.z. nieuwe neuronen worden gevormd. (AHN: adult hippocampal neurogenesis). AHN speelt een grote rol in het behoud van de cognitieve functie op latere leeftijd; neurodegeneratieziekten zoals Parkinson en Alzheimer gaan gepaard met defecten in de AHN.

januari 2011

Er is blijkbaar veel interesse voor het potentieel van fytochemische stoffen uit de voeding als preventie van ziekten en degeneratie. Enkele recent gepubliceerde studies:

januari 2011

Het risico van passief roken wordt nog steeds sterk onderschat. Een studie van het Amerikaanse ministerie van gezondheid onderzocht gegevens uit 192 landen.

Wereldwijd roken meer dan één miljard mensen, maar veel meer mensen zijn blootgesteld aan 'tweedehandsrook’. Jaarlijks overlijden er 600.000 aan de gevolgen ervan.

Pagina's