Webartikelen archiefpagina

januari 2012

Het belang van foliumzuur/folaat tijdens de zwangerschap is onbetwist. En er is steeds meer bewijs dat dit ook geldt voor de hersengezondheid op oudere leeftijd. Een Zweedse studie toont nu aan dat ook adolescenten voordeel hebben bij een adequate folaatstatus.

januari 2012

De hersenen zijn minder goed beschermd tegen, en dus zeer gevoelig voor, oxidatieve stress. Die speelt dan ook een grote rol in de pathogenese van de meeste neurodegeneratieve ziekten, tot en met beroerte en epilepsie.

november 2011

De activatie van de epidermal growth factorreceptor(EGFR)-signaalpathway is één van de sleutelmechanismen die aan de basis liggen van het ontwikkelen van resistentie tegen Tamoxifen bij borstkanker. EGCG, (-)-epigallocatechine-3-gallaat, het actiefste catechine in groene thee, downreguleert EGFR.

oktober 2011

Onlangs heeft het AFSSAPS (Agence Francaise de securite sanitaire des produits de santé) een lijst gepubliceerd met 77 medicijnen die onder zeer strikte controle staan, en nog dit jaar zullen geëvalueerd worden, om eventueel van de markt gehaald worden.

oktober 2011

Zink is een essentieel sporenelement dat niet alleen vereist is voor zeer diverse fysiologische functies en optimale gezondheid, maar ook voor de genoomstabiliteit. Enkele voorbeelden:

oktober 2011

De Nederlandse vereniging voor kritisch prikken publiceerde een rapport dat stelt dat de toename kankergevallen mede te wijten is aan het uitroeien van infectieziekten, waardoor we nauwelijks nog koortsperiodes doormaken.

oktober 2011

De Nederlandse PIAMA-cohortstudie onderzocht de invloed van micronutriënten astma bij kinderen. Het belangrijkste resultaat van de vergelijking van de miconutriëntenconcentraties in het serum was de omgekeerde relatie tussen magnesiumconcentraties en astmaprevalentie.

oktober 2011

Recent werd ook weer onderzoek gedaan naar de ontgiftingscapaciteit van selenium tegen de zware metalen arsenicum en cadmium (natuurlijk of industrieel). Arsenicum is geen al te groot probleem hier, maar vervuilt het grondwater in vele gebieden wereldwijd, zodat de lokale bevolking niet beschikt over veilig drinkwater.

oktober 2011

Jodiumdeficiëntieziekten (IDD) zijn wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de bevolkingsgezondheid. Ze beginnen lang voor de geboorte en zijn niet alleen oorzaak van spontane abortus en wiegendood, maar vooral van mentale en fysische groeistoornissen, mentale retardatie en cretinisme.

oktober 2011

Selenium is een van de belangrijkste sporenelementen voor de menselijke gezondheid. In het menselijke genoom zijn thans 25 genen voor seleniumhoudende proteïnen aangetoond, wat onweerlegbaar het belang van selenium aantoont.

Pagina's