Webartikelen archiefpagina

februari 2013

Een supplement met 150 mg pycnogenol® leidt tot een gunstiger gezondheidsprofiel bij mensen die lijden aan het zogenaamde 'metabool syndroom' (metS). Na zes maanden suppletie daalde de middelomtrek, triglyceridenwaarden, bloeddruk en glucosespiegel (nuchter), en steeg de HDL-cholesterol bij 66 personen tussen 45 en 55 jaar.

februari 2013

Een enkele sessie van een negatieve-ionenbehandeling (high-density negative ion treatment, HDNI) verhoogt de 'positieve emotionele vertekening' van informatieverwerking in de hersenen bij mannen en vrouwen met seizoensdepressie. De negatieve ionen werden geleverd door een SphereOne Fresh AIR Negative Ionizer apparaat.

februari 2013

Een pilotstudie toont dat het drinken van alcoholvrij bier (330 ml San Miguel 0,0 % alcohol) de slaap verbetert bij verpleegsters. Die vielen bij het slapengaan sneller in slaap en de slaapkwaliteit ging erop vooruit. Verpleegsters hadden een erg hoge werkdruk, dat bleek uit een analyse die vooraf gedaan werd.

januari 2013
Aan de universiteit van Napels werden 68 kinderen (gemiddeld 8 jaar) met een klinisch aangetoonde Helicobacter pyloris-infectie (hp-infectie) bereid gevonden om aan een studie met probiotica deel te nemen. De kinderen werden behandeld met de standaard triple-therapie of met triple-therapie aangevuld met lactoferrine en probiotica. De groep die probiotica namen, had minder minder te kampen met buikpijn, misselijkheid, braken en diarree.
januari 2013

Vele kankerpatiënten verkiezen om een bijkomende CAM-behandeling te volgen: tussen 14 en 73 % volgt een CAM-behandeling, al naargelang het land en de definitie van CAM. Kruiden- en voedingssupplementen zijn het meest populair, al zou homeopathie in een aantal landen aan de top staan (o.a. in België).

januari 2013
Dat vitamine D-tekort en tekort aan blootstelling aan de zon rechtstreeks gelinkt zijn aan de incidentie van kanker en multiple sclerose is bekend. Een recente studie vond nu hetzelfde verband met autisme: in een grootschalige studie werden recente ‘autisme-incidentiekaarten’ vergeleken met de resultaten van een ecologische studie naar het effect van blootstelling aan zonlicht (vitamine D-niveaus en de hoeveelheid uvB-licht waaraan kinderen blootgesteld waren). Hierbij werd niet alleen de breedtegraad in rekening gebracht, maar ook de huidskleur, en het al of niet beschikbaar zijn van een speelplaats op school.
januari 2013
Het is een bekend gegeven dat zeer veel patiënten bij opname in ziekenhuis ondervoed zijn (lees: voedingsdeficiënties hebben). En dat het percentage ondervoede patiënten nog veel hoger ligt bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit komt de genezing niet ten goede.
januari 2013
In dierproeven én humane pilootstudies werd al aangetoond dat chlorofyl (bladgroen uit groene planten) chemopreventieve activiteit heeft en de biodistributie van carcinogene aflatoxines verandert.
januari 2013
EGCG uit groene thee heeft een beschermend effect tegen auto-immuunziekten omdat het via een ‘novel epigenetic mechanism’ de differentiatie naar Treg-cellen stimuleert en de productie van IL10 verhoogt. EGCG induceert Foxp3-expressie, die de TH1 en TH17-expressie moduleert door downregulatie van hun transcriptiefactoren, en voorkomt dat de productie van Treg geïnhibeerd wordt door IL6.
januari 2013
MRSA, multiresistente Stafylococcus aureus, is een gevreesde plaag in ziekenhuizen, omdat deze superbug nog nauwelijks reageert op antibiotica, en vaak alleen nog te bestrijden door toediening van zeer zwaar toxische antibiotica (vaak toxischer voor de patiënt dan voor de MRSA!).

Uit enkele recente studies blijkt nu dat de natuur zelf voor de oplossing kan zorgen.

Pagina's