VGBC2019 | Beurs en congres voor gezondheidsprofessionals

Voedingsgeneeskunde congres & beurs

24 mei 2019

Op deze inspirerende dag laten een aantal experts hun licht schijnen op veroudering in al haar facetten en complexiteit. Ze reiken handvatten aan voor de dagelijkse praktijk, zodat aging vooral healthy kan zijn.

Dat er een relatie is tussen darm en hersenen, is geen nieuws. Dagelijks verschijnen nieuwe publicaties die de kennis hierover verdiepen. Zo helpt neuropsychologisch en neurogenetisch profielonderzoek rond het microbioom ons te begrijpen hoe autisme, ADHD en cognitiestoornissen ontstaan, en hoe persoonlijke voedingsadviezen en suppletie ook op hogere leeftijd beterschap kunnen boeken.

Het wordt steeds duidelijker dat metabolieten van darmmicroben gezondheid en dus ook aging sterk beïnvloeden. Dit gebeurt via onder andere het mucosale immuunsysteem die chronische laaggradige ontsteking kan remmen. Voeding en leefstijl zijn samen met psychische invloeden instrumenten om ouderdomgerelateerde chronische aandoeningen te verminderen of te voorkomen.

Ook stress heeft enorme invloed op aging. Stress ontregelt de homeostase van verschillende fysiologische proessen en is een belangrijke epigenetische factor voor pathologische veroudering. Door de mechanismen van stress en de invloed ervan op orgaansystemen, darmmicroben en fysiologie beter te begrijpen, ontstaan mogelijkheden met voeding, leefstijl en suppletie om de balans te herstellen.

Talloze mensen hebben een jarenlange ervaring met leeftijd-, voedings- en suppletieadviezen, verkregen van behandelaars uit verschillende vakgebieden. Alleen ontbreekt het in de praktijk aan een goede evaluatie van de effecten ervan. Citizen science maakt het mogelijk, door enorme hoeveelheden data van individuele gebruikers te analyseren, om zicht te krijgen op de werkzaamheid van voeding, leefstijl en addditionele middelen zoals supplementen. Door gebruik te maken van de ervaringen van de doelgroep, namelijk gewone mensen, kan een schat aan waardevolle informatie voor de gezondheid gewonnen worden.