ATABC2014 | Accreditatie

Beroepsverenigingen die ATABC2014 accrediteren

AVIG

Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

BBOG

Belgische Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde

BHET

Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten

FAGT

Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten

IFU

International Free University

KTNO

Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

LVNG

Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

MBOG

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde

N.G.B.I.T.

Nederlands Genootschap van Bio Informatie Therapie

NAAV

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

NOAG

Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

NVVM

Nederlandse Vereniging Voor Mesologie

NWP

Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

VNT

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

NVTCG Zhong

Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde