9:00 uur - 9:45 uur
Ontvangst en inschrijving
Koffie, thee en beursbezoek

9:45 uur - 10:00 uur
Opening en welkomstwoord door dagvoorzitter Désirée L. Röver, medisch journalist

10:00 uur - 10:35 uur
Gabriel Devriendt
Brain disorders [abstract]

10:35 uur - 11:00 uur
Pauze / beursbezoek

11:00 uur - 11:45 uur
Geiske de Ruig
Glycobiologie: de effecten van exogene sacchariden (essentiële suikers) op het brein, depressie en geheugen [abstract]

11:45 uur - 12:15 uur
Speakers corner / beursbezoek

12:15 uur - 13:00 uur
Lunchpauze / beursbezoek

13:00 uur - 14:00 uur
Prof. Leo Pruimboom
When the immune system overrides the selfish brain [abstract]

14:00 uur - 14:30 uur
Pauze / beursbezoek

14:30 uur - 15:15 uur
Prof. Hans-Peter Volz
Hypericum – scientific evidence and clinical treatment of depression [abstract]

15:15 uur - 15:45 uur
Beursbezoek

15:45 uur - 16:30 uur
Leo van der Zijde
Brein, hormonen en reproductie [abstract]

16:30 uur - 17:30 uur
Borrel

De lezingen worden gehouden in het Nederlands, uitgezonderd de lezing van prof. H.P. Volz.