Hogere vitamine-D-spiegel dringt vaatwandstijfheid terug

Tot de bewezen correlaties met een vitamine-D-tekort behoort ook arteriële stijfheid, een erkend risico voor hart- en vaatziekten en sterfte. Amerikaanse wetenschappers stelden zich daarom de vraag in hoeverre arteriële stijfheid via suppletie met vitamine D kan worden teruggedrongen. Zij onderzochten dat bij dezelfde proefpersonen bij wie zij eerder (2015) aantoonden dat door suppletie een dosis-respons effect optrad in de vitamine-D-concentratie. Nu gingen zij in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie na of vitamine-D-suppletie de arteriële stijfheid terugdringt op eenzelfde dosis-respons wijze.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!