Het brein in topconditie: interactie tussen voedingsstoffen en emotionele gezondheid

Tijdens deze workshop gaat Mohammed dieper in op de verschillende manieren om je brein in topconditie te krijgen. Hij bespreekt niet alleen het belang van verschillende voedingstoffen voor het brein, maar ook wat de invloed is van onverwerkte emoties op het brein. In zijn praktijk zag hij dat onverwerkte emoties, maar ook onvervulde basisbehoefte en een onveilige hechting een dieperliggende oorzaak vormen van veel chronische aandoeningen. Sommige mensen maken als gevolg hiervan veel sneller cortisol aan, met alle gevolgen van dien. Hier wordt vaak aan voorbij gegaan, terwijl dit juist ook erg belangrijk is.

Over de spreker

Ir. ing. Mohammed Boulahrir is natuurgeneeskundige, studeerde klinische psycho neuro- immunologie en is auteur van het boek Emotionele Gezondheid.
Via zijn opleidingsinstituut, de Poweracademy, verzorgt hij sinds 2011 lezingen en opleidingen. Onderwerpen waar Mohammed vaak over spreekt zijn: hormoonhuishouding, darmklachten, vermoeidheidsklachten, burn-out en auto-immuunaandoeningen. Hij kijkt hierbij naast  lichamelijke oorzaken ook naar de onderliggende psycho-emotionele oorzaken.