SPM’s – Specialized Proresolving Mediators - als wapen tegen chronische inflammatie

Een verminderde capaciteit om ontstekingsactiviteit in het lichaam te remmen, kan leiden tot aanhoudende en dus chronische inflammatie. Door de systemische werking ervan kan hierdoor een veelvoud aan ziektebeelden ontstaan, mede veroorzaakt door een al dan niet aanwezige genetische predispositie.

Er zijn vele mogelijkheden om chronische inflammatie in te perken en zo de kwaliteit van leven voor de betroffene te verbeteren.
Bekend zijn vaak de stoffen als Curcuma of Boswellia , waarvan is aangetoond dat deze een ontstekings-modulerend effect hebben. Ook vetzuren spelen een rol in het proces van chronische inflammatie; uit arachidonzuur en eicosanoïden worden onder invloed van circulerende cytokines en interleukines ontstekingsbevorderende dan wel ontstekingsremmende prostaglandines en leukotriënen gevormd. De balans tussen de zgn. omega-3- en omega-6-vetzuren speelt hierin een belangrijke rol.

SPM’s (Specialized Proresolving Mediators) worden in het menselijk lichaam gevormd uit omega-3- en omega-6-vetzuren. Ze spelen een rol bij het afremmen van de ontstekingsactiviteit, zonder daarbij de noodzakelijke acute inflammatie te beïnvloeden. SPM’s worden natuurlijk gevormd in het omliggende weefsel van ontstekingshaarden.
In deze workshop gaat Patrick Engels in op de rol van een gezonde balans in vetzuren, hoe hieruit SPM’s ontstaan en wat we kunnen doen om de vorming van SPM’s te stimuleren om zo de chronische inflammatie te dempen.

Over de spreker

Patrick Engels (1975) is product manager bij DeltaStar Nutrients en in deze rol verantwoordelijk voor technische vragen met betrekking tot voedingssupplementen van de therapeut. Hij is spreker bij diverse (Duitse) opleidingen en kennisinstituten en sinds 2011 IFM-AFMCP graduated.