Arts, therapeut & apotheker, jaargang 15 (2014), nummer 6

luchtwegen | een hele verademing

Dossier

Leven met astma is leven met stress, terwijl psychische stress op zijn beurt een astma-aanval kan aanwakkeren. Stressbeheer verdient dus een prominente plaats in de behandeling van astma. Vele behandelopties bestaan daarvoor, waaronder vele vormen van psychotherapie, ademhalingstechnieken en aromatherapie. De relatie tussen stress en astma is bestudeerd op immunologisch niveau. Onder meer is nu bekend dat ook infecties frequente uitlokkers zijn van astma-aanvallen. Een aantal voedingsstoffen...

Oxidatieve stress heeft vele zijden. Meestal is het ongewenst, anders zouden we het geen stress noemen. Soms is het een noodzakelijk proces in de cel, dan noemen we het een verschuiving in redoxevenwicht. Bij astma ligt zuurstofkwestie dubbel zo gevoelig, want de longen maken uitgebreid contact met de buitenlucht. In deze bijdrage komen de belangrijkste bronnen van oxidatieve stress aan bod, en wordt hun relatie met ontstekingen toegelicht.

COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease (chronische obstructieve longziekte). Kenmerkend voor de ongeneeslijke aandoening is een chronische, progressieve vernauwing van de (smallere) luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel met versnelde achteruitgang van de longfunctie. De oorzaak is een abnormale ontstekingsactiviteit in de longen na het inademen van giftige deeltjes en gassen. COPD omvat drie ziekten: emfyseem (verlies longblaasjes met vergroting van...

Het oude paradigma van de 19e - 20e eeuw beschouwde de mens als een 'zelfvoorzienend organisme' en alle microben als vijanden die uitgeroeid moeten worden om ziekte te genezen. Recente wetenschappelijke inzichten hebben de onjuistheid hiervan aangetoond en liggen aan de basis het nieuwe en correctere concept van de mens als 'supra-organisme': een symbiose met microbiële gemeenschappen als partners, waarbij een delicate balans de grens tussen gezondheid en ziekte bepaalt.

Acupuncturisten uit Israël hebben in The journal of Chinese medicine twee casestudies beschreven waarbij acupunctuur duidelijk beterschap bracht bij patiënten met schizofrenie. De patiënten namen antipsychotica en waren stabiel.

Eind 2012 werd door de Tweede Kamer op aandringen van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Weekers BTW ingevoerd voor zogenaamde CAM-artsen. Inmiddels waren diverse richtingen onder artsen, die veelal tot de CAM-artsen te rekenen zijn en eerder in diverse verenigingen georganiseerd waren, verenigd in de AVIG.

Bij een atlasbehandeling wordt de nek- en schouderspierloge met behulp van een vibreerstift zeer intensief los gemasseerd. Naast de mechanische ontspanning wordt tegelijk een intensieve neurologische reactie op gang gebracht. In dit spiergebied is de concentratie van sensoren, die samen het positiezintuig vormen, immers veertig keer hoger dan in ander spierweefsel. Dat gegeven kunnen we gebruiken om heel onze posturale én psycho-emotionele basishouding te verbeteren.

De trilling en...

Er zijn heel wat kritische periodes in de ontwikkeling van de immuniteit, er kan veel fout gaan, en de gevolgen hiervan worden meestal zwaar onderschat, alhoewel ze bepalend zullen zijn voor leven en gezondheid van het kind, en later de volwassene.

De kwaliteit van het immuunsysteem van het kind wordt eigenlijk al bepaald vóór de conceptie, met wat het kind meekrijgt van moeder (én vader). Daarom is de voedings- en gezondheidstoestand van de moeder zowel vóór als tijdens de...

Het sportcongres startte met enkele getuigenissen van topsporters, ter ondersteuning van de effectiviteit van nutritionele begeleiding en suppletie in de sport. Frederic Van Lierde getuigde via video: ‘De voedingssupplementen maakten mij innerlijk sterker en zorgden ervoor dat alles goed opgenomen werd, ze hebben mij zeker geholpen om betere prestaties neer te zetten.’ Liesbeth Mouha kwam uitleg geven over de manier waarop zij zich voorbereidde op topprestaties in het beachvolleybal, een...

Valeriaan behoort tot de familie van valerianaceae en kent meer dan 250
genetische verwante soorten, waarvan alleen de V. officinalis
op grote schaal wordt toegepast als therapeuticum. De plant komt oorspronkelijk voor in Europa en Azië en is gedomesticeerd in Noord-Amerika. Het kruid werd in de volksmond kattenkruid genoemd vanwege de typische geur, die aanlokkelijk en prikkelend kan werken op het reukvermogen van katten. Valeriaan was reeds in gebruik ten tijde...

Een levenslang lage inname van vitamine K resulteert bij proefdieren in een toegenomen cognitieve achteruitgang op latere leeftijd.1 Er komen steeds meer aanwijzingen dat dit ook geldt voor mensen. Vitamine K-deficiëntie wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer.2

Vitamine K is in hoge concentraties aanwezig in de hersenen en heeft invloed op cognitieve functies en gedrag. Al in de jaren negentig werden aanwijzingen gevonden voor een beschermende rol...