Astma en zuurstofstress
Deel 2 | Stress en nog eens stress

Oxidatieve stress heeft vele zijden. Meestal is het ongewenst, anders zouden we het geen stress noemen. Soms is het een noodzakelijk proces in de cel, dan noemen we het een verschuiving in redoxevenwicht. Bij astma ligt zuurstofkwestie dubbel zo gevoelig, want de longen maken uitgebreid contact met de buitenlucht. In deze bijdrage komen de belangrijkste bronnen van oxidatieve stress aan bod, en wordt hun relatie met ontstekingen toegelicht.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!