Astma en psyche
Deel 1 | Stress en nog eens stress
Leven met astma is leven met stress, terwijl psychische stress op zijn beurt een astma-aanval kan aanwakkeren. Stressbeheer verdient dus een prominente plaats in de behandeling van astma. Vele behandelopties bestaan daarvoor, waaronder vele vormen van psychotherapie, ademhalingstechnieken en aromatherapie. De relatie tussen stress en astma is bestudeerd op immunologisch niveau. Onder meer is nu bekend dat ook infecties frequente uitlokkers zijn van astma-aanvallen. Een aantal voedingsstoffen verhoogt de weerstand tegen infecties; die kunnen dus nuttig zijn voor astmapatiënten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!